ML.NET ve VooDoo - Voodoo RPA

by Voodoo Editor
2 sene ago
431 Views

İçindekiler Tablosu


VooDoo RPA ve ML.Net Kullanımı

VooDoo RPA ve Eğitilmiş ML.net paketi kullanımı ile veri oluşturmak için öncelikle;
Visual Studio ortamında ML.Net ile verinizi eğitiniz. Eğitilen veri bütünü bir *.zip paketi şeklinde oluştuktan sonra, verinizi VooDoo Studio’da istediğiniz bir senaryo üzerinde kullanabilirsiniz.

Visual Studio üzerinde kullanabileceğiniz veri eğitimi araçları şu şekildedir;

 • Metin Sınıflandırma
 • Değer Tahmini
 • Resim Sınıflandırma
 • Önerme
 • Obje Tespiti
  • Kullanırken yardımcı olacak adımlar:

1. Microsoft.ML.Data.dll ve Microsoft.ML.dll, VooDoo Studio İçerisinde bulunmaktadır.VooDoo Studio içerisinde bulunan Kod Adımı &gt Aksiyon &gt Bileşen Şablon Tipi &gt MLNET seçeneğinde bir kod adımı geliştirilmesi halinde ML.Net kütüphaneleri kod adımınıza dahil edilecektir. Kütüphanelerde oluşabilecek problemler için ilgili kitaplıkları;
NuGet sitesi aracılığı ile indirebilirsiniz ve VooDoo Studio Projenize dahil edebilirsiniz.
VooDoo Studio Projenize ilgili kütüphaneleri dahil etmek için sırasıyla;
Gelişmiş -> Kod -> Aksiyon -> Editör Aç -> Yönet -> Dosya Referansları -> Ekle şeklinde ilerleyerek kitaplığı referans olarak gösterebilirsiniz.

2. MLContext: ML.Net Objesini Sınıfınızın içerisinde oluşturur(ML.Net ile ilgili kullanacağınız bütün fonksiyonlar bu obje altındadır)

3. DataViewSchema: Eğitilmiş olan model için boş bir veri şeması oluşturur.

4. ITransformer: Eğitilmiş verinizi, veri şemasına aktarır

Örnek #1

Aşağıdaki Örnek, “.eml” dosyasından E-Posta Eki, Konu, E-Posta Yazı İçeriğini nasıl ayrıştırılacağını gösterir.

namespace VoodooImplementation {
  using System;
  using VooDooCommonData.CommonInterface;
  using VooDooCommonData.InstanceData;
  using System.Linq;
  using System.IO;
  using Microsoft.ML.Data;
  using Microsoft.ML;
	using System.Reflection;
	using System.Runtime.Versioning;
	using OfficeOpenXml;
  
  public class ComputationEvaluator : System.MarshalByRefObject, IPlugInComputation {
    
    private bool result_;
    
    private VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager_;
    
    /// Default Constructor for class
    public ComputationEvaluator() {
    }
    
    public bool result {
      get {
        return result_;
      }
    }
    
    public virtual VooDooCommonData.InstanceData.PlanDataInstanceManager planDataInstanceManager {
      get {
        return planDataInstanceManager_;
      }
      set {
        planDataInstanceManager_ = value;
      }
    }
    
    /// Calculate
    public virtual void ExecuteComputation()
    {
      MLContext mlContext = new MLContext();  // ML objesi oluşturulur.
      DataViewSchema predictionPipelineSchema;
      ITransformer predictionPipeline = mlContext.Model.Load(@"",out predictionPipelineSchema); // ("") kısımlı bölüme modelin bulunduğu path girilir.

      var predEngine = mlContext.Model.CreatePredictionEngine <ModelInput, ModelOutput>(predictionPipeline);

      using(var outStream = File.Open(@"",FileMode.Create, FileAccess.Write))   // Yazılabilir izinleri ile bir Excel Dosyası oluşturur.
      {
        using(ExcelPackage xl = new ExcelPackage(outStream))
        {

          // Bu Kısımda Model sonuçlarını Excel Dosyasındaki ilgili alanlara yazım işlemi gerçekleşir.
          
          ExcelWorksheet worksheet = xl.WorkBook.Worksheets.Add("Sayfa1"); // Çalışma Sayfası Oluşturulduğu kısım.

          for(int i=1; i < 11; i++)
          {
            ModelInput inputData = new ModelInput(){
              ImageSource = @""+i+".jpg",
            };

            ModelOutput predictionResult = preEngine.Predict(inputData);
            worksheet.Cells[i,1].Value = predictionResult.PredictedLabel;
            worksheet.Cells[i,1].Value = predictionResult.Score;
            xl.Save();
          }
        }
      }
      result_ = true;
    }
  }

  /*
  *
  * Model Input/Output Property(Model) sınıfları aşağıdaki gibidir. 
  *
  */

  public class ModelInput
  {

    public string Label {get; set;}

    public string ImageSource {get; set;}

  }

  public class ModelOutput
  {

    public string PredictedLabel {get; set;}

    public string Score {get; set;}

  }
}