For Döngüsü - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
403 Views

İçindekiler Tablosu


  Döngüler: For Döngüsü

  İfade Adımları arasında yer alan, Döngüler Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
  İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Döngüler
  İfade -> For Döngüsü

  Senaryo İçerisinde, “for döngüsü” kullanmak isterseniz bu ifade adımını kullanın.

 • Genel Bilgiler
 • Parametre Açıklama
  İsim Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu)
  Açıklama Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Parametre Açıklama
  İfade Tipi Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur.
  Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır.
  Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar
  İfade Grubu : Döngüler Döngüler ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır.
  İfade For Döngüsü
 • İfade Parametreleri
 • Parametre Açıklama
  Başlangıç Eklenmek istenen döngü için başlangıç noktası parametresidir.
  Veri Kaynağı : Başlangıç noktasını, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : Başlangıç noktasını, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : Başlangıç noktasını, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  Bitiş Eklenmek istenen döngü için bitiş noktası parametresidir.
  Veri Kaynağı : Bitiş noktasını, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : Bitiş noktasını, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : Bitiş noktasını, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  İşlemci Döngü kontrolünde gerçekleşmesi beklenen, aritmetik operatör parametresidir.
  Artış ya da Azalış Miktarı Döngü içerisinde belirlenmesi istenen artış/azalış miktarı parametresidir.
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder.
  (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  Sıralı Sıralı olarak devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.