Rest Servis Tüketim Adımı - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
460 Views

İçindekiler Tablosu


  Rest Servis Tüketim Adımı

 • Genel Bilgi
 • Parametre Açıklama
  İsim Rest servis tüketim adımının adıdır. (Zorunlu)
  Açıklama Rest servis tüketim adımının açıklamasıdır. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Bu adım sırasında kullanılan görüntüdür. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Bu alan, ilgili dinlenme hizmeti için yapılandırma ayarlarının yapılandırılmasında rol oynar.
  Ayrıca VooDoo Studio üzerinden, Rest Servis ile ilgili bu adım üzerinden, senaryo oluşturmadan, testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  Parametreler aşağıdaki gibidir;

  Parametre Açıklama
  Uç Nokta Bu parametre, dinlenme servis tüketiminde kullanılacak veri alışverişi için ilgili link bağlantı parametresidir.
  Metot Rest servis kullanımı için gerekli olan method(GET, POST, PUT, UPDATE vb.) parametresidir.
  Girdi Bu alana dinlenme servis tüketimi için girilen giriş değerleri vardır.
  Çıktı Alanı: Veri Kaynağı Hizmetin uç nokta kısmına bağlı kalınarak, giriş parametreleri sonucu gelen verilerin hangi veri kaynağı alanında saklanacağını belirleyen parametredir.
  Çıktı Alanı: Veri Alanı Durak servisten gelen verilerin veri kaynağında hangi veri alanında saklanacağını belirleyen parametredir.
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Resmi bulmak için tamamlamanın sonuna kadar geçen maksimum süredir. Görüntü ekranda veya seçilen bölgede bulunamazsa, bu adım doğrulanmayacaktır. (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Resmi bulmak için bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresidir. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  sıralı Sıralı devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda bir sonraki adıma devam eder. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u da seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda bir sonraki adıma devam eder. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u da seçebilirsiniz.