RPA ve Siber Güvenlik: Verilerinizi Nasıl Güvende Tutarsınız?

by Burak Koçak
12 ay ago
266 Views

RPA ve Siber Güvenlik

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), operasyonlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak isteyen işletmeler için giderek daha popüler bir çözüm hâline gelen bir teknolojidir. Kuruluşlar, yazılım robotları veya “botlar” kullanarak veri girişi, faturalama ve müşteri hizmetleri gibi manuel görevleri otomatik hale getirebilirler.

Ancak, RPA’nın uygulanması aynı zamanda potansiyel siber güvenlik risklerini de beraberinde getirir. Botlar hassas veri ve sistemlere erişebilir ve doğru bir şekilde güvenli hale getirilmezlerse, fidye yazılımı veya kimlik avı gibi kötü niyetli saldırılara karşı savunmasız kalabilirler. Bu nedenle, işletmelerin RPA’yı operasyonlarına dahil ederken siber güvenliğe öncelik vermesi gerekmektedir.

Bu blog yazısı, RPA yazılımınızı ve verilerinizi korumak için en iyi stratejiler ve yöntemler hakkında bilgi vermektedir.

RPA Güvenlik Risklerini Anlamak

Verilerin saklanmasını ve işlenmesini içeren herhangi bir teknolojide olduğu gibi, RPA da işletmelerin farkında olması gereken bir dizi güvenlik riski sunar. RPA ile ilişkili temel risklerden bazıları şunlardır:

 • Hassas verilere izinsiz erişim: RPA botları, görevleri otomatikleştirmek için kullanıldığında, genellikle müşteri kayıtları, finansal bilgiler veya fikri mülkiyet gibi hassas verilere erişim gerektirir. Uygun yapılandırma ve güvenlik kontrolleri olmadan, bu robotlar verilere erişebilir ve verileri çıkarabilir, bu da verileri yetkisiz kullanıma karşı savunmasız bırakır.
 • Güvenli olmayan iletişim kanalları: Botlar, görevleri yerine getirmek için API’ler veya web hizmetleri gibi diğer sistemlerle iletişim kurar. Bu kanalların güvenliği uygun şekilde sağlanmazsa, kötü niyetli aktörler tarafından sistemlerinize veya verilerinize erişim elde etmek için kullanılabilirler.
 • Kötü amaçlı yazılım saldırıları: Botların kendileri, tüm RPA uygulamasını etkileyebilen ve potansiyel olarak diğer sistemlere yayılabilen fidye yazılımı veya virüsler gibi kötü amaçlı yazılım saldırıları tarafından hedef alınabilir.

İşletmelerin bu riskleri anlaması ve bunları azaltmak için önlemler alması oldukça önemlidir. Güvenlik ihlalinin olası sonuçları arasında maddi kayıplar, itibarın zarar görmesi ve yasal sonuçlar yer alabilir. Bir sonraki bölümde, verilerinizin güvende kalmasını sağlamak için RPA uygulamanızın güvenliğini sağlamaya yönelik en iyi yöntemleri tartışacağız.

RPA Uygulamanızı Güvenli Hâle Getirmek İçin En İyi Uygulamalar

RPA, iş süreçlerinde yaygın bir şekilde kullanıldığından, organizasyonlar RPA uygulamalarının güvenli olduğundan emin olmalıdır. Bu, güvenlik ihlalleri riskini azaltmak ve hassas verileri korumak için en iyi yöntemlerin uygulanmasını gerektirir. RPA uygulamasını güvenli hâle getirmek için izlenecek en iyi yöntemler aşağıda sıralanmıştır:

 • Kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapın: RPA uygulamanızı güvence altına almanın ilk adımı, potansiyel güvenlik risklerini belirlemektir. Kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapmak, RPA uygulamanızla ilişkili riskleri anlamanıza ve bunları azaltmak için adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Bu değerlendirme, RPA sisteminizin mimarisinin, erişim kontrol politikalarının ve veri koruma politikalarının değerlendirilmesini içermelidir.

 • Rol tabanlı erişim kontrollerini (RBAC) uygulayın: RBAC, kullanıcıların kuruluştaki rollerine göre RPA sisteminin belirli bölümlerine erişimini sınırlayan bir güvenlik mekanizmasıdır. RBAC’yi uygulayarak, kullanıcıların RPA sisteminin yalnızca iş işlevlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bölümlerine erişmelerini sağlayabilirsiniz. Bu, hassas verilere yetkisiz erişim riskini azaltır.

 • Endüstri standartlarını ve en iyi uygulamaları takip edin: RPA uygulamanızı güvence altına almada size yol gösterebilecek birçok endüstri standardı vardır. Örneğin, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), RPA sistemleri de dahil olmak üzere bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak için yönergeler sağlar. Bu yönergeleri izlemek, RPA uygulamanızın endüstri standartlarına uygun olmasını sağlamanıza yardımcı olabilir.

 • Hassas verileri şifreleyin: Hassas verilerin şifrelenmesi, yetkisiz erişime karşı korunmasına yardımcı olabilir. Bu, verilerin yalnızca uygun anahtarla şifresi çözülebilen kodlanmış bir biçime dönüştürülmesini içerir. RPA sisteminizdeki hassas verileri şifreleyerek veri ihlali riskini azaltabilirsiniz.

 • RPA sistem etkinliğini izleyin: RPA sisteminizdeki etkinliği izlemek, şüpheli davranışları ve olası güvenlik ihlallerini belirlemenize yardımcı olabilir. Bu, olağandışı etkinlik için uyarıların ayarlanmasını ve günlüklerin ve raporların düzenli olarak gözden geçirilmesini içerir.

Yukarıda listelenen önlemler en temel ve yaygın olarak kabul edilen yöntemlerdir. Bunları izleyerek güvenlik ihlali riskini azaltabilir ve RPA uygulamanızdaki hassas verileri koruyabilirsiniz. Ancak, ihtiyaçlarınıza uygun daha kapsamlı ve özelleştirilmiş çözümler için uzman yardımı almanız önerilir.

Uzmanlar, özel gereksinimlerinize ve iş gereksinimlerinize göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş güvenlik önlemleri sağlayarak RPA uygulamanızı daha güvenli hale getirebilirler. Ayrıca sizi güncel tehditler ve eğilimler hakkında bilgilendirebilir ve güvenlik stratejinizi sürekli olarak güncelleyebilirler.

Düzenleyici Standartlara Uyumun Sağlanması

RPA uygulamasının en kritik yönlerinden biri, düzenleyici standartlara uygunluğun sağlanmasıdır. Çeşitli düzenlemeler, işletmelerin hassas verileri korumak için önlemler almasını zorunlu kılar ve bunlara uyulmaması ciddi cezalara ve itibar zedelenmesine neden olabilir.

Düzenleyici standartlara uyumu sağlamak için öncelikle sektörünüz için hangi düzenlemelerin geçerli olduğunu ve işlenmekte olan veri türünü belirlemek önemlidir. Yaygın olarak uygulanan bazı düzenlemeler arasında GDPR, HIPAA, PCI DSS ve SOX bulunur.

Geçerli düzenlemeler belirlendikten sonra işletmeler, RPA uygulamasının gerekli uyumluluk gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için RPA sağlayıcılarıyla birlikte çalışmalıdır. Bu, veri erişimini ve kullanımını izlemek için şifreleme protokollerinin, erişim kontrollerinin ve denetim izlerinin uygulanmasını içerebilir.

Düzenleyici standartlarla sürekli uyumluluğu sağlamak için RPA uygulamanızı düzenli olarak gözden geçirmeniz ve güncellemeniz de önemlidir. Bu, periyodik risk değerlendirmelerinin yürütülmesini, erişim kontrollerinin gözden geçirilmesini ve gerektiğinde güvenlik protokollerinin güncellenmesini içerir.

Ayrıca işletmeler, kuruluşları genelinde uyumluluğu izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olabilecek bir uyumluluk yönetim sistemi uygulamayı da düşünmelidir. Bu sistem, uyumluluk çabalarını belgelemek, uyumlulukla ilgili olayları izlemek ve paydaşlara uyumluluk durumunu raporlamak için süreçleri içermelidir.

Uyumluluk yönetimine proaktif bir yaklaşım benimseyen işletmeler, uyumsuzluk riskini azaltmaya ve hassas verilerini güvenlik ihlallerinden ve diğer tehditlerden korumaya yardımcı olabilir.

Çalışanları RPA Güvenlik Önlemleri Konusunda Eğitme

Hassas verilerin korunması için RPA güvenlik önlemlerinin uygulanması kritik öneme sahip olsa da, insan hatası riskini en aza indirmek ve genel güvenlik bilincini geliştirmek için çalışanların bu önlemler konusunda eğitilmesini sağlamak da aynı derecede önemlidir.

Eğitim programları, çalışanları RPA ile ilişkili riskler ve hassas verileri korumaya yönelik en iyi yöntemler konusunda eğitmek için tasarlanmalıdır. Eğitim programlarında ele alınması gereken bazı temel konular şunlardır:

 • Kimlik avı saldırıları: Çalışanlara kimlik avı saldırılarını nasıl tanımlayacakları ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan veya bilinmeyen göndericilerden gelen ekleri indirmekten nasıl kaçınacakları öğretilmelidir.

 • Parola yönetimi: Çalışanlar, güçlü parolalar oluşturmanın ve bunları gizli tutmanın önemi konusunda eğitilmelidir. Ayrıca, parolalarını periyodik olarak değiştirmeleri ve aynı parolayı birden fazla hesap için kullanmaktan kaçınmaları talimatı verilmelidir.

 • Bot yönetimi: Çalışanlar, botların nasıl çalıştığını ve bunlarla ilişkili potansiyel riskleri anlamalıdır. Ayrıca, herhangi bir şüpheli bot etkinliğini nasıl belirleyecekleri ve bildirecekleri konusunda da eğitilmeleri gerekir.

 • Veri koruma: Çalışanlara, bekleyen ve aktarılan verileri şifreleme ve gizli bilgileri güvenli bir şekilde imha etme gibi hassas verileri korumaya yönelik en iyi yöntemler konusunda eğitim verilmelidir.

 • Olay raporlama: Çalışanlar, güvenlik olaylarını veya potansiyel güvenlik tehditlerini BT departmanlarına veya güvenlik ekiplerine nasıl bildireceklerini bilmelidir.

Çalışanların en son güvenlik önlemleri ve protokolleri konusunda güncel olmalarını sağlamak için düzenli eğitim programları yürütülmelidir. Ayrıca işletmeler, sürekli iletişimi ve en iyi güvenlik yöntemleri hakkında hatırlatmaları içeren bir güvenlik farkındalığı programı uygulamayı düşünmelidir.

İşletmeler, çalışan eğitimi ve bilinçlendirme programlarına yatırım yaparak insan hatası riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir ve çalışanların hassas verileri güvenlik tehditlerinden koruyacak donanıma sahip olmasını sağlayabilir.

RPA Güvenlik Olaylarını Yönetme

Gerekli tüm önlemler alınmasına rağmen, RPA uygulamalarında güvenlik olayları meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda, olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için bir planın olması çok önemlidir. Kapsamlı bir olay müdahale planı aşağıdakileri içermelidir:

 1. Tanımlama ve Sınırlama: Bir RPA güvenlik olayına yanıt vermenin ilk adımı, olayın kapsamını belirlemek ve yayılmasını kontrol altına almaktır. Bu, etkilenen sistemleri izole etmeyi ve olayın kaynağını belirlemeyi içerir.
 2. Araştırma: Olay kontrol altına alındıktan sonra, olayın sebebi ve hasarın boyutunu belirlemek için bir araştırma yapılmalıdır. Bu, sistem günlüklerinin incelenmesini ve etkilenen sistemlerin adli analizinin yapılmasını içerir.
 3. Müdahale: Araştırmanın bulgularına dayanarak, olayın etkisini azaltmak için bir müdahale planı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu, sistemleri yedeklerden geri yüklemeyi, güvenlik yamalarını uygulamayı veya güvenlik ilkelerini güncellemeyi içerebilir.
 4. İletişim: Bir RPA güvenlik olayı sırasında iletişim çok önemlidir. Yöneticiler, BT personeli ve etkilenen müşteriler veya ortaklar dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlar olay ve etkisi hakkında bilgilendirilmelidir. Bu, olay müdahale süreci boyunca güven oluşturmaya ve şeffaflığı korumaya yardımcı olur.
 5. Önleme: Son olarak, olay çözüldükten sonra benzer olayların gelecekte meydana gelmesini önlemek için adımlar atmak önemlidir. Bu, güvenlik politikalarının güncellenmesini, çalışanlar için ek eğitim verilmesini veya ek güvenlik kontrollerinin uygulanmasını içerebilir.

İyi tanımlanmış bir olay müdahale planına sahip olmak, işletmelerin güvenlik olaylarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermesine ve operasyonları üzerindeki etkiyi en aza indirmesine yardımcı olabilir. Gelişen güvenlik tehditleri karşısında etkili kalmasını sağlamak için planın düzenli olarak test edilmesi ve güncellenmesi de önemlidir.

RPA ve Bulut Güvenliği

RPA uygulamalarının buluta taşınması, benzersiz güvenlik zorlukları ortaya çıkardığından, bu riskleri anlamak son derece önemlidir. Bulut teknolojisi, ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik ve maliyet tasarrufu gibi birçok avantaj sunarken, aynı zamanda ele alınması gereken yeni riskler de barındırır.

Bulut tabanlı RPA’nın en büyük zorluklarından biri, bulut sağlayıcılarının uygulamanın tamamının güvenliğinden sorumlu olmayabileceğidir. Örneğin, botların kendileri veya özel kodların güvenliği, şirketin sorumluluğunda olabilir. Bu nedenle, şirketlerin, hangi güvenlik sorumluluklarının kendilerine ait olduğunu net bir şekilde anlamaları ve bulut sağlayıcılarıyla yakın bir işbirliği içinde çalışarak uygulamanın tüm yönlerinin güvenliğinin sağlandığından emin olmaları gerekmektedir.

Diğer bir zorluk da, bulut ortamlarının şirket içi ortamlara göre daha karmaşık ve dinamik olmasıdır. Bu karmaşıklık, güvenlik olaylarının izlenmesini ve yönetilmesini zorlaştırabilir. Şirketler, bulut tabanlı RPA uygulamalarına ilişkin düzenli güvenlik değerlendirmeleri yapmalı ve güvenlik ihlalleri durumunda net bir olay müdahale planına sahip olmalıdır.

RPA Güvenliğinde Gelecek Trendler

RPA gelişmeye ve daha yaygın olmaya devam ettikçe, gelişmiş güvenlik önlemlerine olan ihtiyaç da artacaktır. Önümüzdeki yıllarda daha fazla dikkat çekmesi muhtemel bir trend, RPA güvenliğini artırmak için Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğreniminin (ML) kullanılmasıdır.

RPA sistemleri, AI ve ML algoritmalarını kullanarak potansiyel güvenlik tehditlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilir ve bunları azaltmak için gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir. Bu, yetkisiz erişim girişimlerini belirlemeyi ve engellemeyi, güvenlik ilkelerini ve prosedürlerini otomatik olarak güncellemeyi ve hatta güvenlik ihlallerini gerçekleşmeden önce tahmin etmeyi ve önlemeyi içerebilir.

RPA güvenliğindeki bir başka gelecek trendi, blockchain teknolojisinin artan kullanımıdır. Blockchain, hassas veya gizli bilgiler içeren RPA uygulamaları için özellikle değerli olabilecek verileri depolamak ve paylaşmak için güvenli ve merkezi olmayan bir yol sunar. Şirketler, blockchain kullanarak verilere yalnızca yetkili taraflarca erişilebildiğinden ve verilerde yapılan değişikliklerin şeffaf ve denetlenebilir olduğundan emin olabilir.

Ek olarak, daha fazla şirket RPA’yı benimsedikçe, standartlaştırılmış güvenlik çerçeveleri ve yönergelerine yönelik artan bir ihtiyaç olacaktır. Bu, sektöre özgü güvenlik standartlarını ve RPA güvenlik risklerini değerlendirmek ve yönetmek için daha geniş çerçeveleri içerebilir.

RPA güvenliğinin geleceği, gelişen teknolojiler ve standartlarla umut vericidir. Şirketler uyanık kalmalı ve RPA uygulamalarını ve hassas verilerini korumak için güvenlik trendleri ve en iyi uygulamalar konusunda güncel kalmaya kararlı olmalıdır.