Akıllı Robotik Süreç Otomasyonu (IRPA) ve Sektörde Kullanımları - Voodoo RPA

by Gul Yuksel
2 sene ago
859 Views

Akıllı RPA Nedir?

RPA’de yazılım robotları tekrarlanmış işleri kısa süreçte gerçekleştirirken yapay zeka, RPA’i akıllı hale getirmektedir. Yapay zeka, RPA ile birleştiğinde robot karar verme ve tahmin yapma yeteneklerine sahip olur. Yapay zekanın en önemli parçası olan Makina Öğrenmesi otomasyon için çok önemlidir. Robot kendi kendine öğrenebilme ve sonrasında hiçbir insan müdahalesine gerek duymadan karar verebilme yetisine sahip olur. Kısaca, yapay zekanın amacı robota düşünme yetisi kazandırmak ve öğrenmesini sağlamaktır.

RPA yapısallaştırılmış verilerde çalışır. Yapısallaştırılmamış veriler ise güvenilir şekilde okunabilir ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak yapısallaştırılmış verilere dönüştürülür. NLP (Doğal Dil İşleme) makinelerin insan dilini okumasını ve anlamlandırmasını sağlar. NLP, makine öğrenimi ve derin öğrenme modeliyle yalnızca insan dilini anlamakla kalmayıp konuşmacının duygusuyla birlikte tam olarak anlamlandırmasını sağlamaktadır.

Yapay zeka karmaşık süreçlerde RPA’de büyük kolaylık sağlar. Karar verme yetisi sayesinde karışık formları veya belgeleri ayrıştırabilir. Ek olarak, mülk değeri, envanter tahmini vb. için yapay zeka robotları kullanılır Bir Telekom şirketi abonelik iptali beklenen müşterilerinin sayısını tahmin etmektedir. Bu tahmin müşterilerine karşı izleyeceği yolu değiştirebilmekte ve oluşabilecek kayıplara karşı önlem alınabilmesini sağlamaktadır. Bir işletme bu teknolojileri ne kadar erken benimserse o kadar iyi olacaktır.

RPA’de web sayfası veya bir uygulama ara yüzünün kaydı alınır grafik ara yüzünden veri almak mümkün olmadığından bu aşamada bilgisayarlı görü (Computer Vision) teknolojisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayarlı görü, bilgisayar ekranındaki her elementin görülmesini sağlayan yapay zekanın bir teknolojisidir. Bir bilgisayarın bir belgeyi gördüğünde “bu bir fatura” demesi için bilgisayarın eğitilmesi gereklidir. Bu eğitim makine öğrenimi ile yapılır, çok sayıda birbirine benzer veriyi sistemin ilişkilendirmesini sağlamaktadır.

OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi de RPA’de çok kullanılan bir yapay zekâ teknolojilerinden biridir. Bir görüntü veya belgelerden veri çıkarabilmektedir. Taranmış bir metni makine tarafından kodlanmış metne dönüştürmektedir. Ek olarak, OCR bilgisayar karakterlerini algılarken ICR(Akıllı Karakter Tanıma)’ın da el yazısı algılama yetenekleri vardır ve her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. VooDoo RPA ürünü gelişmiş görüntü işleme yetenekleri ve kendi OCR teknolojisi (Text in Wild) ile gürültülü veya okunması zor olan görüntülerden dahi veri çekebilmektedir.

İşyerinizde RPA teknolojisine ek olarak yapay zeka teknolojisi ile entegre bir otomasyonunun neredeyse yapamayacağı iş süreci bulunmamaktadır. Sonuç olarak, çalışanlarınızın verimliliği artarken iş yeriniz ise büyümeye başlayacaktır. RPA Hangi sektörlerde kullanılabilir sorusunu cevaplamış olduğumuz detaylı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hiperotomasyon

Yukarıda bahsedildiği üzere akıllı RPA, yapay zeka ve makine öğrenmesinden oluşur. Hiperotomasyon ise kuruluşların çok sayıda iş ve süreci tanımlamasına, incelemesine ve sonrasında otomatikleştirilmesinde kullanılır. Amacı, yapay zeka ve RPA’in insan müdahalesi olmadan çalışabilmesidir. Bu da bir kurumdaki otomatikleştirmesi mümkün olan her şeyi otomatikleştirme anlamına gelir. Hiperotomasyon iş süreçlerini keşfeder ve bu süreçler için botlar yaratabilir.  Bu kapsamda, akıllı otomasyon hiperotomasyonun bir parçasıdır.

Gartner’a göre hiperotomasyon ilk 10 teknoloji trendi arasındadır bu yüzden günümüzde bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Akıllı Robotik Süreç Otomasyonunun Faydaları Nelerdir?

 • Üretkenlik ve verimlilik artar

  Verimlilik her işletme için önemli bir unsurdur. E-ticaret ve perakendecilik sektörüne bakıldığında müşteri ile iletişim, stok kontrolü, tedarikçi listesi, sipariş işleme gibi süreçler otomatikleştirildiğinde çalışanların verimliliği artar. Süreçler daha hızlı ilerler ve operasyonlar üretken hale gelir.

 • Doğruluk artar

  Akıllı RPA’lerde büyük veriler ile çalışmak mümkündür. Büyük verilerin bulunduğu süreçlerde insan hatası da artarken,IRPA de hata oranı neredeyse yoktur. Akıllı otomasyon çalıştıkça öğrenmektedir, belirli kalıpları tanımlar ve hataları düzeltir.

 • Hız artar

  Bir RPA robotu 7/24 çalışabilmektedir. Bir insanın saatlerini alan bir işi dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. Bu durum çalışan işgücünü hafifleterek üretkenliği arttırır.

 • Müşteri memnuniyeti artar

  Hata oranının azalması, doğruluğun artması, çalışanların daha verimli işler için zamanının kalması ve hızlı yanıt süreleri müşteri memnuniyetini arttırır.

 • Süreç şeffaflığı artar

  Süreçleri etkileyecek hiçbir kişisel etki veya faktör olmayacağından bir sürecin baştan sona nasıl çalıştığı şeffaftır. Bu şeffaflık özellikle büyük kurum ve kuruluşlar için önemli olabilir.

 • Gelişmiş tahmin yeteneği

  Yapay zeka, makine öğrenmesi ile eğitildiği verilerle karar verme yeteneğine sahip olur. İnsan davranışını taklit etmek için büyük miktarda veriden yararlanır, duygusal tepkileri taklit eder. Bunun sonucunda, bir sohbet robotu(chatbot) insan müdahalesine ihtiyaç duymadan 7/24 müşteri sorularına cevap verebilir. İnsan duygularını da anlayabilen robot kullanıcının mutlu veya kızgın olduğunu anlayarak müşteri memnuniyeti sağlayabilir.

Akıllı RPA Nasıl Çalışır?

Robotik Süreç Otomasyonu yapısallaştırılmış veriler üzerinde çalışır. Yapısallaştırılmışveri, arama motorlarının okuyabileceği ve belirli bir biçime sahip koddur. Her veri yapısallaştırılmış biçimde olamayacağından bu verileri işlemek gerekir. Yapay zeka bu verileri belirli teknolojiler kullanarak işler yani RPA için anlaşılır hale getirir.  Bu kapsamda, OCR (Optik Karakter Okuma), NLP (Doğal Dil İşleme), Bilgisayarlı Görü (CV), süreç madenciliği gibi teknolojiler kullanılır.

Makine Öğrenimi robotun büyük verileri öğrenerek uyum sağlamasını sağlar. Bilgisayarlara veri toplar, analiz eder ve bunların sonucunda karar verme yetisine sahip bir robot oluşur. Ne kadar çok veri olursa o kadar doğruluk oranı artacaktır. Örnek olarak Google Haritalar verilebilir, her gün birçok veri noktası toplar bu da kullanıcı, bir yerin konumunu bulmak istediğinde en hızlı rotayı sağlar.

Derin öğrenme bir makine öğrenme yöntemidir. Verilen veri kümesine göre çıktıları tahmin edecek yapay zekayı eğitmeye olanak sağlar. İnsanlara benzer bir yapay sinir ağı kullanılır.

Doğal Dil İşleme makinelerin insan dilini yorumlamasını sağlar. Siri ve Alexa bunun en iyi örnekleridir.

Sonuç olarak, RPA yalnızca tekrarlı işlerin otomasyonunu sağlarken, yapay zeka ile yapacaklarınız sınırsız olmaktadır. VooDoo RPA ile tasarlanan bir süreçte bir müşterinin e-postasının duygu durumunu exceldeki farklı satırlara yazdırmak mümkündür. Büyük bir veri ile eğitilmiş bir robot ardından bir müşteri eleştirisini olumlu veya olumsuz şekilde sınıflandırarak excel dosyasına yazdırabilir.

Akıllı RPA’in Sektörlere Etkisi ve Kullanımı

Sağlık, bankacılık ve finans, sigortacılık, e-ticaret ve perakendecilik ve insan kaynakları alanlarında sayısız otomasyon ihtiyacı vardır. Daha karmaşık işleri otomatikleştirmek için IRPA’i yapay zeka teknolojileri ile entegre etmek gerekir.

Sağlık

Sağlık sektöründe karmaşık, kısa sürede ve hatasız yapısallaştırılmış gereken birçok görev vardır. Bir hastanenin İnsan kaynakları (İK) departmanından, tedarik zinciri yönetimi ve idare işlere kadar birçok alanında IRPA’e ihtiyaç duyulur.

Doğal dil işleme, konuşma ve görüntü tanımayı kullanarak çeşitli kaynaklardaki verileri alır bu veriler sonrasında kullanılmak için veri tabanına kaydedilebilir.

Randevu planlama sistemi için bir hastanın kimlik bilgilerinden sigorta numaralarına kadar birçok veri gerekmektedir. Akıllı RPA ile hastadan veri toplama süreci otomatikleştirilerek saniyeler içerisinde hatasız yapılabilir. Sonrasında hastanın sağlık durumu dikkate alınarak akıllı otomasyon randevu süresinin uzunluğunu tahmin edebilir. Tahmine göre doktorun takviminde uygun olan bir aralıkta randevu yazar. Oluşturulan randevu bilgisi hastaya ve doktora e-posta olarak iletilebilir. Tüm bu süreç dakikalar içerisinde gerçekleşebilmektedir.

Envanter yönetimi iyi bir hizmet sağlamak için sürekli kontrol edilmesi gereken bir iştir. Stok durumları düzenli izlenmeli ve sayım yapılmalıdır. Akıllı RPA satıcılarla entegre bir şekilde çalışarak stok seviyelerini takip edebilir ve gerekli durumlarda sipariş verebilmektedir.

Makine Öğrenmesi sayesinde karar yetisi gelişmiş olan bir robot çeşitli raporlar, hasta öyküleri ve daha birçok faktörleri analiz ederek belirli bir sınıflandırma yapabilir.  Bu doktorun teşhis koyarken karar vermesini kolaylaştırır.

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve finans sektörü RPA’e ilk uyum sağlayan sektörlerden biridir. Veri tutarlılığı, işlemlerin hızlı ilerlemesi, güvenlik gibi faktörlerden dolayı hem müşteri hem çalışan memnuniyeti Akıllı RPA ile sağlanmış olur.

Bankacılıkta hesap açma-kapama, kredi başvurusu, kart aktivasyonu gibi zaman alan ama müşteri için aciliyeti olan süreçler kısa süreler içerisinde yüksek güvenlik ve hız ile çok kolay çözülebilmektedir.

KYC (Know Your Customer) her müşteri için yapılması gereken kontrolleri içerir. Bir araştırmaya göre bankalar KYC süreci için yıllık 284 milyon dolar harcamaktadır. Bankalar bu maliyeti azaltmak ve süreci hızlandırmak adına RPA kullanmaya başlamışlardır.

Müşteri verilerinin sürekli güncel kalması bir banka için önemli unsurlardan biridir. Bir insan gücü ile sürekli güncel veriler tutmak verimli bir süreç yaratmaz. Akıllı RPA sürekli olarak güncel veriler sağlayabilir.

Yatırım şirketleri olası piyasa gelişimlerini takip etmelidir, fakat çoğu şirket tahminleri Excel tabloları üzerinden gerçekleştirir. Bu tahminler hisse senedi oranları, finansal talepler hem uzun hem de kısa vadeli gelir tahminleri vb. olabilir. Manuel tahminler çoğunlukla yanlış çıkmaktadır bu da verimliliği büyük oranda düşürür. Yapay zeka teknolojisi geçmiş verilerden de yararlanarak gelecekte olacak gelişmeleri objektif olarak tahmin edebilmektedir.

Siber dolandırıcılık finans sektöründe önemli bir konudur. Hızlı teknolojik gelişmeler sebebiyle saldırılar her geçen gün artmaktadır. ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) gibi platformlar çeşitli yazılım saldırılarına açık sistemlerdir. Yapay zeka, müşteri verilerini koruyarak, güvenlik açığının yaratabileceği zararlardan da kurtulmuş olmaktadır.

E-ticaret ve Perakendecilik

E-ticaret günümüzde hızla gelişen ve teknolojiye ayak uydurması gereken sektörlerden biridir. Müşteri ile iletişim çok önemlidir ve müşteri her daim memnun edilmelidir. Akıllı RPA ile müşteri ile 7/24 iletişim halinde olarak müşteri şikayetleri giderilebilir. Stok seviyeleri her daim kontrol edilebilmektedir. Ek olarak hızlı sevkiyat ve paket takibi de RPA ile otomatikleştirilebilen süreçlerdir.

Milyonlarca ürün satan e-ticaret platformları müşterinin ilgilendiği ürünü en kolay şekilde bulmasını sağlamalıdır. Ürün müşterinin kolayca bulabileceği şekilde kategorize edilmelidir. Yapay zeka ile entegre edilmiş bir RPA robotu ürünleri özelleştirilmiş kurallara göre kategorilere ayırabilmektedir.

RPA tüm nakliye ve sipariş izleme sürecini yüksek güvenlik ve hızla gerçekleştirebilmektedir. Manuel sipariş ve fatura girişleri otomatikleştirilir. Müşteriden gelen sipariş ile ilgili soruları kısa süre içerisinde cevaplar. Tüm veriler tedarik zinciri ortaklarına kolayca iletilebilir. Veri analitiği yeteneği ile verimsizlik belirlenebilir.

İade süreci her e-ticaret ve perakendecilik sektörü için can sıkan bir durum olabilir. Tüm bu süreci otomatikleştirerek süreç kolaylaştırılabilmektedir. İade alındığında müşteriye bir teyit mesajı göndermek, sohbet robotu yardımıyla müşteriyi bu süreçte asla yanıtsız bırakmamak, envanteri güncel tutmak ve geri ödeme-fatura işlemleri gibi tüm bu adımlar kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Çok fazla ürün bulunan e-ticaret şirketlerinde ürün bilgilerini her zaman güncel tutmak ve yeni ürün listeleri eklemek tekrarlayan ve zaman alan bir görevdir. Akıllı RPA, bilgileri belirlenmiş çeşitli veri noktalarından çeker ve doğru alanlara girebilmektedir.

İnsan Kaynakları

RPA kullanılarak otomatikleştirilen işler işe alma, geliştirme, ücretlendirme ve daha birçok İK faaliyetini içermektedir.

Özgeçmiş taraması zaman alan bir süreçtir. Araştırmalara göre tek bir işe alım sürecini yönetmek üç gün sürmektedir. RPA’in süreci otomatikleştirmesiyle özgeçmişler toplanır, taranır, doğrulama yapabilir ve hatta bilgileri ilgili iş talebi ile karşılaştırabilmektedir. Akıllı RPA iş ilanındaki talepler ve başvuruyu karşılaştırarak bir analiz ortaya çıkarabilir. Bu işe alım sürecinin kalitesini arttırmaktadır.

Yeni işe alınan kişinin yeni kullanıcı hesapları, e-posta adres ve bazı BT (Bilgi Teknolojileri) gereksinimleri vardır. Akıllı RPA ile tüm bu hesap açma işlemlerini yapar ve gerekli belgeleri de hem işverene hem çalışana gönderir.

Aylık bordo işlemi kural tabanlı olan ve çok sayıda veriye ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Doğru olmayan veya eksik olan verilerde veya ödemelerde gecikme olması hizmet kalitesini düşürmektedir. Sonuç olarak, otomatikleştirmek işlem süresini ve hatayı neredeyse sıfıra indirmektedir.

Anket ve inceleme raporları önemli bir süreç olmakla birlikte efor gerektirir. Sürekli olarak gösterge tabloları oluşturmak ve güncel tutmak gerekmektedir. Akıllı RPA sayesinde otomatik rapor oluşturmak mümkündür.

Kurumsal boyuttaki çok çalışana sahip olan şirketlerde izin günleri ve çalışılan zaman kaydı almak önemli bir durumdur. RPA robotu bu bilgileri düzenli olarak kontrol ederek bir sorunla karşılaştığında bildirimde bulunabilmektedir.

Akıllı RPA’de Bazı Süreç Örnekleri

Bir RPA firmasının müşterilerinden birisi fiziksel posta kutularını incelemek için RPA robotu kurmuştur. RPA robotu bilgisayar görü ile birleşerek posta kutusuna paket veya mektup düştüğünde ilgili kişiye e-posta gönderilmektedir. Bu örnek sürecin her yerde uygulanabilmesi mümkündür.

Sigortacılık sektöründe bir örnekte talep süreci otomatikleştirilebilir. RPA robotu talepteki ilgili verileri çıkarabilir, talebin sahtekarlık durumunu kontrol eder. Ek olarak, hasarı tahmin edebilmek için bilgisayar görü ile aracın görüntüsünden hasarı tespit eder.

Kaynak: UIpath

Equinix isimli internet bağlantısı ve veri merkezlerinde uzmanlaşmış bir Amerikan şirketi borç hesapları işlemlerini otomatikleştirmek için bilgisayarlı görü entegresiyle RPA kullanmaktadır. PDF tabanlı dosyadan veri çıkarmak için OCR teknolojisi kullanılmaktadır. Şirket bu şekilde güvenli veri ayıklama yapabilir ve verimliliği artar.

Bir bankada her belge için doğrulama işlemi yapılmasına gerek olduğundan, banka güvenli dosya aktarımı sistemini izleyerek hataları ve uyumsuzluğu kontrol eder. Eğer bir sorun ile karşılaşırsa müşteriden yeni bir dosya göndermesini ister. Bu süreç böyle daha hızlı ve güvenilir olacaktır.

VooDoo RPA ürünü e-ticaret sektöründe yorumların duygu analiz sürecini yapabilmektedir. Makine öğrenmesi ile eğitilen robot siteden gerekli yorumları çektiğinde bir yorumu olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırabilir. Sınıflandırma sonrası Excel dosyasına kaydettiği verileri yetkili kişiyi e-posta olarak gönderebilmektedir.

İstenilen bir ürünü yüzlerce sayfa gezmektense saniyeler içerisinde bulabilmek bir RPA robotunda çok kolaydır. Farklı birçok siteden ürün taraması yapılarak fiyat-performansı en iyi olan ürünü bulabilmek mümkündür.

E-ticaret sektörü için makine öğrenmesi ile görüntü sınıflandırması yaparak ürünler sınıflandırılabilir. Akıllı RPA robotu ile resimler sınıflandırılarak isimlendirilebilmektedir.

Akıllı Otomasyon ve VooDoo RPA

Akıllı Otomasyon, yapay zeka, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve robotik süreç otomasyonunun bir parçasıdır. Bu teknolojilerin birlikte olması RPA robotunun yeteneklerini arttırmaktadır. VooDoo RPA katılımsız moda sahiptir, otonom olan bu mod da insan müdahalesi olmadan robot kendi kendine başlayacak şekilde programlanmaktadır. Robot Bütünleşik Konsol (UC) tarafından kontrol edilir. VooDoo RPA ürünleri aşağıdadır:

 • VooDoo Stüdyo- sıfır kod ile süreçler oluşturmanızı sağlar.
 • VooDoo Robot- süreçleri oluşturulan robotlar katılımlı veya katılımsız mod da çalışır.
 • Bütünleşik Konsol (UC)- robotunuzu zamanlama, yönetme, denetleme sağlanır.
 • VooDoo Screen- Çalışan robotunun ekranını uzaktan izleyebilir gerektiğinde durdurup başlatabilirsiniz.
 • VooDoo Connect- robota veri gönderilebilir.
 • VooDoo İstatistik- süreçlerinizi ve robotun kaç saat çalıştığını gözlemleyebilirsiniz.
 • Cron- robot ortamının sağlığı incelenebilir.
 • Bildirim Merkezi- e-posta bildirimleri yönetilebilir.
 • Text in Wild- OCR teknolojisi ile bir telefon kamerasından çekilmiş bir fotoğraftan karakter çıkabilir.
 • ML:Machine Learning- VooDoo Stüdyo ortamında ek olarak gelen öğrenme algoritmalarını VooDoo ile entegre edebilir geliştirme ortamında derleyebilirsiniz.
 • Kimlik Kartı Algılama ve Veri Çıkarma- imza sirküleri, abonelik sözleşmeleri ve daha birçok dokümandan kimlikleri rahatlıkla ayırt ederek içerisinden bilgileri okuyabilmeyi sağlayan yapay zeka aracıdır.
 • Otomatik Plaka Tanıma ve Veri Çıkarma- Türk ve yabancı birçok plakayı tanıyabilir. İnsan gözünün algılayamadığı plakaları dahi tespit edebilmektedir.

VooDoo RPA’in piyasaya sürdüğü Text in Wild ürünü gelişmiş OCR teknolojisi ile VooDoo RPA’i yetenekli yapmaya devam etmektedir. Kendi teknolojilerinin üretimiyle gelişen bu ürünün neredeyse otomatizme edilemeyecek süreci bulunmamaktadır.

Sonuç

Robotik Süreç Otomasyonunda yapay zeka ve hiperotomasyon ile en karmaşık süreçleri bile çözmeniz mümkündür. Yapay zeka; OCR, makine öğrenmesi, görüntü işleme, NLP gibi teknolojiler yardımıyla RPA robotunu yetenekli yapmaktadır. Sağlık, bankacılık ve finans, e-ticaret ve perakendecilik, insan kaynakları gibi pek çok şirkette devasa işler dakikalar içerisinde çözülmesini sağlar. VooDoo RPA kendi geliştirdiği OCR ve görüntü işleme yetenekleri sayesinde sektördeki en gelişmiş akıllı otomasyon olma yolunda ilerlemektedir. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir RPA çözümü sağlaması da süreçlerin yaratılmasında kullanıcıya büyük avantaj sağlamaktadır.

KAYNAKÇA

Andruszkiewicz, D. (2021, September 30). How to use RPA in e-commerce to gain a competitive advantage. Enterprise Process Automation. Retrieved July 20, 2022, from https://ggsitc.com/blog/how-to-use-rpa-in-e-commerce-to-gain-a-competitive-advantage

By: IBM Cloud Education. (n.d.). What is hyperautomation. IBM. Retrieved July 20, 2022, from https://www.ibm.com/cloud/learn/hyperautomation

Gavrilovskaya, N. V., Kuvaldin, V. P., Zlobina, I. S., Lomakin, D. E., & Suchkova, E. E. (2021). Developing a robot with computer vision for automating business processes of the Industrial Complex. Journal of Physics: Conference Series, 1889(2), 022024. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1889/2/022024

How artificial intelligence makes RPA smarter?: RPA automation. Royal Cyber Blog. (2021, September 9). Retrieved July 20, 2022, from https://www.royalcyber.com/blog/business-operation/how-artificial-intelligence-makes-rpa-smarter/

How rpa & ai work together. Lean Consulting. (2020, June 22). Retrieved July 20, 2022, from https://leanconsulting.com/robotic-process-automation-rpa/how-rpa-ai-work-together/

How RPA and AI revolutionize the Banking & Finance Industry. Infopulse. (n.d.). Retrieved July 20, 2022, from https://www.infopulse.com/blog/how-rpa-and-ai-revolutionize-the-banking-finance-industry

Kaur, J. (2022, June 9). Robotic Process Automation (RPA) in Human Resources Management. XenonStack. Retrieved July 20, 2022, from https://www.xenonstack.com/blog/rpa-in-hrm

Reed, N. (2022, March 2). Is Rpa Ai? no – but they overlap. ThinkAutomation. Retrieved July 20, 2022, from https://www.thinkautomation.com/bots-and-ai/is-rpa-ai-no-but-they-overlap/

The role of Artificial Intelligence (AI) in Robotic Process Automation (RPA). Thinkpalm Technologies. (n.d.). Retrieved July 20, 2022, from https://thinkpalm.com/blogs/the-role-of-artificial-intelligence-ai-in-robotic-process-automation-rpa-and-the-multiple-business-benefits/

Sawers, P. (2019, June 22). Uipath: RPA and AI will be commoditized productivity tools within 5 years. VentureBeat. Retrieved July 20, 2022, from https://venturebeat.com/2019/06/22/uipath-rpa-and-ai-will-be-commoditized-productivity-tools-within-5-years/

Top 5 applications of RPA in Healthcare. Appinventiv. (2022, May 6). Retrieved July 20, 2022, from https://appinventiv.com/blog/rpa-in-healthcare/

What RPA is and how it fits into an intelligent automation strategy. Olive. (n.d.). Retrieved July 20, 2022, from https://oliveai.com/resources/blog/how-rpa-fits-into-a-healthcare-ai-strategy

Wilson, J. (2022, February 21). RPA VS Intelligent Automation. Camwood Limited. Retrieved July 20, 2022, from https://camwood.com/blog/robotic-process-automation-vs-intelligent-automation/