SautinSoft - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
342 Views

İçindekiler Tablosu


“SautinSoft” Kütüphanesinin Voodoo RPA Studio ile Kullanımı

Bir “PDF” dosyasını Excel(.xls) formatına dönüştürmek isterseniz, “SautinSoft” kütüphanesi sayesinde VooDoo RPA Studio aracılığı ile PDF dosyanızı Excel formatına milisaniyeler içerisinde dönüştürebilirsiniz.

SautinSoft Kütüphanesini yan tarafta belirtilen link üzerinden indirebilirsiniz —> “NuGet üzerinden İndir”

Not : Kullanılan Kütüphaneler;

 • using SautinSoft
 • using Microsoft.Office.Interop.Excel
 • using OfficeOpenXml
  • Steps to help when using:

Örnek #1

Bu örnekte, PDF dosyasının Excel Formatına nasıl dönüştürüleceği aşağıdaki örnek kodda verilmiştir.

namespace VoodooImplementation {
  using System;
  using VooDooCommonData.CommonInterface;
  using VooDooCommonData.InstanceData;
  using System.Linq;
  using System.IO;
  using System.Buffers;
  using SautinSoft; // Bu Kütüphane, PDF dosyasını Excel Formatına dönüştürmek için kullandığımız ad alanıdır
  using Microsoft.Office.Interop.Excel; // Excel dosyasına, Microsoft Office'e ait olan Interop Kütüphanesi ile, kod yardımıyla müdahale edebilirsiniz.
  using OfficeOpenXml; // Excel dosyasına, EPPlus Versiyon 4.5.3 Kütüphanesi ile, kod yardımıyla müdahale edebilirsiniz(Sadece ".xlsx" dosyaları üzerinde çalışır).
  
  public class ComputationEvaluator : System.MarshalByRefObject, IPlugInComputation {
    
    private bool result_;
    
    private VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager_;
    
    /// Default Constructor for class
    public ComputationEvaluator() {
    }
    
    public bool result {
      get {
        return result_;
      }
    }
    
    public virtual VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager {
      get {
        return planDataInstanceManager_;
      }
      set {
        planDataInstanceManager_ = value;
      }
    }
    
    /// Calculate
    public virtual void ExecuteComputation()
    {

      string pdfPath = ""; // Bu değişken, PDF Dosyasının dosya yolu için tanımlanmıştır.
      string xlsPath = ""; // Bu değişken, PDF Dosyasının çıktısı olarak belirlenmiş olup, XLS uzantılı çıktının dosya yolu için tanımlanmıştır.
      
      /*
      * Aşağıdaki değişken, XLSX uzantılı Excel dosyasının çıktı yolu olarak tanımlanmıştır. Eğer Microsoft.Office.Interop.Excel Kütüphanesi kullanılacak ise
      * Bu tanımlamayı yapmayabilirsiniz.(EPPlus versiyonu için tanımlanmış değişkendir. 
      * EPPlus ile çalışılacağı zaman ConvertXLS_XLSX(FileInfo file) metodu ile kullanılması önemlidir.)
      */

      string xlsxFile = ""; 

      PdfFocus pdfFocus = new PdfFocus(); // Yeni Bir PdfFocus Objesi tanımlanır.
      pdfFocus.OpenPdf(pdfPath); // pdfFocus objesi ile pdf dosyasının dosya yolu, pdfFocus'a tanımlanır.
      pdfFocus.ToExcel(); // pdfFocus aracılığı ile PDF dosyası, Excel Dosyasına dönüştürülür.
      pdfFocus.Dispose(); // Arka planda yapılan dönüşüm işlemleri için, işlemleri kapatır ve dönüşüm işlemlerini sonlandırır.

      ConvertXLS_XLSX(new FileInfo(xlsPath));

    }


    // Bu metod, .xls uzantılı Excel dosyasını, .xlsx uzantılı Excel Dosyasına dönüştürür.
    public static void ConvertXLS_XLSX(FileInfo file)
    {
      var app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      var xlsFile = file.FullName;
      var wb = app.Workbooks.Open(xlsFile);
      var xlsxFile = xlsFile + "x";
      wb.SaveAs(Filename: xlsxFile, FileFormat: Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlOpenXMLWorkbook);
      wb.Close();
      app.Quit();
    }
  }
}