Aspose - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
1 sene ago
378 Views

İçindekiler Tablosu


“Aspose” Kütüphanesinin Voodoo RPA Studio ile Kullanımı

“Aspose.Pdf” kütüphanesini VooDoo RPA Studio içerisine ekleyerek “PDF” formatındaki dokümanlarınızı Excel(.xlsx) formatına dönüştürebilirsiniz.

Aspose.Pdf kütüphanesini burdaki linkten indirebilirsiniz —> “NuGet üzerinden İndir”

Not : Kullanılan Kütüphaneler;

 • using Aspose.Pdf
 • using using System.IO
  • Steps to help when using:

Örnek #1

Bu örnekte, PDF dosyasının Excel Formatına nasıl dönüştürüleceği aşağıdaki örnek kodda verilmiştir.

namespace VoodooImplementation {
  using System;
  using VooDooCommonData.CommonInterface;
  using VooDooCommonData.InstanceData;
  
  using Aspose.Pdf;
  using System.IO;
  
  public class ComputationEvaluator : System.MarshalByRefObject, IPlugInComputation {
    
    private bool result_;
    
    private VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager_;
    
    /// Default Constructor for class
    public ComputationEvaluator() {
    }
    
    public bool result {
      get {
        return result_;
      }
    }
    
    public virtual VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager {
      get {
        return planDataInstanceManager_;
      }
      set {
        planDataInstanceManager_ = value;
      }
    }
    
    /// Calculate
    public virtual void ExecuteComputation() {
      // dönüştürülecek PDF dosyasının adresi.
      string filePath = @"X:\...\xxx.pdf"; 
      // Dönüştürülmüş pdf dosyasının kaydedileceği "klasör" adresi
      string saveDirectory =@"X:\...\xxx\ "; 

      pdf2xlsx(filePath,saveDirectory); // dönüştürme işleminin yapılması
    
      result_=true;
    }
    // bu fonksiyon aspose kütüphanesini kullanarak pdf dokümanlarını excel(xlsx) formatına çevirir
    public void pdf2xlsx(string filePath,string savePath)
    {
      // Load PDF document
      Aspose.Pdf.Document pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(filePath);
      // convert options
      Aspose.Pdf.ExcelSaveOptions excelsave = new ExcelSaveOptions 
      { MinimizeTheNumberOfWorksheets = false, InsertBlankColumnAtFirst = false };
      // Save the output in XLSX format
      pdfDocument.Save(Path.Combine(savePath, new FileInfo(filePath).Name + ".xlsx"), excelsave);

    }
  }
}