Uygulama Çalıştır - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
558 Views

İçindekiler Tablosu


  Uygulama Çalıştır

  Uygulamayı çalıştırmak için bu adımını kullanın. Bu uygulama web, windows, komut sistemi vb. gibi farklı türde olabilir.

 • Genel Bilgiler
 • Parametre Açıklama
  İsim Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu)
  Açıklama Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Parametre Açıklama
  Kullanılacak Bileşen Kullanılan bileşenin türünü gösterir. (Zorunlu)
  Özel Bileşen “…” butonuna basarak dosya veya bileşen yolunu girin. (Zorunlu)
  Adres(Parametre) Chrome, Edge veya Internet Explorer için tuşa basark veya “…” butonuna basarak web adresini girin. Komut satırı, Özel Bileşen ve Skype için tuşa basarak veya “…” butonuna basarak parametreyi girin. (Zorunlu Değil)
  Kullanıcı Arayüzü Uygulamayı Pencere Oluştur veya Pencere Oluşturma ile çalıştırın.(Zorunlu)
  Yürütme Stili Uygulamanın tamamlanmasının veya kapanmasının sonuna kadar uygulamanın devap edip etmeyeceğini belirtir. Tamamlamanın sonuna kadar bekle seçeneği seçilirse, uygulamanın çalışmasının tamamlanmasının sonuna kadar çalıştırmak için maksimumu adım tamamlama süreci “0” olarak seçilmelidir. İstenen bekleme tamamlanma süresine maksimum adım tamamlama süresi için başka bir zaman girilmelidir. (Zorunlu)
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder. (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  Sıralı Sıralı olarak devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.