Bekletme - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
310 Views

İçindekiler Tablosu


  Tarih ve Zaman: Bekletme

  İfade Adımları arasında yer alan, Tarih ve Zaman Seçeneği altında bulunan ifade adımıdır.
  İfade Adımı -> Aksiyon -> İfade Grubu -> Tarih ve Zaman
  İfade -> Bekletme

  Senaryo İçerisinde, belirli bir zamanda, bir bekleme adımı koymak isterseniz bu ifade adımını kullanın.

 • Genel Bilgiler
 • Parametre Açıklama
  İsim Uygulama yürütme adımının adı. (Zorunlu)
  Açıklama Uygulama yürütme adımının açıklaması. (Zorunlu Değil)
 • Bölge
 • Parametre Açıklama
  İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
 • Aksiyon
 • Parametre Açıklama
  İfade Tipi Yapısal ve Serbest olarak iki seçenek mevcuttur.
  Yapısal : Hazırlanmış ifade betiğini kullanır.
  Serbest : Hazırda bulunan ifade betiğini özelleştirmenize imkân sağlar
  İfade Grubu : Tarih ve Zaman Tarih ve Zaman ile ilgili bütün ifade adımlarını uygulayabileceğiniz kısımdır.
  İfade Bekletme
 • İfade Parametreleri
 • Parametre Açıklama
  Beklenecek Süre Parametresi Beklenecek zaman başlangıcı için, zaman parametresidir.
  Veri Kaynağı : Zaman Parametresini, Veri Kaynağından alır.
  Sabit : Zaman Parametresini, statik olarak kullanıcıdan alır.
  Senaryo Parametresi : Zaman Parametresini, Senaryo işleyişi içerisinde senaryodan gelen parametreden alır.
  Beklenecek Süre Birimi(ms/dk) Beklenecek zaman için, beklenecek sürenin belirlenmesinde istenen parametredir.
 • Zaman Ayarı
 • Parametre Açıklama
  Maksimum Adım Tamamlama Süresi Uygulamanın tamamlanması sonuna kadar çalıştır seçilmiş ise adımının tamamlanma süresini temsil eder.
  (Zorunlu)
  Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresi. (Zorunlu)
 • Senaryo Akışı
 • Parametre Açıklama
  Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

  Sıralı Sıralı olarak devam edecek akış türüdür.
  Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

  • Başarılı Durumda
  • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.

  • Başarısız Durumda
  • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Eğer senaryo
   adımını sonlandırma isterseniz Son seçeneğini seçebilirsiniz.