E-Posta Gönder - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
445 Views

İçindekiler Tablosu


  E-Posta Gönder

  Kod adımı kullanmadan e-posta atmanızı sağlar.

  • Genel Bilgi
  • Parametre Açıklama
   İsim E-posta gönderme adımının adıdır. (Zorunlu)
   Açıklama E-posta gönderme adımının açıklamasıdır. (Zorunlu Değil)
  • Bölge
  • Parameter Description
   İlgili Akış Görüntüsü Adım sırasında kullanılan görüntü. (Zorunlu)
  • Aksiyon
  • Parametre Açıklama
   To E-posta gönderilecek kişilerin e-posta adreslerini belirtir. Birden fazla adrese gönderilecekse “;” yazılmalıdır.(Zorunlu)
   CC Bilgilendirme amaçlı e-postaların gönderileceği kişilerin e-posta adreslerini belirtir. Birden fazla adrese gönderilecekse “;” yazılmalıdır.
   Konu E-postanın konu bilgileri.(Zorunlu)
   İçerik E-Posta içerik bilgisidir.(Zorunlu)
  • E-posta bilgileri (Kime, Bilgi, Konu, İçerik) sabit, değişken veya veri tipi olabilir. […] butonu tıklanarak açılan sayfada metin değeri seçilir. Birden fazla e-posta adresi girilmesi gerekiyorsa, “” veya “;” olacaktır. e-posta adresleri arasında boşluk bırakılmayacaktır.
  • E-posta bilgilerinin metin değeri “Değişken” olarak seçilirse, aşağıdaki Değişken Metin Değeri bölümünden “Değişken Tipi” seçilmelidir. (Tarih, Özel Gün, Pano vb.)
  • E-posta bilgisi “Veri” olarak seçilirse aşağıda açılacak olan “Veri” menüsünden “Veri Kaynağı” seçilmelidir. (Proje kapsamında oluşturulan veri kaynakları listelenecektir.)
  • Zaman Ayarı
  • Parametre Açıklama
   Maksimum Adım Tamamlama Süresi Resmi bulmak için tamamlamanın sonuna kadar geçen maksimum süredir. Görüntü ekranda veya seçilen bölgede bulunamazsa, bu adım doğrulanmayacaktır. (Zorunlu)
   Yürütme İsteğinden Sonra Bekleme Süresi Resmi bulmak için bir sonraki adıma geçmek için bekleme süresidir. (Zorunlu)
  • Senaryo Akışı
  • Parametre Açıklama
   Adım Akışı Adım akış türünü gösterir. (Zorunlu)

   sıralı Sıralı devam edecek akış türüdür.
   Koşullu Koşullu olarak devam edecek akış türüdür.

   • Başarılı Durumda
   • Bu adım başarılı durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.

   • Başarısız Durumda
   • Bu adım başarısız durumda başka bir adıma dönüşür. Senaryo adımını sonlandırma için Son‘u seçebilirsiniz.