RPA’nın Agile Uygulamalarla Desteklenmesi: Daha Hızlı ve Verimli Sonuçlar

by Burak Koçak
1 sene ago
267 Views

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), işletmelerin zaman alan ve tekrarlayan süreçlerini sanal robotları ile otomatize etmeyi hedefleyen bir teknolojidir. RPA, insan kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanılmasını sağlarken, iş süreçlerinin de daha hızlı ve minimum hata oranıyla yürütülmesine yardım eder. Bu sayede, maliyetler azalır ve müşteri memnuniyeti önemli ölçüde artar.

Tüm bunlara ek olarak, RPA teknolojisini ek çevik (agile) uygulamalarla güçlendirerek maksimum sonuçlara ulaşmak ve rekabette öne çıkmak mümkündür. Çevik uygulamalar, RPA projelerine yeni bir esneklik ve uyarlanabilirlik düzeyi getirerek, kuruluşların değişken iş gereksinimlerine hızla yanıt vermesine ve sonuçların daha hızlı elde edilmesine olanak tanır.

Çevik (Agile) Uygulamaları Anlamak

RPA ve Agility (Çeviklik)

Çevik uygulamalar, Robotik Süreç Otomasyonu projelerinin yönetiminde popüler bir metodolojik yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşım, esneklik, işbirliği ve sürekli iyileştirme odaklı bir ortamda çalışmayı teşvik eder ve bu sayede projelerin daha hızlı, verimli ve müşteri beklentilerine uygun bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılar. Çevik uygulamalar, düzenli yinelemeleri, sürekli geri bildirimi ve değişikliklere hızlı adaptasyonu vurgulayan “Agile Manifestosu ilkelerine dayanmaktadır. 

RPA projeleri, çevik uygulamaları benimseyerek büyük faydalar sağlayabilir. Çevik metodolojiler, proje ilerledikçe projedeki değişikliklere ve iyileştirmelere hızlı adaptasyon sağlar. Çevik uygulamalardan yararlanan RPA ekipleri, müşteriye doğru otomasyon çözümünü zamanında ve etkili bir şekilde sunduklarından emin olabilir. Ek olarak, çevik uygulamaların işbirlikçi ve uyarlanabilir yaklaşımı, ekip içinde ve paydaşlarla iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak agile uygulamalar, RPA projelerinde başarılı sonuçlar elde etmek için kilit unsurlar olan esnekliği, işbirliğini ve sürekli iyileştirmeyi teşvik ederler ve organizasyonların ihtiyaçlarına ve müşteri taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermelerine, hataların daha hızlı tespit edilmesine ve düzeltilmesine olanak tanırlar.

Çevik Uygulamaları RPA İş Akışına Entegre Etmek

Agile uygulamaları RPA iş akışına etkili bir şekilde entegre etmek için kuruluşların yapılandırılmış bir yaklaşım izlemesi önemlidir. Bu, agile çerçevesini ve ilkelerini anlamayı ve RPA ekibi içinde net roller ve sorumluluklar oluşturmayı içerir. Ekip ayrıca, kuruluşun hedefleri ve RPA projesinin değişen ihtiyaçları ile uyumlu kalmasını sağlamak için yaklaşımlarını düzenli olarak gözden geçirmeli ve ayarlamalıdır. Bu adımlar, çevik uygulamaların RPA iş akışında sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Çevik uygulamaları RPA iş akışına entegre ederken kuruluşların akılda tutması gereken birkaç önemli husus vardır. Bunlar:

 • Paydaşları ve kullanıcıları geliştirme sürecine dahil etmek.

 • İlerlemeyi izlemek ve başarıyı ölçmek için çevik ölçümlerden yararlanmak.

 • İyileştirme alanlarını belirlemek için geriye dönük inceleme yapmak.

Başarılı RPA-Çevik Entegrasyonunun Gerçek Hayattan Örnekleri

RPA ve çevik metodolojilerin, her büyüklükteki kuruluş için iş süreçlerini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu bölümde, kurumsal dünyada başarılı RPA-çevik entegrasyonunun iki özel örneğini inceleyeceğiz.

Örnek 1: Uber, RPA’nın Yardımıyla Küresel Operasyonları Koordine Ediyor

Uber, dünya çapında 900’den fazla metropolde araç çağırma hizmetlerini koordine eden bir ulaşım ağı şirketidir. Uber, küresel operasyonlarını kolaylaştırmak için RPA platformunu çevik metodolojisiyle entegre ederek 100’den fazla manuel işlemi otomatikleştirdi. Sonuç olarak Uber, aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli tasarruflar elde etti:

 • Yıllık 10 milyon dolar tasarruf.
 • 3 yılda 22 milyon $+ tasarruf.
 • Her ay 500 bin dolar tasarruf edildi.
 • Bir yılda %350 yatırım getirisi.

Örnek 2: Carglass, Agile Uygulamaları ile Satışları ve Çalışan Memnuniyetini Artırıyor

Carglass, araç camlarının onarımı ve değiştirilmesi konusunda uzmanlaşmış önde gelen bir Avrupa şirketidir. Şirket, operasyonlarını geliştirmek için birden fazla süreci otomatikleştiren bir RPA-Agile çözümünü benimsedi.

Carglass, RPA-Agile çözümü uygulayıp doğru verileri içe aktararak her gün iki saat tasarruf etmeyi başardı ve çalışanlarının daha fazla katma değerli görevlere odaklanmasını sağladı. Bu verimlilik artışı, satışlarda %15’lik bir artışa yol açtı. Ayrıca, Carglass teknisyenlerinin çoğu olumlu deneyimler yaşadı ve %99’u bu çözümden memnun olduklarını bildirdi.

Sonuç

Sonuç olarak, RPA ve çevik uygulamaların entegrasyonu, bir kuruluşun süreçlerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilir ve somut sonuçlar sağlayabilir. Uber ve Carglass örnekleri, bu entegrasyonun gücünü ve kuruluşlara getirebileceği faydaları göstermektedir. RPA ve çevikliği benimseyen kuruluşlar, günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalabilir ve hedeflerine ulaşabilir.

KAYNAKÇA

 1. “Why an Agile Approach is Essential to Scaling RPA.” Intelligent Automation Network, www.intelligentautomation.network/scaleable/articles/why-an-agile-approach-is-essential-to-scaling-rpa.
 2. “Agile Approach to Automation Delivers RPA at Scale.” Blueprint, 24 June 2020, www.blueprintsys.com/blog/rpa/agile-approach-automation-delivers-rpa-scale.
 3. DiCristina, Jon. “RPA the Agile Way.” Medium, Slalom Technology, 27 Feb. 2020, medium.com/slalom-technology/rpa-the-agile-way-d02122f19e28.
 4. “5 Best Practices for RPA Success.” Pateam, www.pateam.co/5-best-practices-for-rpa-success/.
 5. “RPA in Retail: Top Use Cases of Robotic Process Automation.” Global Growth Solutions IT Consulting, ggsitc.com/blog/rpa-in-retail-top-use-cases-of-robotic-process-automation.
 6. “UiPath Automation Case Studies: Carglass Grows Sales & Employee Satisfaction with UiPath Apps.” UiPath, 2021, www.uipath.com/resources/automation-case-studies/carglass-grows-sales-employee-satisfaction-with-uipath-apps.
 7. “UiPath Automation Case Studies: Uber Maintains Global Infrastructure Built on RPA.” UiPath, 2021, www.uipath.com/resources/automation-case-studies/uber-maintains-global-infrastructure-built-on-rpa.
 8. “YouTube – How Robotic Process Automation Is Revolutionizing Business Operations.” YouTube, uploaded by UiPath, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=-XqG7mE6hCI.