Windows Ekran Ayarları - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
434 Views

İçindekiler Tablosu


  Windows Ekran Ayarları

  Bu adımda ekran ayarları yapılır. Robot için optimize edilmiştir.

  • Genel Bilgi
  • Parametre Açıklama
   İsim Windows ekran ayarları adımının adıdır. (Zorunlu)
   Açıklama Windows ekran ayarları adımının açıklamasıdır. (Zorunlu Değil)
  • Bölge
  • Parametre Açıklama
   İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
  • Aksiyon
  • Parametre Açıklama
   Ayar Durumu Windows ekran parametrelerini(yumuşatma) ayarlamak için kullanılır. Eğer aksiyon ayarı seçili ise yumuşatma kapalı hale gelir, seçili olmadığı durumda yumuşatma açık haldedir.
  • Zaman Ayarı
  • Parametre Aksiyon
   Maksimum Adım Tamamlama Süresi Adımı tamamlamanın sonuna kadar geçen maksimum süredir. Görüntü ekranda veya seçilen bölgede bulunamazsa, bu adım doğrulanmayacaktır. (Zorunlu)
   Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresidir. (Zorunlu)
  • Senaryo Akışı
  • Parametre Açıklama
   Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

   sıralı Sıralı devam edecek akış türüdür.
   Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

   • Başarılı Durumda
   • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.

   • Başarısız Durumda
   • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.