While Döngüsü - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
363 Views

İçindekiler Tablosu


  Döngüler: While Döngüsü

  İfade Adımları arasında yer alan, Döngüler Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
  İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Döngüler
  İfade -> While Döngüsü

  Senaryo İçerisinde, “while döngüsü” kullanmak isterseniz bu ifade adımını kullanın.

 • Genel Bilgiler
 • Parametre Açıklama
  İsim Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu)
  Açıklama Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Parametre Açıklama
  İfade Tipi Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur.
  Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır.
  Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar
  İfade Grubu : Döngüler Döngüler ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır.
  İfade While Döngüsü
 • İfade Parametreleri
 • Parametre Açıklama
  İlk Değer Kurulması istenen döngü için ilk değer parametresidir.
  Veri Kaynağı : İlk değeri, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : İlk değeri, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : İlk değeri, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  İkinci Değer Kurulması istenen döngü için ikinci değer parametresidir.
  Veri Kaynağı : İkinci değeri, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : İkinci değeri, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : İkinci değeri, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  İşlemci Döngü kontrolünde gerçekleşmesi beklenen, aritmetik operatör parametresidir.
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder.
  (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  Sıralı Sıralı olarak devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.