Voodoo Stüdyo & Robot Sürüm Yönetimi

2.1.4
2022-05-25

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

GÜNCELLENDİ

Studio - Hakkında ekranı : Türkçe / ingilizce arayüzde tuş boyutları güncellendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio - İfade adımı : Kontrol paneli 3 kolon olabilecek şekilde düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

PDF adımı : Sıkıştırılacak hedef dosya mevcut ise silerek devam ediyor.

GELİŞTİRİLDİ

PDF adımı : Eğer sıkıştırma sırasında hata oluşur ise orijinal dosyayı kopyalıyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio - Robot : Uygulama açılışında sistem şablonları kontrolleri sırasında ifade adımları için VoodooCommonDAC.dll, VoodooDACRunner.dll dosyaları da kontrol ediliyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio - Hakkında ekranı : ifade betiği ve kod betiği hash ve dosya indirme güncellendi link ve https üzerinden yapılması sağlandı.

EKLENDİ

İfade adımı : Mailkit - Mimekit referansları için System.buffers.dll 'in ihtiyaç duyulan özel versiyonu ifade adımı referanslarına eklendi.

EKLENDİ

Setup : İfade adımında ihtiyaç duyulan System.buffers.dll 'ın ilgili versiyonu setup\templatelibrary\common klasörüne eklendi.

2.1.3
2022-04-28

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

EKLENDİ

Veri Tabanı adımları eklendi.

EKLENDİ

Code4 ve Code5 alanları da kullanıma eklendi

EKLENDİ

PlanInstanceManager: SetDataTable fonksiyonu eklendi.

EKLENDİ

Veritabanı Tanımı : ConStr uçtan uca şifreleme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Veri kaynağı tanımı : aynı isimde alan eklenmemesi için kontrol eklendi.

EKLENDİ

Veri kaynağı tanımı : Tanımlı veri alanı tipi değiştirme özelliği eklendi.

EKLENDİ

İfade adımına System.ServiceProcess.dll, System.Buffers.dll, System.Security.Cryptography.Algorithms.dll, System.Net.Requests.dll, System.Net.Http.dll ve Microsoft.VisualBasic.dll dll leri referans olarak eklnedi.

EKLENDİ

Plan bitiminde açık veritabanı kaynakları kapatan ve bellek kontrolü yapan yapı eklendi.

EKLENDİ

Kod adımında Veri Erişim Bileşeni nesnelerininin kullanılabilmesi sağlandı.

EKLENDİ

Veri kaynağı tanımı : aynı isimde alan eklenmemesi için kontrol eklendi.

DÜZELTİLDİ

CronExpression alanı Görev ekleme adımı Code2 alanına Code3'ü yazıp Code2 yazmama durumu düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

CronExpression alanı eklenince Studio'da oluşan zaman planı yönet hatası giderildi.

GELİŞTİRİLDİ

Bellek kullanımında iyileştirme yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

Servisle iletilen resim kalitesi olarak düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

planDataInstanceProtectedManager instance yönetimi değiştirildi.

UYUMLULUK

Veri kaynağı tanımı : Tanımlı veri alanı tipi değiştirildiğinde eğer mevcut tanımlı içerik yeni içerik tipine çevrilemiyor ise, hatanın ekranda görüntülenmesi sağlandı.

UYUMLULUK

Veritabanı kod adımından referans : Dizin kontrolünde Veri Erişim Bileşen referans dll'leri setup dizinininden VoodooReference\DAC dizinine kopyalanıyor.

UYUMLULUK

Setup : Veri Erişim Bileşeni dizinleri temp dizinine kopyalanıyor. Studio veya Robot açılışta Codebase\Db\ dizinini bulamaz ise

UYUMLULUK

Uygulama çalıştırma adımı : Çalıştırma sırasında hata oluşur ise mesajda modül, özel bileşen ve parametre bilgileri yazılıyor.

KULLANIMDAN KALKTI

Studio : Tasarım ekranı, proje seçim, uygulama seçim, görsel kayıt seçim, plan seçim, zaman planı seçim, zaman planı göster, plan çalıştır, senaryo çalıştır, veri kaynağı seç, kullanıcı seç, plan sonuç, dış iş listesi, olay görüntüle : Listede del tuşu ile silme özelliği kapatıldı.

2.1.2
2022-03-07

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

UYUMLULUK

Setup : VC ++ 2017-2019 dll'leri ilgili uygulama dizininde geliyor.

UYUMLULUK

Setup : VC ++ 2013 dll'leri ilgili uygulama dizininde geliyor. (KB 3138367)

GÜNCELLENDİ

Studio : Tasarım ekranı arama tuşları yerleri düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Hakkında : Betik indirme tuşları görünür/görünmez olmak yerine etkin/etkisiz olarak düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : Serbest ifadede eğer ifade seçilir ise ve seçilen ifadede tanımlanmış doğrulama var ise, doğrulama çalıştırılmıyor.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : Serbest ifadede ifade seçilmeden kayıt yapılabiliyor.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : "İfade oluştur" tuşu "ifade ekle" olarak değiştirildi.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : Düzgün ifade doğrulama (Regular expression validation) da eğer kontrol görünür ise doğrulama yapılıyor.

EKLENDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Aksiyonlara açıklama alanı eklendi.

EKLENDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Kontrol olası aksiyonları sorgula özelliği tuşu eklendi.

EKLENDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Sıra ile kontrole erişim özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Tasarım ekranı id ve isme göre aramadaki sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Tuş, takvim, veri listesi, doküman tablo tanıma, ekrandan veri çıkarma, ekrandan veri arama adımı : Adım akış varsayılan değerinde oluşan sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Yönetici (Admin) olarak çalıştırılıyor. İlk açılışta oluşan dosya kopyalama problemleri oluşmaması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

Studio : Tanıma parameterleri ekranı ocr engine yineleme problemi düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Tasarım ekranı : Sürükle bırakta hedef bölgenin boşluk olması durumunda ek kontrol düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

İfade adımı : Import sırasında oluşan problem düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımı : Kod editör özellikleri zenginleştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımı : VooDoo siniflari için intellisense eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Tasarım ekranı 1920x1080 sığacak şekilde düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Hata ayıkla : Değişken gösteriminde ek kontrol düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Hakkında : İngilizce versiyonda düzenleme yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Tanıma parameterleri seçim validasyonları düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: İş parçası modeli geliştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Alt yapıda bellek yönetimi düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Veri giriş nesneleri düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Karakter dizisi kapasitesi arttırıldı.

2.1.1
2022-01-26

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

EKLENDİ

Kod editor : C# dili için temel betikler tab tab ile eklenir hale getirildi.

EKLENDİ

Kod editor : { ve ( için C# dilinde otomatik tamamlama özelliği eklendi.

EKLENDİ

Doküman tablo tanıma adımı : Ek istisna yönetimi eklendi.

EKLENDİ

Kod editor : Ctrl-I otomatik girintileme yapıyor.

GELİŞTİRİLDİ

Voodoo C++ : Alt yapı iyileştirmeleri yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

Voodoo .NET : Alt yapı iyileştirmeleri yapıldı.

EKLENDİ

Eposta kutusu dinleme, metin kutusu import edilirken boş şifreli veriyi import etme özelliği eklendi.

GÜNCELLENDİ

Yeni versiyon VooDooCommonData ile çalışıldığında kod ve ifade adımında bir veri kaynağı id değeri verilir ve id değeri bellekte yüklü değil ise bu durumda ArgumentException veriliyor ve açıklamada veri kaynağı id değeri yazılıyor.

GÜNCELLENDİ

Kod ve ifade adımı hariç bir adımın kullandığı veri kaynağı ile senaryo ilişkisi kesilir ise, çalışma zamanı hatası olarak ArgumentException : "Data source not loaded, id : " ... hatası alınıyor, eski versiyon VooDooCommonData ile çalışılsa bile bu hata alınıyor.

EKLENDİ

Senaryo tasarım ekranı : Senaryo adımları sürükle bırak özelliği ile sıralanabiliyor.

EKLENDİ

Derleme adımı : Enter tuşuna basılınca ekran kapanıyor.

EKLENDİ

PDF resim çıkarma aksiyonu eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Zip çıkarma adımı : Zip dosyası içerisinde mükerrer dosya ismi var ise, yeniden adlandırarak dosya çıkarma özelliği eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Robot : Arka plan formunu manuel kapatma özelliği engellendi.

DÜZELTİLDİ

Robot : Task işleme rutini düzenlendi.

EKLENDİ

PDF Adımı : Sıkıştır özelliği eklendi.

EKLENDİ

Debug temel özellikleri ile tamamlandı.

DÜZELTİLDİ

Zip adımı veri kaynağı kullanımı düzenlendi.

EKLENDİ

Doküman tablo tanıma adımı : Koordinatlardan ilgi bölgesi eşleştirme özelliği eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Sağ taraftaki kontrol bölgesinde seçilen kontrol ile ilgili alanlar salt okunur gösteriliyor.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımı kontrollerine varsayılan değer verebilme özelliği eklendi. DefaultValueTr, DefaultValueEng xml tag'ları kullanılıyor.

DÜZELTİLDİ

Veri giriş diyalog kutusu adımı metin için veri kaynağı olayları düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Veri kaynağı görüntüle adımı otomatik satır boyutlandırma ve satır güncelleme özellikleri eklendi.

EKLENDİ

Ekran görüntüsü fark eşiği studio config dosyasından değiştirilebiliyor.

EKLENDİ

Ekran görüntüsü alınırken fark analizi ile kaydetme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Veri kaynağı görüntüle adımı eklendi.

EKLENDİ

Ekrandan veri çıkarım adımı : Resim yolunda açılan ekranda dosya yolu seçilebiliyor.

DÜZELTİLDİ

Ekrandan veri çıkarım adımı : Resim çıkarımında dosya yolu etiketi düzenlendi.

EKLENDİ

Klavye tuş adımı : Adım sonunda ekran görselini kaydet özelliği opsiyonlu olarak eklendi.

DÜZELTİLDİ

Bölge seçim ve senaryo tasarım ekranı : Bir bölge seçilirken küçültülüp tamamı seçildiği durumda oluşan hesap hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Klavye tuş adımı : Metin simüle et yönteminde eğer Access is Denied gelir ise (0x80004005) bu durumda adım tamamlanma süresi içinde ise tekrar deneme yapılıyor.

DÜZELTİLDİ

PDF adımı : Başlık düzenlendi.

EKLENDİ

PDF adımı : Sayfayı resim olarak dışarı al özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

Bölge tanıma işlemleri : Bölge bulunamaz ise recordnotfound, metin bulunamaz ise textnotfound verecek şekilde ilgili adımlar düzenlendi.

EKLENDİ

Doküman tablo tanıma adımı : eklendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Aksiyon yukarı taşı, aşağı taşı fonksiyonları düzenlendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Aksiyon ekle - Yeni aksiyon tanımlamada ise ekliyor eğer listeden seçilen bir aksiyon ile işle, em yapılıyor ise güncelliyor.

DÜZELTİLDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Pencere başlığı düzenlendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Genişlet ve daralt fonksiyonları eklendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : İsim değerini al fonksiyonu eklendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Durum değiştir ve durum al fonksiyonları eklendi.

2.1.0.5
2021-12-01

Bu versiyon ile birlikte Community versiyon yayınlanmıştır. https://community.voodoorpa.com/ sitesinden indirebilirsiniz.

GELİŞTİRİLDİ

Diyagram adımında iyileştirmeler yapıldı.

EKLENDİ

Arayüz bileşen durumları ile ilgili ek kontrol eklendi.

EKLENDİ

Plan raporunda senaryo sonuçları listesinde ek bilgi görüntüle menüsü eklendi.

EKLENDİ

Çalıştırılan senaryo sonuçları listesinde ek bilgi görüntüle menüsü eklendi.

EKLENDİ

Kod ve ifade adımı : planInstanceManager'a log fonksiyonu eklendi. Eklenen logların info da görüntülenebilir.

EKLENDİ

Yeni eklenen fonksiyonların eski derlenmemiş kod ve ifade adımları ile çalışabilme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Pasif yapılan adımın derlenmemesi özelliği eklendi.

EKLENDİ

Tasarım ekranında görsel kayıt görüntülenirken ilave kontrol eklendi.

EKLENDİ

Kod ve ifade adımı : planInstanceManager'a GotoStep fonksiyonu eklendi. İstenilen adıma gidilebilmesi sağlandı.

EKLENDİ

Kod ve ifade adımı: planInstanceManager'a GetRuntimeVar, SetRuntimeVar, RemoveRuntimeVar, GetRuntimeVarWithStepId, SetRuntimeVarWithStepId, RemoveRuntimeVarWithStepId fonksiyonları eklendi. Çalışma zamanı değişken yapısı çalışır hale getirildi.

DÜZELTİLDİ

Kod ve ifade adımı: İç debug sırasında yaşanan sorun çözüldü.

DÜZELTİLDİ

Geri dönme sırasında kayıt sırasında oluşan kontrol düzeltildi.

GÜNCELLENDİ

Hata oluşması durumunda trace dosyalarına ek bilgi eklenmesi sağlandı.

GÜNCELLENDİ

Senaryo tasarım ekranında id ile filtreleme yaparken boşluk karakterinin dikkate alınmaması sağlandı.

GÜNCELLENDİ

Telerik yeni versiyona geçildi.

GÜNCELLENDİ

Projeler visual studio 2019'a taşındı.

UYUMLULUK

VooDoo studio İngilizce ve Türkçe setup olarak indirilebilir hale getirildi.

UYUMLULUK

Tasarım diyagramında kod ve ifade adımlarında GotoStep ile yapılan yönlendirmeler diyagram adımında metin verisi olmayan ok ile gösterilebilir hale getirildi.

UYUMLULUK

C++ altyapısı Runtime 2016 ile çalışır hale getirildi.

2.1.0
2021-11-08
GÜNCELLENDİ

Proje, senaryo, plan, uygulama, görsel kayıt, veri kaynağı listelerken isim sırası ile gelecek şekilde güncellendi.

EKLENDİ

Gün sonu kontrollerinde lisans kontrolü eklendi.

EKLENDİ

IkedTestCVMain IkedBsMain'e bağlandı. bsMain->IinitializeService ve FreeService lisans yönetim kısmı ile ilgili fonksiyonları da çağırılması sağlandı.

EKLENDİ

Tuş adımında {CAPSLOCK} tuşunun başka tuşlarla kullanılamayacağı mesajı eklendi.

EKLENDİ

Kurumsal lisansta rest servisin çalışması, topluluk sürümünde başlatılmaması sağlandı.

EKLENDİ

Studio ve robot açılışında lisans yüklü ise kurumsal yoksa topluluk sürümü olarak başlık görüntülenmesi eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Zip adımında zip yolunda verilen dosya ismi ."zip" ile bitmiyor ise otomatik eklenmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama kapatma adımında aynı isim veya ana pencere başlık ismi ile eğer birden fazla uygulama kapatılması gerektiğinde, uygulamaların kapanması arasındaki bekleme süresini belirlenmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama kapatma adımında aynı isim veya ana pencere başlık ismi ile eğer birden fazla uygulama varsa hepsini kapatması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

Senaryo dışarı aktarılırken senaryo isminde dosya sistemi isimlendirmesine göre geçersiz harfler var ise bu harfleri kaldıracak şekilde düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

İngilizce robot arayüzünde ikon kırmızı yapıldı.

DÜZELTİLDİ

Setup sırasında Add/Remove program icons düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Senayo ara filtrede bir veri girilmiş ise, ağacın nodları açılacak şekilde düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Senaryo içeri aktar başlığı düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Adım gezginininde filtrede bir veri girilmiş ise, ağacın nodları açılacak şekilde düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

{CAPSLOCK} ayrı bir fonksiyon ile çalışır hale getirildi.

DÜZELTİLDİ

Bazı Listview'larda scroll'dan sonra oluşan font problemi düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

İngilizce arayüzde düzeltmeler yapıldı.

2.0.10
2021-10-20
GELİŞTİRİLDİ

NotificationService 'de SecTraceManager yerine yeni NTraceManager geliştirildi ve kullanıma alındı.

GELİŞTİRİLDİ

VooDooTrace 'de eğer açılışta dosya yolu boş verilir ise dizin kontrolü yapılmaması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

VooDoo serviste InserMailJob ve UpdateMailJob'daki local değişken problemi düzeltildi.

EKLENDİ

Robot Conf rest çözünürlük, robot.config, service.config ve smooothing değerlerini döndürülmesi sağlandı.

EKLENDİ

Serviste config bilgisi (versiyon) bilgilerini geri dönen servis eklendi.

EKLENDİ

Notification service "FROM" ve "BCC" alanları eklendi.

EKLENDİ

E-posta gönderme adımına "FROM" ve "BCC" alanları eklendi.

GÜNCELLENDİ

VooDoo servis log dosyalarının boyutu 10 Mb'dan 20 dosya üretecek şekilde düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Log dosyalarının boyutu 10 Mb'dan 20 dosya üretecek şekilde düzenlendi.

KALDIRILDI

Notification servis setup'tan kaldırıldı.

2.0.9
2021-10-08
EKLENDİ

Senaryo adımını aktif/pasif yapabilme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Servise log listesi ve log dosyası döndürme eklendi.

EKLENDİ

İfade adımına System.Drawing.dll ve System.Windows.Forms.dll eklendi.

EKLENDİ

Adım listesinde sağ tuş ile adımı yukarı, aşağı, sil ve derle eklendi.

EKLENDİ

Senaryoda adım bazında derleme eklendi.

2.0.8
2021-10-06

Voodoo Robotik Süreç Otomasyonu 2.0.8 versiyonunda aşağıdaki fonksiyonel özellikler eklenmiş ve bazı hatalar giderilmiştir.

GÜNCELLENDİ

Uygulama kod adımında metaverilerde yapılan değişikliklerde bileşenlerin yeni versiyonu çıkmayacak derleme gereksinimi ortadan kaldırıldı.

GÜNCELLENDİ

Kod betiği ve ifade betiği indirme işlemleri hakkında kutusuna alındı.

GÜNCELLENDİ

Bütünleşik konsol'da arşive alınma timeout süresi 300'e çekildi.

GÜNCELLENDİ

Testplanschedule.ExecutionParams uzunluğu 4000 yapıldı.

GÜNCELLENDİ

TestQueueRequest.ExecutionParams uzunluğu 4000 yapıldı.

GÜNCELLENDİ

SenarioParams alan uzunluğu 1000 yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımında artık reqiredfiled ve regularexpression kontrolü yapılması sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Studio açılışında alınan hatalar ekranın ortasına getirilmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Expression adımları çevrimiçi olarak indirilebilir hale getirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Robot ile duraklat/devam et, başlat, durdur işlemleri bütünleşik konsol ile uzaktan yapılabilir hale getirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama sonlandırma adımına uygulama ağacını öldürme özelliği getirildi.

EKLENDİ

Hakkında kısmından sürüm notlarına git özelliği eklendi.

EKLENDİ

Uygulama kapat combo sıralı ve öneri yazılır hale getirildi.

EKLENDİ

Adım arama özelliği eklendi.

EKLENDİ

Uygulama öne getir adımı eklendi.

EKLENDİ

Ekran uygulamalarını kapatma özelliği eklendi.

EKLENDİ

Senaryo görsel kaydının adı ilgili senaryo seçilince studio penceresinin alt bölümünde görüntülenebilir hale getirildi.

EKLENDİ

Robotun çalıştığı ekranını göstermek ve yönetebilmek(başlat,durdur,devam et) için VooDoo Ekran servisi eklendi.

DÜZELTİLDİ

Takvim adımında koyu renkli günler ile ilgili contract sorunlar düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

00:00 saatinde çalışan planlar için iş açma problemi düzeltildi.

2.0.7
2021-09-24
EKLENDİ

Senaryo tasarım ekranında adım listesinde SON'a yönlendirmeler için listeye "son" ibaresi eklendi.