E-Posta Bildirim Hizmeti - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
488 Views

İçindekiler Tablosu


Voodoo RPA E-Posta Bildirim Hizmeti

E-Posta Bildirim Hizmeti Nedir?

Voodoo RPA Bildirim Hizmeti, e-postaları ve eklerini göndermekten sorumlu bir Windows hizmetidir. Bu arka plan hizmeti, çeşitli iş katmanı bileşenleri tarafından kullanılır (örneğin, stüdyo – e-posta adımı, birleşik konsol – e-posta zamanlanmış görevleri).

sc.exe create VooDooNotificationService binpath="C:\VoodooNtf\VooDooNotificationService.exe"

Hizmet Yapılandırması

Hizmet yapılandırma dosyası VooDooNotificationService.exe.config, Voodoo RPA’ın kurulum yolunun altındadır. Varsayılan yol C:\Program Files\OneZero\VooDoo\NotificationService şeklindedir.

Özellikler Açıklamalar
MySQLConnectionString Şifreli MySql Bağlantı DSN dizesidir. Bu dize Voodoo Studio’dan doldurulabilir.

Not: Açık DSN dizesi Sunucu={sunucu/adı};Bağlantı Noktası={sunucu bağlantı noktası};Veritabanı={veritabanıadı};Uid={kullanıcı adı};Pwd={parola}; Voodoo RPA yeni kurulumunda bu değer önceden tanımlanmıştır, değiştirilmesine gerek yoktur.

SmtpHost Varsayılan değer null . Buraya SMTP sunucu ana makinenizin ip/adını yazın.
Smtport Varsayılan değer null . Buraya SMTP sunucu bağlantı noktanızı yazın. (örn. 25, 587)
SecureSocketOption Varsayılan değer 4 – StartTLS‘dir. Seçenekler:

Özellikler Açıklamalar
Hiçbiri Güvenli bağlantı değil.
Otomatik Güvenlik kullanımının otomatik olarak algılanması.
SSLOnConnect SSL’yi kullanın.
StartTLS TLS’yi kullanın.
StartTLSWhenAvailable Mümkün olduğunda TLS kullanın
MailFrom Varsayılan değer null‘dır. Buraya Gönderen: bilgisini mymail@example.com gibi yazabilirsiniz.
MailUser Varsayılan değer null‘dır. Kimlik doğrulaması için buraya e-posta hesabı kullanıcı adınızı yazın. Bu @ işaretinden önceki tüm e-posta veya adınızdır. Sunucu IP’niz aktarılıyorsa boş bırakın.
MailPassword Varsayılan değer null‘dır. Kimlik doğrulaması için buraya e-posta hesabı şifrenizi yazın. Sunucu IP’niz aktarılıyorsa boş bırakın.
PersistMailConnection Varsayılan değer 1‘dir. “1” Kalıcı, “0” Kalıcı Değil, yani her e-posta için sunucu bağlantısı yeniden açılacaktır.
BatchCount Varsayılan değer 3‘tür. Bu tamsayı değeridir. Her zamanlayıcıda, o sayıda e-postanın gönderileceğini işaretleyin. “0” tüm e-postalar anlamına gelir.
AlwaysSendAsHtml Varsayılan değer 1‘dir. “0” metin olarak e-posta göndermek içindir, yani html zengin metin metin olarak gösterilecektir.
TryCount Varsayılan değer3‘tür. Bu tamsayı değeridir. E-posta gönderme işlemi başarısız olursa, tekrar e-posta göndermek için bu sayı tekrarlanır.
Timeout Varsayılan değer 20000‘dir. Yani milisaniye değeridir. Bu süre, işlemin maksimum yürütme süresini (bağlantı + gönderme) temsil edecektir.

Bildirim Hizmeti Takip Etme

Bildirim Hizmetini izlemek ve yönetmek için Voodoo Unified Console Eklentisini kullanabilirsiniz. Eklentiler > E-Posta Cron İşleri konsolunda tüm e-postalar listelenebilir ve düzenlenebilir.

Voodoo RPA Notification Service Monitoring

Voodoo RPA Notification Service Monitoring