Slayt - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
403 Views

İçindekiler Tablosu


  Slayt

  Slayt, periyodik olarak ekranda gösterilen değişikliklerdir. Doğrulama adımında seçilen bir alandaki slaytları kontrol eder. Adıma başlamadan önce bölge seçimi yapılmalıdır.

  • Genel Bilgi
  • Parametre Açıklama
   İsim Slayt adımının adıdır. (Zorunlu)
   Açıklama Slayt adımının açıklamasıdır. (Zorunlu Değil)
  • Bölge
  • Parameter Description
   İlgili Akış Görüntüsü Bu adım sırasında kullanılan görüntüdür. (Zorunlu)
   İlgili Alan Tıklanacak veya beklenecek bölgeyi seçin. (Zorunlu)
  • Aksiyon
  • Parametre Açıklama
   Aksiyon Doğrulamanın tüm ekranda yapılacağını belirtir.
  • Zaman Ayarı
  • Parametre Açıklama
   İzleme Süresi Doğrulanacak bölgenin izleme süresi seçimidir(ms.).
   Slayt İçerisinde Bir Görselin Maksimum Görüntülenme Süresi(ms.) Görüntü değişikliği arasından maksimum süre seçilir.
   Slayt İçerisinde Bir Görselin Minimum Görüntülenme Süresi(ms.) Görüntü değişikliği arasından minimum süre seçilir.
   İşlem Sonrası Bekleme Süresi Adımı tamamladıktan sonra robotun bekleme süresi(ms.) seçilir.
  • Senaryo Akışı
  • Parametre Açıklama
   Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

   sıralı Sıralı devam edecek akış türüdür.
   Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

   • Başarılı Durumda
   • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.

   • Başarısız Durumda
   • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.