Tarih Formatlama (yyyy-MM-ddTHH.mm.ss) - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
398 Views

İçindekiler Tablosu


  Tarih Formatlama (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)

  İfade Adımları arasında yer alan, Biçimlendirme ve Dönüştürme Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
  İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Biçimlendirme ve Dönüştürme
  İfade -> Tarih Formatlama (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)

  Senaryo İçerisinde, dönüştürülmesini istediğiniz bir Tarih Formatı bulunuyor ise bu ifade adımını kullanın.

 • Genel Bilgiler
 • Parametre Açıklama
  İsim Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu)
  Açıklama Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Parametre Açıklama
  İfade Tipi Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur.
  Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır.
  Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar
  İfade Grubu : Biçimlendirme ve Dönüştürme Biçimlendirme ve Dönüştürme ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır.
  İfade Tarih Formatlama (yyyy-MM-ddTHH:mm:ss)
 • İfade Parametreleri
 • Parametre Açıklama
  Tarih Parametresi Tarih Verisi’nin girileceği parametredir.
  Veri Kaynağı : Tarih Verisini, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : Tarih Verisini, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : Tarih Verisini, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  Kaydedilecek Veri Kaynağı Tarih Verisini, Hangi Veri Kaynağı Alanına kaydedeceğinizi belirleyeceğiniz parametredir.
  Veri Alanı Kaydedilecek Tarih Verisinin, Veri Kaynağı içerisindeki, hangi alan içerisine kaydedileceğinin belirlendiği parametredir.
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder.
  (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  Sıralı Sıralı olarak devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.