RPA Nedir? - Voodoo RPA

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir?

Gelişen teknolojinin günümüzde ulaştığı nokta ile her geçen gün yeni bir teknoloji ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gelişen ve revaçta olan teknolojilerden biri de Robotik Süreç Otomasyonudur.

RPA nedir sorusunu cevaplamadan önce kelime anlamını inceleyelim.

Robotik Süreç Otomasyonundaki RPA, ‘Robot’, fiziksel veya sanal bir makinada çalışan yazılımsal bir robottur. Robotik süreç otomasyonu, yapay zeka/dijital işgücüne dayalı bir tür iş süreci otomasyon teknolojisidir. bazen yazılım robotları olarak anılır.

Çalışanların rutinde yaptıkları, zaman alan işleri otomatize eden bir yazılımdır. Robotik Süreç Otomasyonu tıpkı bir insan gibi ekranda ne olduğunu anlayabilir, verileri çıkarabilir, tuşa basabilir, e-posta gönderebilir ve tüm bunları bir insandan daha hızlı ve 7/24 devam ettirebilir. Belirli kurallar ve zamanlarla yapılan neredeyse her görevi gerçekleştirebilir. Bu kapsamda, Robotik Süreç Otomasyonu, görevleri daha hızlı tamamlar ve zamandan, paradan tasarruf ederken aynı zamanda çalışanların dikkatini daha önemli işlere vermesini de sağlar. Ek olarak, otomasyon rutin görevleri devraldıkça, çalışanın yapabileceği hatalar ortadan kalkacak ve dolayısıyla, bu hataların yaratacağı maliyet de oluşmayacaktır.

Günümüzde müşteriler daha hızlı ve verimli hizmetler beklemektedirler. Artan müşteri taleplerine daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılık verebilmek RPA ile mümkün olmaktadır. Müşteri taleplerini daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılayan işletmeler, bu teknolojiyi değerlendirdiğinde her zaman bir adım önde olacaktır.

1

Gartner’a göre, Robotik Süreç otomasyonu araçları kullanıcı arabirimi (User Interface- UI) etkileşimlerinin kombinasyonunu kullanarak veya istemci sunucularını, ana bilgisayarları ve Hiper Metin İşaretleme Dili (HTML) kodunu yönlendirmek için Kullanıcı arayüz (Application Programming Interface – API)’lerine bağlanarak yapılandırılmış verilerin “if, then, else” ifadelerini gerçekleştirir. Rutin işleri asgari düzeyde kod ile Bilgi Teknolojileri sistemine gerek olmadan gerçekleştirir. Bilgi Teknolojileri önceliklerinin beklenmesine gerek olmaması, RPA’in en önemli tercih sebeplerinden biridir.

Robotik Süreç Otomasyonu Nasıl Doğdu ve Gelişti?

Robotik Süreç Otomasyonu insan bilişini taklit etmektedir. Yeni bile olsa, dünyada bir çok işletme bu teknolojiye kullanmaya başlamıştır ve otomasyonda çok konuşulan konulardan biri haline gelmiştir. “Robotik Otomasyon” terimi 1990’larda ortaya çıksa da, temellerine dayanan teknolojileri yıllardır vardır. Optik Karakter Okuma, Ekran Kazıma, İş Akış Otomasyonu, Yapay Zeka, RPA teknolojisinin öncüllerindendir. RPA’nin bugüne kadarki gelişimini aşama olarak incelersek:

1990’lar da kullanıcı arayüz testinin otomasyonu ile otomasyona alışılmıştır. Kullanıcı arayüz testi İngilizce ’de User Interface(UI) olarak bilinmekte, arayüzlerin doğru çalıştığından emin olmak için bu testler yapılmaktadır. 90’lı yıllarda daha az bilgisayar ve bilgisayar kullanıcısı bulunmaktaydı. Ekran boyutları ve gereksinimler çeşitlilik kazanmaya başladıkça, bu değişim kullanıcı arayüz testini ortaya çıkardı. Şirketler pazarda güçlü kalabilmek adına operasyonlarını hızlandırma ihtiyacı duydular, bu sebeple çeşitli arayüz testleri ve kalite güvencesi otomasyon komut dosyaları doğdu.

İş Akış Otomasyonu ve Yönetim araçları terimi ilk olarak 1920’li yıllarda tanıtılmış, 1990’lı yıllarda popüler olmuştur. Bu otomasyonlar manuel veri girişini ortadan kaldırdığı için işletmeler için tercih edilmiştir.

Makine Öğrenmesi Robotik Süreç Otomasyonunun ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Makine Öğrenmesinin 1959 yılında Arthur Samuel tarafından üretildiğine inanılmaktadır. Bilgisayar sistemlerinin insan zekası ve müdahalesi gerektiren görevlerini yerine getirme kabiliyeti Yapay Zeka ile tanımlanır, Makine Öğrenmesinin Yapay Zeka’ya büyük katkıları bulunmaktadır.

2000’li yıllarda Robotik Süreç Otomasyonun ilk temeli ortaya çıktı. Uygulamadan veri çıkarmak üzerine kurulan Ekran Kazıma, büyük miktarda veriyi işlemek zorunda olan işletmeler için önemli bir adım oldu. Evrak miktarını azaltmak ve zamandan kazanmak işletmelerin verimliliğini büyük ölçüde arttırdı. Bu otomasyonu ilk benimseyen bankalar ve sigortacılık şirketleri olmuştur. Bu otomasyonun faydaları bulunsa da, kaynak kodların, dokümantasyonların ve programların sınırlı olması sebebiyle, ortalama bir çalışan için anlaması güç hale gelmiştir.

2010’lu yıllara gelindiğinde nihayetinde RPA teknolojisi büyük çaplı şirketler tarafından tanınır olmuştu. Bunun mümkün olmasında bazı faktörler yer almıştır.  Kurumsallar,  giderlerini azaltmanın yollarını arıyordu.  Daha az iş gücü ile daha çok verim alacakları bir sistem gerekli oldu. Kurumsallar, her geçen gün dijitalleşmeye daha çok önem verdi ve bunun sonucunda RPA kurumsallar için uygun fiyatlı bir seçenek oldu.

Gartner’ın araştırmalarına göre 2020’de RPA gelirinin %11.9 artarak 1.58 milyar dolara ulaşması bekleniyor (bknz. Tablo 1). Tablo’da 2019 gerçek verileri yansıtırken 2020 ve 2021 tahmini verilerdir. Araştırmaya göre, RPA’in 2024 yılına kadar çift haneli rakamlarla büyümesi gözleneceği söyleniyor.

Tablo 2

Tablo 2

2021 yılında Grand View Research tarafından yapılan araştırma(bknz. Tablo 2) 2016-2028 yılları arasında RPA yazılım ve servislerinin büyüme oranlarını göstermektedir. Araştırmaya göre 2020’de 1.57 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün 2028 yılına kadar %32.8 büyümesi beklenmektedir. 2021 yılında pazar geliri 1.89 milyar dolarken 2028 yılında 13.74 milyar dolar olması beklenmektedir.

3

Tablo 3:

Yine Grand View Reseach tarafında 2022 Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre, Robotik Süreç Otomasyonu’nun pazar büyüklüğünün 2022’den 2030’a kadar yıllık %38.2 lik bir büyüme oranına sahip olması bekleniyor. Bunun sonucunda, RPA’in 2025 yılına kadar hizmet etkileşimlerinin %40’ından fazlasını ortadan kaldırması bekleniyor. UiPath ve Economist Intelligent Unit birlikte yürüttükleri 2020 yılında yapılan bir ankete göre kuruluşların %90’ı RPA kullanımını benimsediğini, %73’ü ise otomasyonun faydalarından memnun kaldığını belirtmiştir.

Covid-19 salgını sırasında şirketlerin uzaktan çalışmaya geçmesi ve işleri otomatikleştirme ihtiyacı Robotik Süreç Otomasyonu’na olan ilgiyi ve ihtiyacı arttırmıştır. Ek olarak, kurumların kodsuz otomasyon programına olan ilgisi RPA’in benimsenme oranını arttırmıştır.

Ek olarak, hizmet sektörü 2021 yılında %61.89 oranla sektöre öncü olmuştur. RPA Hizmet sektörü, danışmanlık, uygulama ve eğitim hizmetlerinden oluşur.

Robotik Süreç Otomasyonu’nda Ekran Kazıma

Ekran kazımanın yaygın kullanımı bir uygulama arayüzü ile mümkündür, direk olarak bir kod ile ulaşılamaz. Bu yüzden, bazı otomasyonlar kullanıcıya bir çerçeve çizmesini sağlayarak, ekranın bu bölgesini RPA yazılımı ile tanıyabilir. Metne direk olarak kodlarla veya kullanıcı arayüzü ile ulaşılamadığında ekran kazıma kullanılması çok yaygındır. Bu aşamada, Optik Karakter Tanıma (OCR), metin bloklarını yakalar ve deşifre eder. Bazı RPA otomasyonları Microsoft ve Google’ın Optik Karakter Tanıma araçları ile entegrasyon sağlar. Verileri yapılandırma yeteneği, bir faturayı okumak, süreçleri kaydetmek ve kategorize etmektir. Bu tür bir algoritma OCR yetenekleri ile ilişkilidir. OCR’da Yüzey Otomasyonunun (Surface Automation) kalitesi, RPA’le birlikte hız ve tutarlılığa dayanmaktadır. Tutarlılık doğruluk açısından önem arz etmektedir. Kurumsal seviyedeki RPA araçları, istenen alanın koordinatlarını görüntü tanıma gibi özellikleri kullanarak hatalı tıklamalar için müdahale eder. Bir diğer görüntü işlemedeki özellik ise resimdeki görüntü koordinatlarını hesaplayan görüntüyü belirlemek için tasarlanmış görüntü tanıma algoritmasıdır. Bu görüntü tanıma algoritmaları, görüntüyü morfolojik özelliklerine göre ayırt edebilir.

Robotik Süreç Otomasyonu ve İş Akış Otomasyonu Arasındaki Farklar Nelerdir?

İş akış otomasyonu görevleri bağlamak ve kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanan otomasyonlardan biridir. Bir görevin bileşenlerini tek tek otomatikleştirmek yerine görevlerin akışını otomatikleştirir. Otomasyonun, bir çalışanınasıl daha etkili yaptığına dair tablo aşağıdadır.

Kaynak: Frevvo

Eğer iyi bir İş Akış Otomasyonuna sahipseniz, bu otomasyon, gecikmelere, hatalara ve iletişim kopukluğunu önlemek için işbirliği geliştirir. İş Akış Otomasyonu net bir istatistik verebilecek bir sistem olduğu için, çalışanların işlerini çok az bir denetimle yürütebilmelerini sağlar. İş akış otomasyonu RPA ile birleşilirse, veri girişi, fatura işleme, veri çıkarma gibi çalışanların çok zamanını alan işlerin robotlar tarafından bir kaç dakikada yapılabilmesine olanak sağlar.

Kavramsal olarak bu iki otomasyon birbirine benzer gelse de fark vardır. RPA görevleri otomatikleştirir ve rutinde yapılan görevleri yazılımsal bir robot aracılığıyla gerçekleştirir; fakat bu görevleri birbirine bağlayacak yeteneği yoktur. Bu aşamada devreye İş Akış otomasyonu girmektedir. Bu kapsamda, Robotik Süreç Otomasyonu ve İş akış Otomasyonu birlikte çalıştığında yapabileceği çok fazla şey vardır.

Robotik Süreç Otomasyonu’nda Yapay Zeka

Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka, kuruluşların maliyetini düşürürken çalışanların motivasyonunu ve müşterilerin memnuniyetini arttıran en başarılı teknolojilerdendir. Yapay Zeka içerisinde görüntü tanıma, yapay öğrenme, konuşma tanıma, doğal dil oluşturma gibi alt alanlar yer alır.  RPA yapılandırılmış girdileri ve mantığı kullanırken, yapay zeka yapılandırılmamış girdileri kullanır ve mantığı geliştirir.  İş süreçleri daha karmaşık olduğunda Yapay Zeka otomasyonu gerekebilir.

Akıllı (intelligent) araçların kullanılması, sanal asistanlar ve robotların kullanımı, otomasyon verimliliğini büyük ölçüde arttırmaktadır. Örnek olarak,  OCR, bir müşterinin yüklediği taranmış belgeleri analiz eder ve formda veya kimliğinde ki bilgilerle doğruluğunu tespit edebilir.  Bazı kullanımları şunlardır:

Akıllı Belge İşleme

E-posta, belge, resim gibi iş verilerinin bulunduğu belgelerden veri çıkartır, kategorize eder. Bunu yapabilmek için Doğal Dil İşleme (NLP) ve Yapay Zeka kullanır.

Süreç Keşfi

Yapay Zeka, RPA kullanarak bir süreci otomatikleştirmek için bir kılavuz oluşturur.

İş Akışını Kolaylaştırma:

Yapay zeka daha hızlı ve verimli süreçler için iş akış otomasyon verilerini kullanabilir.

Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Arz ve talepteki değişikliklere yanıt verebilmek ve üretimi tahmin etmek ayarlamak için kullanılabilir.

RPA kurumlar için Neden Önemlidir?

Üretkenlik ve Verimlilik Artar

RPA robotları, süreci daha verimli hale getirmektedir. Teknoloji bir insanın hızını ve bilgi işlem gücünü aşmıştır. Bir çalışanın rapor vermesi 4 saat sürüyorsa, bir robotun aynı işi yapması 20 dakika sürecektir. Bu da maliyet ve zamandan tasarruftur. Çalışanların rutinde zaman alan görevlerini RPA botları gerçekleştirerek, çalışanların vakitlerini daha verimli işler için harcamalarına olanak sağlayacaktır bu da üretkenliği arttırır. İnsanlar günde belirli bir saat çalışabildiklerinden verimliliği sınırlıdır. Robotlar ise doğru yönlendirildiğinde günde 24 saat çalışabilirler. RPA botlarının hızı, üretkenliği ve verimliliği büyük ölçüde arttırmaktadır.

Doğruluk Payının Artması

ICO(Bilgi Komiserliği Ofisi)’nun 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 2017-2018 yılları arasındaki veri ihlallerinin %90’nın insan kaynaklı olduğu belirtiliyor. İnsan hataları çok pahalıya mal olabilir ve düzeltmek içinde çokça zaman kaybedilebilir. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve süreçleri iyi optimize edilmiş bir RPA robotunda endişe duymanıza gerek yoktur.

Gelişmiş Analizler

Kurumlar daha iyi kararlar verebilmek için RPA kullanarak daha gelişmiş veriler elde edebilirler. Bu analizlere örnek olarak, döngü süreleri, iş hacmi ve hatalar bazı örneklerdir. RPA ile farklı alanlarda veri toplama ve bu verileri ayrı kategorileştirmesi ile karar verme geliştirilebilir.

Müşteri Memnuniyeti

Günümüzde her geçen gün artan rakiplerin de fazlalığından dolayı müşteri memnuniyetini sağlamak zorlaşmaktadır. Fakat zaman alan işleri  robotlarınız ile hallettiğinizde, müşteri memnuniyetini sağlamak için daha fazla vaktiniz ve imkanınız olacaktır. Ek olarak RPA müşteri hizmetlerinde dikkat çeken bir teknoloji olmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamanızı sağlar, bunun için otomatik raporlar oluşturur.

Kesintisiz

Çoğu işletme yeni bir otomasyona geçiş sırasında düzenlerinin bozulacağı ve daha maliyetli olacağını ve iş kesintisi yaratacağını düşünmesi sebebiyle değişimden kaçınmaktadır. Fakat Robotik süreç teknolojisi mevcut Bilgi Teknoloji sistemlerine göre daha az sermaye, zaman ve altyapı ile uyarlanabilir.

Kullanım Kolaylığı

RPA kullanmak uzmanlık gerektirmemektedir. Robot otomasyon sistemleri, tıklama, tuş vuruşu, butona basma gibi insanlarla aynı işlemleri kullanıcı arayüzünde kolay bir kullanım ile sunmaktadır. Hatta bazı RPA ürünlerinde sadece ekrandaki görsellerden bile süreçler tasarlanabilir.

Otomatik Yanıtlar ve Tetikleyiciler

Bir RPA botu otomatik veya yarı-otomatik olarak zamanlanabilir. Bir senaryoda, belirlenmiş bir olay meydana geldiğinde tıklama gibi bir faaliyet gösterebilir yani tetiklenir ve yanıt verir. Katılımsız(insan etkileşimsiz) otomasyona göre, tetikleyici bir insan eylemi olmayabilir. Tetikleyici bir e-posta veya belge olabilmektedir.

Robotik Süreç Otomasyonu Nasıl Çalışır?

Bir Robotik Süreç Otomasyonunun çalışması için; botun hangi işlemleri gerçekleştireceği ve ne zaman gerçekleştireceğinin tanımlanması gerekmektedir. Daha sonrasında RPA botu çalıştırmaya başlanabilir. Daha derine inecek olursak, RPA üç yazılım bileşeninden oluşmaktadır:

 • Yazılım robotları veya RPA botları: Görevleri sanal çalışan olarak doğrudan yerine getirirler.
 • Stüdyo veya Bot Tasarımcısı: Bot geliştirme ve iş sürecini adım adım tasarlar.
 • Orkestratör veya Bütünleşik Konsol: Bot yönetimi, zamanlama, süreç izleme ve entegrasyon içerir ve robot tarlalarını yönetir.

Gerekli iki önemli bileşen bulunmaktadır. Geliştiricinin senaryolar oluşturması için bir stüdyo ve bu senoryaları yürüten bir bot bunlardır. Sadece bu iki kombinasyonun olması özellikle küçük işletmeler için yeterli olacaktır. Fakat kurumsallar daha karmaşık bir iş akışı oluşturmak için üç katmanlı bir mimariye ihtiyaç duymaktadırlar.

Botlar

Bir RPA botu tekrarlayan çoğu görevi yapabilmektedir, bunlar veri girişi, form doldurma, faturalandırma gibi kural tabanlı görevlerdir. Yapay Zeka ile birleşen botlar daha akıllı işler yapabilmekte, Optik Karakter Okuma ve Doğal Dil İşleme kullanabilmektedir. Bir bot çalışma mantığını değerlendirdiğimizde, değişkenler, koşullar ve döngüleri içermektedir. Değişkenler, ad, sayı, dosyadan oluşabilir. Koşullar, karmaşık iş akışları oluşturmak için önemlidir. Döngü ise istenen koşul sağlanana kadar senaryonun devam etmesini sağlar.

Stüdyo ve Bot Tasarımcısı

Botları oluşturduğunuz bir ortamdır. Her stüdyonun arayüzü değişkenlik gösterebilmektedir, program yeteneği gerektirmeden tasarım aracındaki görselleri sürükleyip bırakarak tasarım yapmak ya da adım adım eklemek mümkündür.

Bu botları oluştururken bazı aktiviteler bulunacaktır, bunlar; öğelere tıklama, veri girişi, ekran görüntüsü alma, dosya sıkıştırma, uygulama açma, kapatma, web servisi kullanma gibi iş akışını oluşturan etkinliklerdir.

Orkestratör ya da Bütünleşik Konsol

Orkestratör, Robotik Süreç Otomasyonunun beynidir. Yalnızca botları çalıştırmakla kalmaz, proje yönetimini, birden fazla botun birlikte çalışmasını, botların durumlarını izlemeyi v.b. sağlar. Örnek vermek gerekirse, gelen bir e-postayı o anda mevcut olan ve iş yükü az olan bota atar ve görevin başlaması için botun görevinin bitmesini bekler.

Orkestratörün en önemli avantajı şirketlerin birlikte RPA kullanmasını sağlamasıdır. Mesela, bir şirketin farklı şubelerinde farklı iş akışları oluşturmak yerine tek bir iş akışı işleri yürütebilir. Bu da yatırım getirisi ve üretkenliğin artmasına sebep olur.

Robotik Süreç Otomasyonunun Farklı Sektörlerdeki Kullanımları

Bankacılık ve Finans

Covid-19 ile birlikte müşteriyle iletişimin çoğunluğu online platformlar ve telefon ile yürütüldüğünden, bankalar çok fazla aramayla karşı karşıya kalıyor. RPA bu yoğunluğun büyük bir kısmını botların hesap özeti gibi rutin sorguları yapması ile çözebilmektedir. Diğer bir kullanım ise, müşteri kaydı sırasında olmaktadır. Bankalarda müşteri kaydı için istenen belgelerin doğrulanması süreci zaman almaktadır. Thomas Reuters tarafından yapılan bir ankette müşteri kaydı onaylanma sürecinin maliyeti bir bankaya yılda 52 milyon dolar ile 384 milyon dolar arasında değişen bir maliyet oluşturmaktadır. Robotik Süreç Otomasyonu ile kimliği doğrulamak ve gerekli verileri almak için bilgisayarlı görü ve akıllı optik karakter tanıma kullanılmaktadır. Bu kapsamda, otomasyon yalnızca maliyetten ve zamandan kar edilmesini değil, oluşabilecek hataların da ortadan kalmasını sağlamaktadır. İşlem girdi çıktılarının kontrol edilip doğrulanması süreci de yine RPA ile çok kolaylaşmaktadır.

Bir çalışanın farklı banka verileri ile giriş- çıkışı kontrol etmesi oldukca zaman alan bir işlemdir. Fakat bu işlem robotik süreç tarafından çok kısa bir sürede gerçekleştirebilmektedir. Kredi başvuru sürecinde, kredi değerlendirme için alınan belgeler ve bu belgelerden veri çıkarma, doğrulama işlemleri yine RPA botları ile mümkündür. Bunlara benzer olarak kredi kartı başvurusu, hesap kapatma gibi işlemler de RPA ile kısa sürede ve hatasız olarak gerçekleşmektedir.

Sigortacılık

Sigortacılık çok sayıda kaynaktan bilgi alınması gereken bir süreçtir. Süreçler üç ile dört haftayı bulabileceğinden çoğu kişi tamamlayamamaktadır. RPA verileri otomatik olarak toplayarak daha hızlı bir şekilde sonuç çıkartır. Bu süreçleri ölçmek, bir sigorta şirketinin müşteri memnuniyetini arttırabilir. Robotlar tarafından yürütülen süreçler kayıt altına alınır ve işlenir. Ek olarak, sigortacılıkta manuel olarak girilen birçok veri bulunmaktadır. Bu durum çok zaman alır ve hatalara da sebep olur.

Sağlık

Gartner’ın araştırmasına göre ABD sağlık hizmetlerinin %50 ‘si üç yıl içerisinde RPA’e yatırım yapacak. Hastanelerde rutin olarak yapılan idare girişler ve hasta giriş çıkışları RPA teknolojisinin doğal dil işleme, konuşma ve görüntü tanıması ile çok hızlı olmaktadır. Hasta randevularını yönetmek, gerekli zamanlarda iptal etmek, değiştirmek veya güncellemek mümkündür. Envanter ve hasta akışını yönetmek de özellikle büyük sağlık kuruluşları için önemli bir konudur. Bu kapsamda hastanelerdeki yüksek maliyetini düşmesi ve insan hatalarının ortadan kalkması ile müşteri memnuniyeti artacaktır.

Lojistik

Taşımacılık sektöründe gecikme ve değişiklikler nakliyeciye anında bildirildiği durumlarda sorun olmayacaktır. Fakat gecikmeler müşteri memnuniyetini azaltır, müşteri kaybetmeye yol açabilir. Sonuç olarak veri girişi, değişikliği gibi zaman alan işleri otomatikleştirmek süreci hızlandırıp müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Buna ek olarak satış sonrası müşteri memnuniyeti için iletişim kurmak, bir sorun varsa düzeltmeyi ve gelecek için yol çizmeyi sağlayacaktır. Örneğin, her müşteriye ulaşmak ve bir memnuniyet anketi yapmak RPA botları ile mümkün olabilir.

İnsan Kaynakları

İş başvurularını incelemek RPA ile çok kolaydır. Özgeçmişteki önemli verileri çeker ve kategorize eder. Ayrıca iyi adaylar görüşmeye çağrılıp kalan adaylara ret mesajı gönderebilmektedir. Yeni kişi işe alındığında, yeni e-posta adresi açma, kullanıcı hesabı, uygulamalar için erişim hakkı vb. gibi işleri kısa sürede gerçekleştirir. Sonuç olarak tüm işe alım sürecini çok kolaylaştırmaktadır.

Perakendecilik ve E-ticaret

E-ticarette müşteri deneyimi çok önemlidir. Herhangi bir platformda bulunan işletmenin kalitesi müşteri yorumlarıyla belirlendiğinden, müşteri memnuniyeti ön planda tutulmalıdır. Bu yüzden ürünün durumu ve iletilme aşamasından sonra da müşteri anketi gibi işlemler RPA botları ile süreci hızlandıracak maliyeti düşürecektir. Yorum onaylama işlemlerinde, yapay zeka ile olumlu ya da olumsuz yorum onayı da yine robotik otomasyonla yapılabilir.

Robotik Süreç Otomasyonun ‘da Süreç Keşfi Nedir ve Neden Önemlidir?

Süreç Keşfi kuruluşların işyerindeki işlerin nasıl yürütüldüğünün keşfedilmesidir. Geleneksel olarak süreç keşfi çalışanların işlerini nasıl yaptıklarını gözlemleyerek ve uzmanlara sorarak gerçekleştirilebilir. Sebep- sonuç ilişkileri ile süreç keşifleri oluşturmak için farklı olaylar birbirlerine bağlanabilir. Şirketlerin büyümesi ve rekabetin her geçen gün artması ile birlikte şirketlerin süreçleri daha da karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu noktada, iyi bir analiz yapılmalı ve Robotik Süreç Otomasyonu’ndan yeterli verimi alabilmek için süreç keşifleri önemli olmaktadır.

Robotik Süreç Otomasyonunun Start-up ve KOBİ’ler de Kullanımı

Çoğu insan Robotik Süreç Otomasyonu’nun yalnızca kurumsallar ve büyük işyerleri tarafından kullanılabileceğini düşünse de RPA küçük işletmeler ve start-up’lar için de çok önemlidir. Sürekli tekrar eden ve zaman alan işleri RPA robotlarına devrederek çalışanların motivasyonunu arttırıp daha fazla üretkenlik sağlar ve rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Ek olarak yeni işletmeler ve KOBİ’ler için analizler yol gösterici olabilir, bu takibi yapan RPA botları şirketinizin başarılarını ve büyümesini incelemenizi sağlar. Bu kapsamda, teknolojiye ayak uyduramayan işletmeler rekabetin gerisinde kalırlar. Robotik Süreç Otomasyonu ile çalışan kurumlar ise üretkenliği ve verimliliği arttırarak rakiplerinin önüne geçeceklerdir.

Piyasadaki Robotik Süreç Otomasyonu Ürünleri

UiPath

Uipath’inveri çıkarma, toplama, uygulama düzenleme ve diğer uygulamalarla iletişim kurma gizi özellikleri bulunmaktadır. Yapay Zeka, İş Süreçleri Yönetimi ve Kurumsal Kaynak Planlaması gibi teknolojilerle entegre olabilir. Kullanılan ana programlama dili Visual Basic’dir. Uipath’in yaygın olarak kullanılmasının ana sebeplerinde maliyet, güvenlik, hız, doğruluk, verimlilik vb. yer almaktadır. Uipath’in bazı özelliklerini bakacak olursak; Uipath etkili hata bulma mekanizmasına sahiptir. Uygulama uyumluluğu sayesinde çeşitli uygulamalarla entegre olabilir. Gelişmiş bir veri çıkarma özelliğine sahiptir. Bankacılık, sigorta, sağlık, finans gibi sektörlerde kullanılır.

Blue Prism

İngiliz şirketi olan Blue Prism Robotik Süreç Otomasyonu’nun öncülerindendir. Java programlama diline dayalıdır ve sürükle bırak arayüzüne sahiptir. Yürütülmesi gereken süreç sayısında herhangi bir kısıtlaması bulunmamaktadır. İşlediği tüm verileri bir veri merkezinde saklamaktadır. Blue Prism dört ana modüldenoluşmaktadır. Bunlar; Süreç Şeması, Süreç Stüdyosu, Nesne Stüdyosu, Uygulama Modelleyicidir. İyi hizmet kalitesi, yüksek oranda doğruluk ve istatistikleri bu ürünün faydaları arasındadır.

VooDoo RPA

Türkiye’de kurulan Voodoo RPA, kendi VooDoo OCR aracının yanında, Tesseract, MODI, TOCR ve LeadTools gibi diğer Optik Karakter Tanıma araçlarıyla entegre çalışabilmektedir. Sıfır kod birçok özelliğe sahip olan bu ürünün, gelişmiş imza tanıma, okuma, belge sınıflandırma, plaka okuma, duygu analizi, belge düzen analizi ve veri çekme gibi yetenekleri bulunmaktadır. Düşük risk, hız, veri güvenliği, güvenilirlik, üretkenlik ve yatırım getirisi gibi özellikleri ile rakipleri tarafından fark edilmeye devam etmektedir.

Robotik Süreç Otomasyonunda Akıllı Otomasyon Nedir?

Akıllı Otomasyon RPA’i içermektedir. Görevleri daha verimli gerçekleştirmek için Yapay Zeka kullanılmaktadır. Otomatik bir veri akışı sağlanır, bu sayede işletmenizdeki insanlar, uygulamalar, cihazlar tek bir güvenli havuzda birbirine bağlanır. Verilerin hepsinin bir yerde olması daha hızlı karar vermeyi sağlar. RPA ile akıllı otomasyon arasındaki fark birbirlerinin kıyası teknolojiler değil birbirlerine entegre olan teknolojilerdir. Akıllı otomasyon Yapay Zeka, RPA ve Dijital Süreç Otomasyonu’ndan oluşur, bu da karmaşık süreçlerin üstesinden gelinmesini sağlar. Makine Öğrenmesi içerdiğinden dolayı, insan kararı gerektiren görevleri de yapabilmektedir. Buna kredi onayı örnek gösterilebilir.

Robotik Süreç Otomasyonu’nda Hiperotomasyon Nedir?

Hiperotomasyon Zeki Robotik Süreç Otomasyonu (IRPA), Gartner tarafından yılın en iyi on stratejik trendinden biri seçilmiştir. RPA, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi ile çalışmaktadır. Hiperotomasyondaki amaç daha fazla çalışmayı otomatikleştirmektir. Karar yetisi daha fazladır, temel görevi tahmine dayalı veriler vermek, karar yetisini güçlendirmektir.

RPA ve Hiperotomasyon arasındaki fark; RPA bir görevi aynı şekilde tekrarlarken, Hiperotomasyon ise tekrar yerine bir sonraki adımı önermektedir. Aynı faaliyetleri gerçekleştirmek yerine ilerdeki faaliyeti gerçekleştirmek için en iyi stratejiye karar verir. Yapay Zeka, belgeleri okuma için Optik Karakter Tanıma ve dil işleme, özet çıkarma için Doğal Dil İşleme gibi yetenekleri kullanır.

Hiperotomasyon ise bir uygulama mağazası veya kurumsal veri havuzu aracılığıyla sağlanan modüleri kullanarak makine öğrenimi yeteneklerini otomasyonlarda kullanır.  Ek olarak iş akışı oluşturma sürecini de daha çok kolaylaştırır.

SONUÇ

Robotik Süreç Otomasyonu 2000’li yıllardan günümüze kadar geldiği süreçte kurumsal veya küçük işletmelerin gelişmesi için önemli rol oynamıştır. RPA kısa süreçte sektörde yerini almak isteyen işletmelerin, işlerini günümüz teknolojisinden yaralanarak daha hızlı ve verimli üretmek isteyen kurumsalların ilgi odağı olmuş ve olmaya devam etmektedir. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi gibi teknolojilerle birleştiğinde işletmelere büyük kolaylık sağlayan Robotik Süreç Otomasyonu her geçen gün gelişimine sürdürmeye devam etmekte Türkiye’de de kurumsallar ve KOBİ’ler tarafından ilgi görmektedir.

KAYNAKÇA

 • 10 use cases for RPA in insurance industry. ComTec Info RPA. (2018, October 8). Retrieved May 30, 2022, from https://www.comtecinfo.com/rpa/use-cases-for-rpa-in-insurance-industry/
 • 12 popular benefits of RPA in business. Maruti Techlabs. (2022, May 13). Retrieved May 30, 2022, from https://marutitech.com/benefits-of-rpa-in-business/
 • Ai and RPA: What’s the difference and which is best for your organization? NICE. (n.d.). Retrieved May 30, 2022, from https://www.nice.com/guide/rpa/rpa-ai-and-rpa-whats-the-difference-and-which-is-best-for-your-organization
 • Amazing ways that RPA can be used in Healthcare. IBM. (n.d.). Retrieved May 30, 2022, from https://www.ibm.com/cloud/blog/amazing-ways-that-rpa-can-be-used-in-healthcare
 • ElectroNeek. (2021, December 17). How does RPA work? an explanatory guide. ElectroNeek. Retrieved May 30, 2022, from https://electroneek.com/blog/how-rpa-works/
 • Electroneek. (n.d.). The history of Robotic Process Automation (RPA). ElectroNeek. Retrieved May 30, 2022, from https://electroneek.com/rpa/history-of-rpa/
 • Facts about workflow automation vs. RPA. Gleematic A.I. (2021, November 11). Retrieved May 30, 2022, from https://gleematic.com/difference-between-workflow-automation-and-robotics-process-automation/
 • Introduction to uipath in Robotic Process Automation (RPA). Section. (n.d.). Retrieved May 30, 2022, from https://www.section.io/engineering-education/introduction-to-uipath-in-rpa/#:~:text=UiPath%20is%20a%20popular%20and,and%20automation%20of%20repetitive%20tasks
 • Lawton, G., & Bernstein, C. (2021, April 20). What is hyperautomation and how does it work? SearchCIO. Retrieved May 30, 2022, from https://www.techtarget.com/searchcio/definition/hyperautomation
 • Parikh, S. (2022, April 21). Top 10 RPA use cases in the banking industry. Nividous Intelligent Automation Company. Retrieved May 30, 2022, from https://nividous.com/blogs/rpa-use-cases-in-banking-industry
 • Vecchio, W. by L. D. (2021, December 13). Should a small business consider using RPA? PLANERGY Software. Retrieved May 30, 2022, from https://planergy.com/blog/rpa-for-small-business/
 • Startup’Lar ve Kobi̇’Ler Neden Robotik Süreç otomasyonunu kullanmalı? Robomotion RPA. (2021, September 28). Retrieved May 30, 2022, from https://www.robomotion.io/tr/blog/startuplar-ve-kobiler-neden-robotik-surec-otomasyonunu-kullanmali/
 • Top 5 use cases of RPA in the supply chain. RPA Labs. (2021, September 23). Retrieved May 30, 2022, from https://rpalabs.com/2021/07/15/top-5-use-cases-of-rpa-in-the-supply-chain/
 • ÖZDEM, H., & BORA, M. P. (2021). Türkiye’de Robotik Süreç otomasyonu. Bilgisayar Bilimleri Ve Teknolojileri Dergisi. https://doi.org/10.54047/bibted.1008340