Voodoo Bütünleşik Konsol (UC) Sürüm Yönetimi

1.6.6 Cymric
2022-07-01
EKLENDİ

Giriş sayfasına RPA yararlı bağlantılar kısayolları eklendi

EKLENDİ

Çöp temizleme modülü eklendi

1.6.5 Cymric
2022-04-14
EKLENDİ

İstatistik modülü eklendi

EKLENDİ

Robot tanımlama ve bilgi güncelleme modülü eklendi

EKLENDİ

Robot tarlası sağlık uyarı mekanizması eklendi

EKLENDİ

BPMN tasarım ve görüntüleme ekranlarına fare-kaydırma ile büyütme özelliği eklendi.

EKLENDİ

BPMN görüntüleme ekranına otomatik sığdırma özelliği eklendi.

EKLENDİ

Ana sayfa Robot Kutusuna (Bot Box) tazeleme ve kapatma özellikleri için buton eklendi.

EKLENDİ

Görev logları bölümüne sayfalar arası geçişte "Geri" butonu eklendi.

DÜZELTİLDİ

Ana sayfa bölümü "Günlük Robot Çalışma Performansı" göstergesi ile ilgili hata giderildi.

DÜZELTİLDİ

Cron zamanlayıcı görev açma süresinde plan versiyon seçimi ile ilgili hata giderildi

DÜZELTİLDİ

Görev zamanlama Cron İfade düzenleme ekranındaki hata giderildi

GELİŞTİRİLDİ

Bot Yönetimi IP/Port bölümü karakter sınırı büyütüldü

GÜNCELLENDİ

Log detay adım durumu renklendirme güncellemesi yapıldı

1.6.0 Cymric
2022-03-09
GELİŞTİRİLDİ

E-Posta listeleri uzun metinler için kısaltma ile gösterme özelliği geliştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Katılımsız robot uzak yönetim kontrolleri için onaylama uyarısı eklendi.

DÜZELTİLDİ

Görev aramada dinamik Kod1-5 alanlarının arama hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Katılımsız robot host uzak izleme ekranı büyütme işlemi otomatik ölçeklendirme hatası giderildi.

EKLENDİ

Robotlar detay bölümüne zaman planları paneli altına Cron son çalışma zamanı eklendi.

EKLENDİ

Görev zamanlayıcı bağlantı kontrolü noktası eklendi

EKLENDİ

Kurulum dosyasına UC CRON servisi eklendi.

EKLENDİ

E-posta eklenti indirme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Cron İfade ile görev zamanlama özelliği eklendi.

1.5.0
2021-12-31
GÜNCELLENDİ

VooDoo UC giriş ekran stili değiştirildi.

GÜNCELLENDİ

Normal(Birim) kullanıcıları için operasyonel işlerin idamesi için öne tanımlı olarak yetki verildi.

GÜNCELLENDİ

Web sunucu ve veri tabanı sunucularına en son güvenlik zaafiyetleri için güncelleme yapıldı.

GÜNCELLENDİ

VooDoo UC kayıt günlüğü "Yönetim" bölümü altına eklendi.

DÜZELTİLDİ

Lisans süre dolumu ön bilgilendirme uyarısı gösterim hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Dil dosyaları muhtelif düzeltmeler yapıldı.

EKLENDİ

Kayıt bazlı loglama özelliği eklendi. Görev yönetimi için aktif edilip görev listesi ekranlarına işlemler hücresine ilgili erişim butonu eklendi.

EKLENDİ

"Params" ayarları dosyasına "usePartition" özelliği eklendi. Böylelikle yüksek hacimli görev listelerinde Veritabani Bölütleme özelliği açılarak arşivlenmiş veriler arama uzayından çıkarılır. Bu sayede aramaların hızlanması sağlandı.

EKLENDİ

Görev listesi üzerinden toplu olarak mevcut işlerin önceliğinin değiştirilmesi için "Öncelik Değiştirme" özelliği eklendi.

EKLENDİ

Görev listesi üzerinden toplu olarak mevcut işlerin "Robot Atama" özelliği ile farklı robotlara iletilmesi özelliği için atama esnasında Robot Planları izin kontrolü ve işlem sırasında izin verilmeme durumları için detaylı bilgilendirme yönergeleri eklendi.

EKLENDİ

Görev listesi ekranına "Ayarlar" bölümü eklendi. Kişiselleştirilebilir Özel Alanlar ile Ek Alanların (Kod 1-5) listelerde gösterip gizlenebilme ve sütun başlığının değiştirilebilmesi özelliği eklendi.

EKLENDİ

Süreç dokümanı tasarım aracına otomatik kayıt özelliği ekledi. Ön tanımlı olarak 1 dakika gelmektedir.

1.4.5
2021-11-02
GÜNCELLENDİ

Robot Plan Zamanlama bölümünde saat ayarı liste yapısından serbest zaman formatına çevrildi. Saat tanımlama alanı sistem yapılandırmasına veya tarayıcı tipine göre 24 saatlik veya 12 saatlik formatlanarak gösterilmektedir.

EKLENDİ

Kullanıcı profiline robot sunucu masaüstlerine görüntüleme ve uygulamaları kontrollü kapatma fonksiyonları eklendi.

EKLENDİ

Admin Plan (Görev) ve Olay tabanlı bildirim servisi için "params" konfigurasyon bölümüne Aktif/Pasif ayarı eklendi.

1.4.4
2021-10-20
EKLENDİ

Araçalar bölümüne sayfa sonuna git özelliği eklendi.

EKLENDİ

Bildirim Servisi Voodoo UC içerisine eklendi.

EKLENDİ

E-Posta Zamanlanmış Görevlere "From (Kimden)" ve "BCC (Kör Karbon Kopya)" özellikleri eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

E-Posta Zamanlanmış Görevler bölümüne Durum alanları kodları için etiketler eklendi.

GÜNCELLENDİ

Görevler bölümünde plan çalıştırma sekmesine "Plan Seç" bölümü için boş seçim elemanı eklendi.

1.4.3
2021-10-08
GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Ekran modülüne belirli bölümlerden direk erişilebilmesi için geliştirme yapıldı.

EKLENDİ

Araçlar bölümüne sayfa başına gitme özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo ekran, VooDoo loglayıcı ve robot kutusu oluşturulan "araçlar" bölümüne eklendi.

EKLENDİ

Log yönetimi (Voodoo Logger) modülü eklendi.

1.4.2
2021-10-06

Voodoo Robotik Süreç Otomasyonu 1.4.2 versiyonunda aşağıdaki fonksiyonel özellikler eklenmiş, görsel düzenleme yapılmış ve bazı hatalar giderilmiştir.

EKLENDİ

Voodoo Ekran özelliği ile Robot'un bilgisayarına gitmeden ne yaptığı izlenebilir hale getirildi.

EKLENDİ

Robot'un uzaktan hizmet yönetim fonksiyonları yönetilebilir hale getirildi (Bu fonksiyonlar: Durdurma, başlatma, duraklatma, devam ettirme ve çalışan planı durdurma).

EKLENDİ

Robotlar bölümünden robot durum ve sunucu kaynak kullanım bilgilerine erişilmesi eklendi.

GÜNCELLENDİ

ExecutionParams kontrol boyutu 500'den 4000'e çıkarıldı.

GÜNCELLENDİ

Bütünleşik Konsol (UC) tüm bölümleri kimlik denetimi arkasına alındı.

GÜNCELLENDİ

UC Sunucu Date.TimeZone ayarı Europe/Istanbul olarak değiştirildi.

1.4.1
2021-09-12

Voodoo Robotik Süreç Otomasyonu 1.4.1 versiyonunda aşağıdaki fonksiyonel özellikler eklenmiş, görsel düzenleme yapılmış ve bazı hatalar girilmiştir.

GELİŞTİRİLDİ

Robot'a görev atama esnasında öncelik seçme özelliği getirildi.

DÜZELTİLDİ

Ana Sayfa - Göstergeler ekranında robot listesine auto-scroll özelliği ekledi. Robot sayısı fazla olduğunda otomatik scroll belirmekte ve sayfanın aşağı kayması engellendi.

DÜZELTİLDİ

Görev listesi ekranında kayıt sayısı hatası giderildi.