Sağlıkta Otomasyon: Sağlık Sistemlerinde RPA’nın Rolü

by Burak Koçak
1 sene ago
287 Views

Robotik Süreç Otomasyonu Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), işletmelerin ve bireylerin tekrarlayan ve zaman alan görevleri otomatikleştirmesini sağlayan bir yazılım teknolojisidir. RPA, iş süreçlerini basitleştirmek ve verimliliği artırmak için sanal robotları kullanarak veri girişi, hesaplamalar ve önceden tanımlanmış kurallara dayalı karar verme gibi insan eylemlerini taklit edebilir.

RPA Sağlık Hizmetleri İçin Neden Önemlidir?

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), tekrarlayan ve manuel işleri otomatikleştirebilme özelliği sayesinde sağlık sektörü için giderek daha önemli hale gelmektedir. RPA teknolojisi, sağlık süreçlerini optimize ederek, verimliliği, doğruluğu ve maliyet tasarrufunu önemli ölçüde artırabilir. Sağlık profesyonelleri, RPA kullanarak zaman ve kaynaklarını daha iyi yönetebilir ve bu sayede hastalara daha iyi hizmet sağlayabilirler.

Özellikle büyük miktarda veri ve dokümantasyonun işlenmesi ve yönetilmesi gerektiğinden, RPA sağlık sektörü için oldukça önemli bir teknolojidir. Sağlık hizmeti kuruluşları, tıbbi geçmişler, test sonuçları ve sigorta bilgileri de dahil olmak üzere büyük miktarda hasta verisi üretmektedirler. Bu verilerin manuel olarak yönetimi ve işlenmesi zaman alıcı, zor ve hataya açıktır. RPA’nın yardımıyla organizasyonlar bu süreçleri otomatikleştirerek, personelin daha kritik görevler için zaman kazanmasını sağlayabilirler. Dahası, RPA, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, gerekli tüm dokümantasyonun doğru şekilde tamamlandığından ve depolandığından emin olarak düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamalarına da yardımcı olabilir.

Bu blog yazısı, RPA’nın sağlık sistemlerindeki istatistikleri, faydaları ve kullanım örneklerini kapsayan derinlemesine bir analiz sunacaktır.

Sağlık hizmetlerinde RPA dünyasına dalalım ve sağlık sektörü üzerindeki etkisini keşfedelim!

Sağlıkta RPA İstatistikleri

Bir rapora göre, hasta randevularının ve kayıtlarının çoğu (%88) manuel olarak gerçekleştiriliyor ve bu da sevk ile randevu arasında 76 günden fazla gecikmelere neden olabiliyor.

Yapılan son çalışmalar, sağlık endüstrisinin veri yönetimi ile ilgili hatalı ve hata eğilimli manuel görevlere yıllık 2.1 milyar dolar harcadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, sigorta şirketleri yıllık 6 milyon ila 24 milyon dolar arasında değişen maliyetlerle yetersiz veri kalitesi sorunlarını ele almaktadır.

RPA, sağlık sektöründe önemli bir rol oynar ve toplam sektörel RPA dağıtımının yaklaşık %30‘unu oluşturur. RPA’nın sağlık hizmetlerinde yüksek düzeyde benimsenmesi, karmaşık ve tekrarlayan görevleri optimize etme, veri doğruluğunu geliştirme ve hasta bakım kalitesini artırma konusundaki önemini yansıtmaktadır.

Sağlık Hizmetlerinde RPA'nın Faydaları

Sağlık hizmetlerinde RPA’nın benimsenmesi, sağlık kuruluşları için hasta bakımının iyileştirilmesi, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve iş gücü üretkenliğinin artırılması dahil olmak üzere önemli faydalar sağlar. Sağlık hizmetlerine yönelik artan talep ve sağlık sistemlerinin artan karmaşıklığı ile RPA, sağlık kuruluşlarının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Sağlık hizmetlerinde RPA’nın temel faydalarından bazıları şunlardır:

 • İyileştirilmiş Randevu Planlama: Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinin entegrasyonu, hastaların hastane çalışanlarının müdahalesine ihtiyaç duymadan randevu almalarını sağlayarak daha hızlı randevu düzenlemesine ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yol açar. Bu uygulamanın iş avantajları arasında daha yüksek randevu katılımı ve üstün bir hasta deneyimi yer alır.

 • Azaltılmış Operasyonel Maliyetler: Verimli çalışan sağlık kuruluşları kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmek için operasyonel maliyetleri en aza indirmelidir. RPA botlarının kullanımıyla hastanın veya sağlık hizmeti sağlayıcısının hesap durumunun izlenmesi ve yöneticilerin bekleyen veya tamamlanmamış talepler hakkında uyarılması yoluyla bu başarılabilir. Bu yöntem, çalışan giderlerini azaltarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.

 • Gelişmiş Hasta Memnuniyeti: RPA robotları ön büro desteğini kolaylaştırarak hasta destek ekibinin hasta sorgularını verimli bir şekilde yönetmesini sağlar. RPA çözümlerinin hem ön ofiste hem de arka ofiste entegrasyonu, sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha yüksek kalitede müşteri hizmetleri sunmasına olanak tanıyarak hasta memnuniyetini artırır.

 • Kolaylaştırılmış Veri Aktarımı ve Erişimi: Veri aktarımını ve hasta bilgilerine erişimi otomatikleştirmek çok önemlidir. RPA teknolojisi, ihtiyaç duyulduğunda doktorlar için kapsamlı bilgi toplamayı kolaylaştırabilir, böylece süreci daha kolay ve verimli hale getirebilir.

 • En Aza İndirilmiş Hatalar: RPA botları, ilaç dağıtımında hataları azaltmak ve hasta güvenliğini artırmak için kullanılabilir. Örneğin, RPA liderliğindeki bir sistem, hasta bilgilerini doğrulayabilir, ilaç dozunu kontrol edebilir ve potansiyel olumsuz ilaç etkileşimlerini işaretleyebilir. Bu sadece ilaç dağıtım sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda hastaların doğru ilacı ve dozu almasını sağlayarak ilaç hatası riskini azaltır ve hasta güvenliğini artırır.

 • Geliştirilmiş Veri Gizliliği: RPA teknolojisi, veri gizliliğini iyileştirerek sağlık hizmeti gizliliğini geliştirir. Robotlar süreçleri ele alırken RPA, sağlık hizmeti sağlayıcılarının her işlem adımını yapılandırılmış günlük dosyalarında takip etmelerini ve belgelemelerini sağlayarak şirketin dış denetimlere uymasını sağlar. Ayrıca RPA, sağlık hizmetlerinde elektronik veri paylaşımının gizlilik protokollerine uygun olmasını sağlayarak izin ve erişim haklarını düzenleyebilir.

Sağlık Hizmetlerinde RPA için 15'ten Fazla Kullanım Örneği

 • Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Otomasyonu: RPA, zamanında ve verimli teslimat sağlayarak, envanter maliyetlerini düşürerek ve genel hasta bakımını iyileştirerek, sağlık hizmetleri tedarik zincirindeki tıbbi malzeme ve ekipman teslimatını otomatikleştirebilir.

 • Hasta İletişimi: Hasta iletişim görevlerinin RPA ile otomatikleştirilmesi, zamanında ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlayarak, kaçırılan randevu riskini azaltarak ve genel hasta sonuçlarını iyileştirerek hasta katılımını ve memnuniyetini artırabilir.

 • Sağlık Hizmetleri Envanter Yönetimi: RPA, tıbbi malzeme ve ekipmanın takibini ve yönetimini otomatikleştirerek doğru ve zamanında envanter yönetimi sağlar, atık ve envanter maliyetlerini azaltır ve genel hasta bakımını iyileştirir.

 • Fatura İşleme: RPA, sağlık hizmetlerinde fatura işleme görevlerini otomatikleştirmek için bir çözüm sunar. Yazılım, faturaların doğru ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlarken, manuel hataları en aza indirerek sağlık personelleri dikkatlerini hasta bakımı gibi daha kritik görevlere ayırabilir.

 • Hasta Programlama ve Randevu Yönetimi: RPA, randevu hatırlatıcıları, yeniden planlama ve iptaller gibi hasta planlama ve randevu yönetimi görevlerini otomatikleştirerek personele zaman kazandırabilir ve hasta memnuniyetini artırabilir.

 • Gelir Döngüsü Yönetimi: Gelir döngüsü yönetimi süreçlerini RPA ile otomatikleştirmek, sağlık kuruluşlarının faturalandırma ve ödeme süreçlerini kolaylaştırmasına, hataları azaltmasına ve genel finansal performansı iyileştirmesine yardımcı olabilir.

 • Hasta Katılımı: RPA ile hasta katılım süreçlerinin otomatikleştirilmesi hasta memnuniyetini artırabilir, idari yükü azaltabilir ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayabilir.

 • Koordineli Bakım: RPA, koordineli bakım görevlerini otomatikleştirerek sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki koordinasyonu ve iletişimi geliştirerek hasta sonuçlarının ve memnuniyetinin iyileştirilmesini sağlayabilir.

 • Kişiselleştirilmiş Sağlık Hizmeti: Özel bakım planları oluşturarak, kişiselleştirilmiş iletişim sağlar ve hasta katılımını artırır. Bu sayede hastaların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebilir ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılabilir.

 • COVID-19 Test İzleme: COVID-19 test sonuçlarının izlenmesi, temaslı takibin etkinliğini artırmak için oldukça önemlidir. Bu süreçte RPA teknolojisi kullanarak test sonuçlarının otomatik olarak takip edilmesi, doğruluğu artırabilir ve sürecin hızını artırabilir.

 • Hasta Belgelerinin Yazıya Çevirme: RPA, sağlık hizmetlerinde el yazısı ile yazılmış hasta belgelerinin dijitalleştirilmesini otomatikleştirir. Gerçek zamanlı veri tanıma, elektronik kayıtlara daha hızlı ve verimli bir dönüşüm sağlar.

 • Veri Analizi ve Öngörü: RPA, veri analizini ve tahminini otomatikleştirerek daha iyi karar verme ve iyileştirilmiş hasta bakım sonuçları sağlar. Gerçek zamanlı veriler, iyileştirme alanlarını belirlemek için bilinçli kararlar alınmasına ve büyük veri kümelerinin verimli bir şekilde analiz edilmesine olanak tanır.

 • Talep Yönetimi/Tıbbi Talep Otomasyonu: RPA kullanan tıbbi talep otomasyonu, sağlık kuruluşlarının büyük hacimli talep verilerini yönetmesine, doğruluğu artırmasına ve işlem süresini kısaltmasına yardımcı olarak daha hızlı geri ödemeler ve iyileştirilmiş finansal performans sağlar.

 • Farklı Sistemleri Bağlayın: RPA, sistem entegrasyon görevlerini otomatikleştirebilir, veri paylaşımını ve farklı sağlık sistemleri arasındaki iletişimi geliştirebilir, hataları azaltabilir ve genel hasta bakımını ve sonuçlarını iyileştirebilir.

 • Veri Girişi, Geçişi ve Yönetimi: RPA, veri girişi ve geçiş işlemlerini otomatikleştirerek hata riskini azaltır ve sağlık personelinin tekrarlayan işlemlerde zaman kazanmasına yardımcı olur.

 • Mevzuata Uygunluk: RPA, sağlık hizmetlerinde mevzuata uygunluk görevleri için otomatikleştirilmiş bir çözüm sunarak uyumsuzluk ve ilgili hataların olasılığını en aza indirir.

 • Aşı Yönetimi: Aşı yönetimini RPA ile otomatikleştirerek, aşı envanterinin ve dağıtımının takibi daha zamanında ve doğru hale gelebilir, israfı azaltabilir ve hasta bakımını geliştirebilir.

 • İletişim Merkezi Otomasyonu: RPA, iletişim merkezi görevlerini otomatikleştirerek bekleme sürelerini azaltabilir ve olumlu bir hasta deneyimi sağlayabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, RPA teknolojisi, hasta kaydından sigorta taleplerinin işlenmesine kadar sağlık hizmetleri süreçlerinin otomatikleştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Rutin ve tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek, sağlık profesyonelleri hasta bakımına ve karmaşık karar verme süreçlerine daha fazla zaman ayırabilir. Ayrıca RPA, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hataları azaltmasına, maliyetleri düşürmesine, hasta sonuçlarını iyileştirmesine vb. yardımcı olabilir.

Otomasyon teknolojileri geliştikçe, sağlık hizmetlerinde RPA uygulamasının daha yaygın hale gelmesi ve daha akıcı ve hasta merkezli bir sağlık sisteminin önünü açması bekleniyor.

Sağlık hizmetlerinde veya başka herhangi bir sektörde RPA’nın faydalarını deneyimlemekle ilgileniyorsanız, VooDoo RPA‘yı keşfetmek isteyebilirsiniz.

Kullanıcı dostu platformumuz, tekrarlanan ve zaman alan görevleri kolayca otomatikleştirmenize olanak tanıyarak yüksek öncelikli etkinlikler için daha fazla zaman kazandırır.

VooDoo RPA ile özel iş akışları oluşturabilir, diğer yazılım ve uygulamalarla entegre olabilir ve 7/24 erişilebilirliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürün sayfamıza göz atabilirsiniz ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA

 1. HC Innovation Group. “Missed Appointments Cost the US Healthcare System $150B Each Year.” Healthcare Innovation,  https://www.hcinnovationgroup.com/clinical-it/article/13008175/missed-appointments-cost-the-us-healthcare-system-150b-each-year.

 2. BoTree Technologies. “RPA Use Cases for Different Industries.” BoTree Technologies Blog,  https://www.botreetechnologies.com/blog/rpa-use-cases-for-different-industries/.

 3. LexisNexis Resources. “A Business Case for Fixing Provider Data Issues.” TechHubly, http://techhubly.com/lexisnexis-resources/files/A%20Business%20Case%20for%20Fixing%20Provider%20Data%20Issues_WPNXR5062-0.pdf.
 4. IBM Cloud. “Amazing Ways That RPA Can Be Used in Healthcare.” IBM Cloud Blog,  https://www.ibm.com/cloud/blog/amazing-ways-that-rpa-can-be-used-in-healthcare.
 5. STL Partners. “RPA: 6 Use Cases in Healthcare.” STL Partners Articles, https://stlpartners.com/articles/digital-health/rpa-6-use-cases-in-healthcare/.
 6. Blue Prism. “RPA Use Cases in Healthcare.” Blue Prism Blog, https://www.blueprism.com/resources/blog/rpa-use-cases-in-healthcare/.