RPA ve İş Akışı Otomasyonu Arasındaki Fark Nedir?

by Burak Koçak
7 ay ago
384 Views

Otomasyonun Gerekliliğini Anlamak: Günümüz iş dünyasında otomasyon oldukça kritik bir rol oynar. İnsanlar tarafından bir zamanlar yürütülen görevler, şimdi makineler ve yazılım kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yaklaşım işleri hızlandırır, hataları azaltır ve maliyet tasarrufu sağlar. Bu bağlamda otomasyonun işletme performansını artırmada ilk adım olduğunu anlamak önemlidir.

Otomasyon Teknolojilerinin Evrimi: Otomasyon uzun bir süredir varlığını sürdürse de, büyük değişiklikler geçirmiştir. Geçmişte, dişliler ve kollarla çalışan makineler kullanımdaydı ve belirli sektörler ile sınırlıydı. Günümüzde ise çoğunlukla işleri otomatik olarak gerçekleştirmek için bilgisayarlar ve özel programlar kullanılır. Bu değişim, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Workflow (İş Akışı) Otomasyonu gibi yeni otomasyon yöntemlerini kullanmamıza imkân tanımıştır.

RPA ve İş Akışı Otomasyonunun Tanımı

Robotik Süreç Otomasyonu, iş süreçlerinde tekrarlanan ve kurala dayalı görevleri otomatikleştirmek için yazılım robotlarını veya “botları” kullanan bir teknolojidir. Bu botlar, insanların bilgisayar sistemleri ve uygulamalarıyla olan etkileşimlerini taklit etmek için tasarlanmıştır. RPA özellikle veri girişi, veri çıkarma, veri doğrulama ve diğer rutin süreçleri içeren görevlerde etkilidir. Daha da önemlisi, RPA genellikle “sıfır kod” çözümü olarak kabul edilir; bu, kapsamlı programlama veya kodlama becerileri gerektirmediği anlamına gelir. Kullanıcı arayüzleri arasında gezinebilir, hesaplamalar yapabilir ve önceden tanımlanmış kurallara göre kararlar verebilir.

RPA, operasyonel verimliliği artırma, hataları azaltma ve insan çalışanlarını sıradan görevlerden kurtararak işlerinin daha yaratıcı ve stratejik yönlerine odaklanmalarına olanak sağlama yeteneğiyle bilinir.

İş akışı (Workflow) otomasyonu, iş süreçlerini optimize etmeye yönelik güçlü bir yaklaşımdır. Genellikle belirli bir sırayı veya kurallar dizisini takip ederek, birbirine bağlı bir dizi görevi tasarlamayı, yürütmeyi ve otomatikleştirmeyi içerir. Bireysel görevlerin otomatikleştirilmesine odaklanan RPA’nın aksine, iş akışı otomasyonu daha geniş bir bakış açısına sahiptir ve tüm süreçleri otomatikleştirir. Birden fazla paydaşı, onayları veya karmaşık yönlendirmeyi içeren süreçler için özellikle faydalıdır.

İş akışı otomasyonu, onay iş akışlarını kolaylaştırmak, içerik ve belge yaşam döngülerini yönetmek ve proje yönetimi görevlerini otomatikleştirmek gibi çeşitli senaryolarda kullanılabilir. Bu yaklaşım, işbirliğini artırır, manuel müdahaleyi azaltır, işlem görünürlüğünü artırır ve süreçlerin tutarlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.

RPA ve İş Akışı Otomasyonu Arasındaki Temel Farklılıklar

Bu bölümde RPA ile İş Akışı Otomasyonu arasındaki temel farkları inceleyerek her bir çözümden ne zaman ve nerede etkili bir şekilde yararlanılacağına ışık tutacağız. Bu ayrımlar, otomasyonun gücünden yararlanmak isteyen ve hangi yaklaşımın kendi benzersiz ihtiyaçlarına en uygun olduğu konusunda bilinçli seçimler yapmak isteyen kuruluşlar için çok önemlidir.

Şimdi RPA ile İş Akışı Otomasyonu arasındaki temel farkları özetlemeye devam edelim:

 1. Görevlerin Niteliği:
  • RPA: Robotik Süreç Otomasyonu öncelikle tekrarlayan, kural tabanlı ve sıklıkla veri merkezli görevleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Yapılandırılmış girdi ve çıktılara sahip görevlerde mükemmeldir.
  • İş Akışı Otomasyonu: Öte yandan İş Akışı Otomasyonu, farklı karmaşıklık seviyelerine sahip görevler, işbirliği ve karar verme dâhil olmak üzere tüm süreçlerin otomatikleştirilmesine odaklanır. Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış süreçleri yönetebilir.
 2. Otomasyon Kapsamı:
  • RPA: RPA genellikle görev merkezlidir ve bir süreç içindeki belirli eylemlerin otomatikleştirilmesine odaklanır. Kullanıcı arayüzü (UI) seviyesinde çalışır ve uygulamalarla tıpkı bir insan kullanıcı gibi etkileşime girer.
  • İş Akışı Otomasyonu: İş Akışı Otomasyonu uçtan uca süreçleri kapsar. Sistemler ve ekipler arasındaki görevleri, kararları ve onayları genellikle koşullu mantık ve yönlendirmeyle koordine eder ve düzenler.
 3. Sistemlerle Etkileşim:
  • RPA: RPA botları, kullanıcı arayüzleri aracılığıyla uygulamalarla etkileşime girerek düğmelere tıklamak ve formları doldurmak gibi insan eylemlerini taklit eder. API içermeyen eski sistemler için uygundur.
  • İş Akışı Otomasyonu: Genellikle API’ler aracılığıyla sistemlerle bütünleşerek kesintisiz veri alışverişine olanak tanır ve doğrudan uygulamalar içinde eylemleri tetikler. Modern, API’nin etkin olduğu ortamlar için daha uygundur.
 4. İnsan Katılımı:
  • RPA: Otomasyon süreci sırasında insan müdahalesine daha az bağımlıdır. Genellikle minimum düzeyde gözetim gerektiren, otonom olarak çalışacak şekilde ayarlanmıştır.
  • İş Akışı Otomasyonu: İş Akışı Otomasyonu genellikle süreç içindeki insan karar noktalarını ve onaylarını içerir. İnsan işbirliğini geliştirmek ve karmaşık süreçleri kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
 5. Karmaşıklık ve Uyarlanabilirlik:

  • RPA: Basit, kurallara dayalı görevler için mükemmeldir ancak oldukça dinamik veya yapılandırılmamış süreçlerde zorluk yaşayabilir. Önemli bir yeniden yapılandırma olmaksızın süreç değişikliklerine daha az uyarlanabilir.
  • İş Akışı Otomasyonu: Değişen karmaşıklıklara sahip süreçler için çok uygundur ve kapsamlı yeniden programlama yerine yapılandırma yoluyla değişen koşullara veya gereksinimlere daha kolay uyum sağlayabilir.

Bu temel farklılıkları anlamak, kuruluşların süreçlerinin belirli doğasına ve ihtiyaçlarına göre RPA veya İş Akışı (Workflow) Otomasyonu olsun doğru otomasyon yaklaşımını seçmeleri için çok önemlidir.

Doğru Otomasyon Yaklaşımını Seçmek: RPA, İş Akışı Otomasyonu ve Sinerji

RPA’yı Ne Zaman Seçmelisiniz:

Robotik Süreç Otomasyonu, iş süreçleriniz doğası gereği tekrarlayan, kural tabanlı ve veri merkezli görevler içerdiğinde mükemmel bir seçimdir. Aşağıdaki senaryolarda RPA’yı düşünün:

 • Yüksek Tekrarlama: Veri girişi, fatura işleme veya rapor oluşturma gibi bir görev sık ve tutarlı bir şekilde gerçekleştiriliyorsa, RPA bu tekrarlanan görevleri verimli bir şekilde yerine getirebilir.

 • Yapılandırılmış Veri: RPA, e-tablolar veya veri tabanları gibi formatlardaki yapılandırılmış verilerle baş etme konusunda mükemmeldir. Süreçleriniz yapılandırılmış verilerin çıkarılmasını, doğrulanmasını veya aktarılmasını içeriyorsa RPA uygun bir çözümdür.

 • Eski Sistemlerle Entegrasyon: Kuruluşunuz modern API’lerin bulunmadığı eski sistemlere dayanıyorsa, RPA, kullanıcı arayüzü aracılığıyla bu sistemlerle etkileşim kurarak boşluğu doldurabilir.

 • Hızlı Dağıtım: RPA çözümleri, daha karmaşık otomasyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında genellikle daha hızlı bir uygulama zaman çizelgesi sunarak, avantajları daha erken fark etmenize olanak tanır.

 • Minimal Karar Verme: Görevler sınırlı karar almayı gerektirdiğinde en etkilidir. Bir görev önceden tanımlanmış kurallara ve mantığa göre tamamlanabiliyorsa, RPA bunu bağımsız olarak gerçekleştirebilir.

 • Maliyet Tasarrufu: Yoğun emek gerektiren görevleri otomatikleştirerek operasyonel maliyetleri azaltmak istediğinizde, RPA, insan işgücü gereksinimlerini en aza indirirken üretkenliği ve doğruluğu artırarak yardımcı olabilir.

 • Ölçeklenebilirlik: RPA, yoğun zamanlarda artan iş yüklerine uyum sağlayacak şekilde kolayca ölçeklenebilir, bu da onu dalgalanan iş taleplerini karşılamak için ideal bir seçim haline getirir.

İş Akışı Otomasyonunu Ne Zaman Seçmelisiniz:

İş Akışı Otomasyonu, iş süreçleriniz çok aşamalı uçtan uca iş akışlarını, karmaşık karar almayı ve ekipler veya departmanlar arasında işbirliğini içerdiğinde tercih edilen seçimdir. Aşağıdaki senaryolarda İş Akışı Otomasyonunu düşünebilirsiniz:

 • Karmaşık Süreçler: İş süreçleriniz birden fazla birbirine bağlı adım, onay ve koşullu yönlendirme içeriyorsa, İş Akışı Otomasyonu bu karmaşıklıkları etkili bir şekilde yönetebilir ve kolaylaştırabilir.

 • Dinamik Karar Noktaları: Esnek yönlendirme ve uyarlanabilir süreç akışlarına olanak tanıdığından, değişen koşullara göre dinamik karar almayı içeren süreçler için idealdir.

 • Çapraz Fonksiyonel İşbirliği: Görevler farklı ekiplerden veya departmanlardan girdi gerektirdiğinde, İş Akışı Otomasyonu iletişimi kolaylaştırır ve süreçlerin bir aşamadan diğerine sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar.

 • Süreç Uyarlanabilirliği: Değişen iş ihtiyaçlarına ve süreç iyileştirmelerine uyum sağlamak için kolay modifikasyonlara olanak tanıyarak uzun vadeli ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlar.

 • Süreç Görünürlüğü: Süreçlerinizde kapsamlı görünürlüğe ihtiyaç duyduğunuzda, İş Akışı Otomasyonu gerçek zamanlı bilgiler sunarak daha iyi izleme, raporlama ve optimizasyon sağlar.

RPA ve İş Akışı Otomasyonunun Sinerjisi

Robotik Süreç Otomasyonu ve İş Akışı Otomasyonunun sinerjisi, her yaklaşımın güçlü yönlerinin diğerini tamamladığı ve güçlendirdiği, otomasyon yeteneklerinin dinamik bir birleşimini temsil eder. Birlikte operasyonel verimliliği optimize eden, hataları azaltan ve işbirliğini geliştiren bütünsel bir otomasyon stratejisi oluştururlar. RPA, iş akışlarındaki ayrıntılı, veriye dayalı görevleri yerine getirerek hız ve hassasiyet sağlar; İş Akışı Otomasyonu ise tüm süreçleri yönetmek ve izlemek için kapsamlı bir yapı sağlar.

Bu sinerji, kuruluşların benzersiz üretkenlik kazanımları, uyarlanabilirlik ve maliyet tasarrufları elde etmelerini sağlar ve sonuçta günümüzün rekabetçi iş ortamında başarıyı artırır.

Uygulamaya İlişkin Hususlar

Robotik Süreç Otomasyonu veya İş Akışı Otomasyonu aracılığıyla otomasyonun uygulanması, başarılı bir dağıtımın sağlanması için dikkatli bir planlama ve değerlendirme gerektirir.

Otomasyona uygun görevleri belirlemek için mevcut süreçlerinizi kapsamlı bir şekilde değerlendirerek başlayın. Süreçleri etkilerine ve iyileştirme potansiyellerine göre önceliklendirmek önemlidir. Otomasyon projeniz için açık ve ölçülebilir hedefler tanımlayın ve neyi başarmayı hedeflediğinizi (operasyonel maliyetleri azaltmak mı, verimliliği artırmak mı yoksa doğruluğu artırmak mı) belirleyin.

Seçtiğiniz otomasyon yaklaşımı için gerekli teknoloji altyapısını ve yazılım araçlarını göz önünde bulundurun. Otomasyon çözümünü etkili bir şekilde uygulamak ve yönetmek için kuruluşunuzun vasıflı personel veya dış ortaklar dahil gerekli kaynaklara sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, özellikle süreçleriniz hassas bilgiler içeriyorsa veri güvenliği ve uyumluluk gereksinimlerini göz önünde bulundurun.

Son olarak, yatırım getirisini (ROI) takip edin ve iş süreçlerinizde sürekli iyileştirmeler sağlamak için otomasyon uygulamanızın etkinliğini sürekli olarak değerlendirin.

Sonuç

Kısacası RPA ve İş Akışı (Workflow) Otomasyonu, organizasyonlarda süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak gibi ortak bir hedefi paylaşsa da yaklaşımları ve kapsamları bakımından önemli ölçüde farklılık gösterir. RPA, insan eylemlerini taklit ederek tekrarlanan görevleri otomatikleştirmeye odaklanır ve onu kural tabanlı, veri merkezli süreçlere uygun hâle getirir.

Öte yandan, İş Akışı Otomasyonu, uçtan uca, özelleştirilebilir iş akışları oluşturmak için birden fazla sistem ve paydaş genelinde görevleri, verileri ve kararları düzenleyerek daha geniş bir etkinlik yelpazesini kapsar.

RPA ile İş Akışı Otomasyonu arasındaki sinerjinin, görev düzeyinde verimliliğin kapsamlı, işlevler arası süreç optimizasyonuyla kusursuz entegrasyonuna olanak sağlaması nedeniyle işletmeler için oyunun kurallarını değiştirebileceğini unutmamak önemlidir. RPA ile iş akışı otomasyonu arasında seçim yapmak, iş süreçlerinizin belirli ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlıdır, ancak bunların farklılıklarını ve işbirliği potansiyelini tanımak, otomasyonu etkili bir şekilde kullanmak ve dijital dönüşüm girişimlerini desteklemek isteyen kuruluşlar için çok önemlidir.