Sayısallaşma, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm

by Burak Koçak
1 sene ago
608 Views

Teknolojik gelişmelerin sivil hayat üzerinde etkileri ve iyileştirmeleri olduğu gibi iş hayatı üzerinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır. Dijital teknolojiler artık çalışanların iş süreçlerini büyük oranda azaltmakta ve var olan iş yükünü çalışanların üzerinden kaldırmaktadır. Bu durum kurumlara kısa ve uzun vadede tasarruf sağlarken çalışanların değerli vakitlerini daha üretken bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

Dijitalleşmenin temel noktalarına ve farklılıklarına değindiğimiz bu makalede aynı zamanda şirketler açısından dijital dönüşümün önemine ve VooDoo RPA’in bu süreçleri nasıl desteklediğine değineceğiz.

Dijital Süreç Terimleri

Sayısallaşma
Dijitalleşme
Dijital Dönüşüm

Sayısallaştırma (Digitization)

İngilizce bir terim olan “digitization” dilimize “sayısallaştırma” olarak çevrilir. Sayısallaştırma süreci, analog olarak var olan bilgilerin, fiziksel nesnelerin veya niteliklerin dijital ortama aktarılmasını ifade eder.

Örnekler:

  • Elinizdeki verileri bir Excel dosyası hâline getirmek.
  • Kâğıt olarak tutulan belgelerin tarama sonucu bir Word veya PDF dosyasına çevirmek.
  • Belgeleri çevrimiçi olarak imzalamak için imzanızı elektronik bir formata dönüştürmek.

Dijitalleşme (Digitalization)

Dijitalleşme kavramı ise dijital ortama aktarılan verilerden veya bu ortamın sağladığı çeşitli teknolojilerden faydalanarak iş süreçlerinin etkin bir hâle getirilmesi ve iyileştirilmesi anlamına gelir.

Örnekler:

  • Dosya paylaşımı için bir bulut bilişim sistemi kullanmak.
  • Otomatikleştirilmiş iş akışı oluşturmak.
  • Fiziksel toplantılar yapmak yerine video konferans platformları üzerinden toplantılar yapmak.

Dijital Dönüşüm (Digital Transformation)

Dijital dönüşüm, bir kuruluşun dijital teknolojiyi işletmenin her alanına entegre ederek faaliyet göstermesini ifade eder. Yenilikçi dijital teknolojileri benimseyen işletmeler servis kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda da müşteri taleplerini iyileştirme konusunda da ciddi bir kazanım sağlarlar.

Örnekler:

  • Otomatikleştirilmiş müşteri hizmetlerinin uygulanması.
  • Uzaktan çalışmaya geçiş.
  • Satış verimliliğini artırmak için yapay zekâ odaklı içgörüleri kullanma.

Süreçler Arasındaki Farklar

Sayısallaştırma ile dijitalleşme zaman zaman her ne kadar birbiri yerine tercih edilen iki terim olsa da aslında bu ikisi oldukça farklı kavramlardır.

Sayısallaştırma, eldeki verileri dijital ortama aktarmayı ifade ederken, dijitalleşme kavramı bu verilerin iş süreçlerinde kullanılmasını içerir. Dijital dönüşüm ise bu halkanın son evresidir. İnsan, iş süreçleri ve teknolojinin gerçekleştirdiği kollektif bir dönüşümdür.

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşümün Şirketler İçin Önemi

Kuruluşlar, rekabetçi pazarlarda üretkenliklerini ve verimliliklerini artırmak ve bu sayede kâr marjlarını yükseltmek için yenilikçi dijital teknolojileri iş süreçlerine dâhil etmektedirler. Her gün büyük bir hızla gelişen teknolojiler ile kuruluşların dijitalleşme ve dijital dönüşüme olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır.

Kuruluşların 'inin ya bir dijital dönüşüm stratejisi var ya da şu anda bir strateji üzerine çalışıyor
Dijital dönüşüme yapılan küresel harcamaların 2023 yılına kadar 6,8 trilyon dolara ulaşması uzmanlar tarafından öngörülüyor

Dijital dönüşümün bir işletmeye getirebileceği avantajlar oldukça fazladır. Bu dönüşüm sadece müşteriler hizmet alırken değil aynı zamanda siz hizmet verirken çalışanlarınızın da operasyonel kabiliyetlerini artıracağından bir kazan-kazan durumudur.

Her müşteri anlık servis bekler

Dijital dönüşümün sağlayacağı en önemli artılardan birisi müşteri memnuniyetidir. Günümüzde müşteriler farklı cihazlar aracılığı ile istedikleri zamanda istedikleri yerden bir hizmete her zaman ulaşabilmeyi beklemektedir. Müşterilerin bu gereksinimlerine cevap veren etkili bir hizmet modeli sizi diğer rekabetçi işletmelerin önüne geçirecek önemli bir unsurdur.

Müşterilerinize iyi bir deneyip sağlayıp sağlamadığınız markanız hakkında genel bir algı oluşturur. Bu nedenle müşteri odaklı bir strateji benimsemek akılcı bir çözüm olacaktır.

HBR(Harvard Business Review)’in yaptığı bir ankete katılan katılımcıların %40’ı müşteri deneyiminin dijital dönüşümün en önemli önceliği olduğunu belirtiyor.

Çevik bir BT ortamı yaratma

Çevik BT Ortamı Oluşturma

Çevik bir Bilgi Teknolojileri ortamı yaratmak için benimsenmesi gereken en kritik teknolojilerden birisi bulut teknolojisidir. Bulut bilişim, bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istenildiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.

Bulut sistemi ile işletmenizin hız, dinamiklik ve esneklik gibi kabiliyetleri büyük oranda artar. Daha uygun maliyet ve düşük risklerle yeni projeleri bu ortamda test ederek müşterilerinizin gereksinimlerini daha çabuk karşılayabilirsiniz.

Müşteri veri tabanları ve Büyük Veri analitiği gibi SaaS uygulamalarını bulut sistemine kolayca entegre ederek müşterilerinizin 360°’lik bir görüntüsünü çıkartabilirsiniz. Bu sayede elde ettiğiniz veriler ile müşterilerinizin sizinle nasıl, ne zaman ve neden iş yaptığı görebilir ve daha gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlayabilirsiniz.

Dijitalleşmenin kurumunuza sağlayacağı 6 önemli avantaj:

Düşük operasyonel maliyet ve yüksek performans
Gelişmiş müşteri deneyimi ve memnuniyeti
Gelişmiş iletişim
Artan şeffaflık
Daha hızlı karar verme

Dijitalleşme sürecine karar verme süreci dikkatlice planlanmalı ve teknoloji sistemlerinin kullanımı dikkatlice düşünülmelidir. Aksi taktirde dijital dönüşüm gerçekleştirilse bile istenilen verim tam anlamıyla sağlanamayabilir.

İşletmenizin Dijital Dönüşümünde VooDoo RPA’in Desteği

VooDoo RPA, kurumsal ölçeklerde uygulanabilen ve herhangi bir kod bilgisi gerektirmeyen gelişmiş yeteneklere sahip bir yazılımdır. Yapay zekâ ile güçlendirilmiş VooDoo, işletmelerin yüksek hacimli, sürece dayalı ve tekrarlanabilir görevlerini otomatikleştirebilir.

VooDoo, gelişmiş kabiliyetleri sayesinde kuruluşların arka ofis olarak adlandırılan işlerini yüklenerek operasyonel zorlukların üstesinden gelebilir. Tüm bunları yaparken edindiği önemli veriler ile iş akışları hakkında detaylı performans raporlar. Kuruluşlar daha sonra verileri dijital stratejilerini daha verimli hale getirecek şekilde kullanabilme fırsatı yakalarlar. VooDoo, dijital dönüşümü daha basit ve hızlı hale getirir.

Arka ofis görevlerini üstlenen VooDoo, kurumlarda çalışan ekiplerin zamanını daha verimli kullanmasına olanak tanır. Bu sayede çalışanlar, müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi daha yüksek değere sahip faaliyetlere zaman ayırabilir ve bu durum artan müşteri deneyimi ve daha çok müşteri elde etme ile sonuçlanabilir.

Endüstri fark etmeksizin üst düzey şirketler, operasyonel süreçlerini ve müşteri ilişkilerini iyileştirmek, satış ve servislerini artırmak için yenilikçi dijital teknolojilere yatırım yapmaktalar. Tüm bu iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapabilen bir teknoloji olduğundan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) dijital dönüşümü çok başarılı bir şekilde destekleyebilir.

KAYNAKÇA

“Dijitalizasyon Nedir? Sayısallaşma (Digitization) Ve Dijital Dönüşüm (Digital Transformation) Ile Farkları Nelerdir?” Youthall, Youthall, https://www.youthall.com/tr/company/blog/detail/dijitalizasyon-nedir-sayisallasma-digitization-ve-dijital-donusum-digital-transformation-ile-farklari-nelerdir.

24, March, et al. “What Is Digitization, Digitalization, and Digital Transformation?” ARC Advisory Group, 24 Mar. 2020, https://www.arcweb.com/blog/what-digitization-digitalization-digital-transformation.

Webtures, Kaan Gülten CEO. “Sayısallaştırma, Dijitalleşme Ve Dijital Dönüşüm ” Webtures.” Webtures A.Ş., 17 Nov. 2020, https://www.webtures.com/tr/blog/sayisallastirma-dijitallesme-ve-dijital-donusum-arasindaki-farklar-nelerdir/.

“What Is Digital Transformation?” The Enterprisers Project, https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation.

“Dijital Dönüşüm.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 26 Oct. 2022, https://tr.wikipedia.org/wiki/Dijital_d%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm.

Bogush, | Pia. “Digitalization vs Digitization – Knowing the Difference.” Businesstechweekly.com, https://www.businesstechweekly.com/operational-efficiency/digital-transformation/digitalization-vs-digitization/.

Magdy, Mohamed, and Haissam Abdul Malak. “Digitization vs Digitalization: What’s the Difference?” Information Management Simplified, 31 Oct. 2022, https://theecmconsultant.com/digitization-vs-digitalization/.

Malak, Haissam Abdul. “10 Untold Advantages of Digitalization That You Should Know!” Information Management Simplified, 24 Oct. 2022, https://theecmconsultant.com/advantages-of-digitalization.

SuperOffice. “How Digital Transformation Is Driving the Customer Experience.” How Digital Transformation Is Driving The Customer Experience, 15 Aug. 2022, https://www.superoffice.com/blog/digital-transformation/.

“Bulut Bilişim.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 Oct. 2022, https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bili%C5%9Fim.

Key Contacts Damian Heath Director dheath@deloitte.com.mt +356 23432000 . “Supporting Digital Transformation with RPA.” Deloitte Malta, 1 Feb. 2022, https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/rpa-and-ai/articles/digital-transformation-and-robotic-process-automation.html.

Harvard Business Review – Ideas and Advice for Leaders https://hbr.org/resources/pdfs/comm/microsoft/Competingin2020.pdf.