PDF - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
400 Views

İçindekiler Tablosu


  PDF

  • Genel Bilgi
  • Parametre Açıklama
   İsim Diyalog kutusu adımının adıdır. (Zorunlu)
   Açıklama Diyalog kutusu adımının açıklamasıdır. (Zorunlu Değil)
  • Bölge
  • Parametre Açıklama
   İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
  • Aksiyon
  • Parametre Açıklama
   Metin Dışarı Al
   • Kaynak PDF Dosya Yolu
   • PDF dosyasının yolu seçilmelidir.

   • Hedef Metin Dosya Yolu
   • PDF dosyasından çıkarılan metinlerin yazılacak metin dosyasını yoludur.

   • Sayfa Ayıraç Metini
   • PDF sayfaları arasındaki sayfa numarası ayıracı girilmelidir(Örn. ——Sayfa(0)——)

  • Zaman Ayarı
  • Parametre Aksiyon
   Maksimum Adım Tamamlama Süresi Resmi bulmak için tamamlamanın sonuna kadar geçen maksimum süredir. Görüntü ekranda veya seçilen bölgede bulunamazsa, bu adım doğrulanmayacaktır. (Zorunlu)
   Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Resmi bulmak için bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresidir. (Zorunlu)
  • Senaryo Akışı
  • Parametre Açıklama
   Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

   sıralı Sıralı devam edecek akış türüdür.
   Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

   • Başarılı Durumda
   • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.

   • Başarısız Durumda
   • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.