OCR Paketlenmiş Kütüphane - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
1002 Views

İçindekiler Tablosu


Voodoo OCR Paketlenmiş Kütüphane

Voodoo RPA EDEnvrionment kullanıcının robotik süreç otomasyon projelerine her şeyi geliştirmesini ve entegre etmesini sağlar. Voodoo Native OCR Wrapper, EDE ortamında kullanılabilir ve OCR çalışmaları için tek bir iletişim noktası sağlar. Aşağıda, Voodoo Veri Deposuna geri dönmek için OCR görüntüsüne örnek bir EDE tasarımı verilmiştir..

Kullanmak için bu OCRLoader kitaplığını EDE’deki Voodoo Dosya Referanslarına ekleyebilirsiniz. Ayrıca JSON yanıtlarını seri durumdan çıkarmak için Newtonsoft.Json kitaplığınıa ihtiyacınız vardır..

namespace VoodooImplementation {
  using System;
  using VooDooCommonData.CommonInterface;
  using VooDooCommonData.InstanceData;
  using OCRLoader;
  using Newtonsoft.Json;
  
  public class ComputationEvaluator : System.MarshalByRefObject, IPlugInComputation {
    
    private bool result_;
    
    private VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager_;

    public ComputationEvaluator() {
    }
    
    public bool result {
      get {
        return result_;
      }
    }
    
    public virtual VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager {
      get {
        return planDataInstanceManager_;
      }
      set {
        planDataInstanceManager_ = value;
      }
    }
    
    public virtual void ExecuteComputation() {
      OCR OCRObj = new OCR();
      string text = OCRObj.ocrSpace(@"C:\Users\oz\Desktop\simple-text-captcha.png", "helloworld");
      dynamic stuff = JsonConvert.DeserializeObject(text);
      string captcha = stuff.ParsedResults[0]["ParsedText"];
      string mcaptcha = captcha.Replace(" ", "").Trim();
      
      /* This Code Is Not Important. Just Set Return OCR Resut Into Voodoo Data Storage*/
      planDataInstanceManager_.SetDataTableValueFromCurrentDataRowIndex(4,"search", "Voodoo");
      planDataInstanceManager_.SetDataTableValueFromCurrentDataRowIndex(4,"captcha", mcaptcha);

      result_ = true;
    }
  }
}

OCR Sınıfı

Methotlar

Özellikler Açıklamalar
string ocrSpace(string path, string apikey, string isOverlayRequired) OCR yerel görüntüyü verir ve sonucu JSON dizesi olarak döndürür.

path: OCR için dosya yoludur. Bu jpg, png or pdf formatında olabilir.

apikey: Ocr.space api anajtarı. Buraya bakabilirsiniz https://ocr.space/OCRAPI

isOverlayRequired: Bu bir boole değeridir (doğru/yanlış). Default = false True ise, her sözcük için sınırlayıcı kutuların koordinatlarını döndürür. Yanlışsa, OCR’li metin yalnızca bir metin bloğu olarak döndürülür (bu, JSON yanıtını küçültür)
string text = OCRObj.ocrSpace(@"C:\Users\oz\Desktop\captcha.png", "helloworld");
 

Gerçek Hayat Örnek Videosu