Klasör Oluştur - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
360 Views

İçindekiler Tablosu


  Klasör : Klasör Oluştur

  İfade Adımları arasında yer alan, Klasör Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
  İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Klasör
  İfade -> Klasör Oluştur

  Senaryo İçerisinde, belirlediğiniz bir dizin içerisinde klasör oluşturmak isterseniz bu ifade adımını kullanın.

 • Genel Bilgiler
 • Parametre Açıklama
  İsim Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu)
  Açıklama Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Parametre Açıklama
  İfade Tipi Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur.
  Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır.
  Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar
  İfade Grubu : Klasör Klasör işlemleri ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır.
  İfade Klasör Oluştur
 • İfade Parametreleri
 • Parametre Açıklama
  Hedef Dizin Parametresi Klasör oluşturulmak istenen dizin için gerekli klasör yolu parametresidir.
  Veri Kaynağı : Klasör işlemleri için dizin yolunu Veri Kaynağından alır.
  Sabit : Klasör işlemleri için dizin yolunu, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : Klasör işlemleri için dizin yolunu, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  Klasör Adı Parametresi Klasör isimlendirmesi için gerekli klasör adı parametresidir.
  Veri Kaynağı : Klasör adını, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : Klasör adını, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : Klasör adını, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder.
  (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  Sıralı Sıralı olarak devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.