RPA ROI Hesaplayıcı - Voodoo RPA

Voodoo RPA ile Yatırım Getirinizi Hesaplayın

RPA çok güçlü bir araç. Fakat iş hacminiz ve süreciniz yeterince büyük değilse bu yatırımın sizin için çok da büyük bir getirisi olmayabilir. Bu hesap makinesi ile işletmenizin RPA uygulandığında yaklaşık ne kadar kar sağlayacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Hesap makinemizi programlarken sahada Voodoo RPA ile şimdiye kadar yaptığımız gerçek projelerden veri aldık. Böylece sizin işletmenizi en iyi temsil edecek tahmini yatırım getirisine ulaşmanızı amaçladık.

Bilişsel beceriler bir robotun gerçekleştirebileceği görevlerin basitlik-komplekslik seviyesini belirler. Bir görevi gerçekleştirmek için insansı algı ve düşünce kullanan robotlar daha komplekstirler. Bu insansı yeteneklere örnek olarak, duygu analizi yapabilme, belirli bir düzeni olmayan verilerden analiz yapabilme, Nörolinguistik Programlama yapabilme, captcha gibi görsel verilerden karakterleri okuabilme, görüntü tanımlama, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi örnekler verilebilir.

İşlemin kaç tane iş kuralı varyasyonu veya istisnası olduğunu bir düşünün? Hangisini seçeceğinizden emin değilseniz, “Ortalama” şıkkını seçin.

Bir Yılda Üç Yılda Beş Yılda
Sürecinizin mevcut durumdaki maliyeti
.. .. ..
Voodoo RPA ile toplam sürecinizin maliyeti
.. .. ..
Yıllık Yatırım Getiri yüzdeniz
.. .. ..