Komut Satırı - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
460 Views

İçindekiler Tablosu


  Komut Satırı

  Komut satırı, metinleri doğrulamak için kullanılır.

  • Genel Bilgi
  • Parametre Açıklama
   İsim Komut satırı adımının adıdır. (Zorunlu)
   Açıklama Komut satırı adımının açıklamasıdır. (Zorunlu Değil)
  • Bölge
  • Parametre Açıklama
   İlgili Akış Görüntüsü Bu adımda kullanılan görüntüdür. (Zorunlu)
  • Aksiyon
  • Parametre Açıklama
   Bölge Kapsamı Doğrulamanın tüm ekranda yapılacağını belirtir.
   Bölge Şartı Ekranda koşul metnini arayacağını belirtir.
   Bölge Şart Metni .: Ekranda doğrulanacak metin bilgisidir
   Doğrulama Yöntemi Kelime bulunması seçilmelidir.
  • Zaman Ayarı
  • Parametre Açıklama
   Maksimum Adım Tamamlama Süresi Resmi bulmak için tamamlamanın sonuna kadar geçen maksimum süredir. Görüntü ekranda veya seçilen bölgede bulunamazsa, bu adım doğrulanmayacaktır. (Zorunlu)
   Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Resmi bulmak için bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresidir. (Zorunlu)

  • Senaryo Akışı
  • Parametre Açıklama
   Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

   sıralı Sıralı devam edecek akış türüdür.
   Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

   • Başarılı Durumda
   • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.

   • Başarısız Durumda
   • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.