RPA Sigorta Sektörünü Nasıl Dönüştürüyor? - VooDoo RPA

by Burak Koçak
9 ay ago
249 Views

Sigorta sektörü şu anda derinlemesine bir dönüşümün ortasında bulunuyor ve bu dönüşümün kalbinde mütevazı ancak etkili bir teknoloji olan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) bulunuyor.

RPA’nın tanımını sizce nasıl yapabiliriz? Eğer bu konuda düşünceleriniz varsa, sigorta şirketlerinin işlerini yürütmek ve tekrarlanan görevleri yönetmek için kullanılan bir dijital iş gücü olduğunu düşünün. Bu dijital iş gücünün önemi, sadece görevleri yerine getirmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda insan çalışanların daha karmaşık zorluklara yönelmelerine olanak tanır, böylece zaman tasarrufu sağlar, hataları büyük ölçüde en aza indirir ve genel müşteri deneyimini zenginleştirir.

Kulağa oldukça ilginç geliyor, öyle değil mi?

Bu blog yazımızda, Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisinin sigorta sektörüne getirdiği sistematik devrimi incelemeyeceğiz. RPA, rutin görevleri üstlenerek, işlemleri optimize ediyor ve verimliliği artırarak daha düzenli ve ekonomik sigorta süreçleri oluşturuyor. ediyor ve verimliliği ayarlayarak daha düzgün ve ekonomik sigorta süreçleri yaratıyor.

“Bir tipik büyük otomobil sigortacısı, dijital gücün gücünü kullanarak 5 yıl içinde karlılığını ikiye katlayabilir.” (McKinsey)

Otomasyon Sigorta Sektörü İçin Neden Önemlidir?

Otomasyon, işlemleri düzenleme yeteneği, müşteri deneyimlerini geliştirme ve kaynak tahsisini optimize etme becerisi nedeniyle vazgeçilmez bir çözümdür. Sigorta süreçlerinin karmaşık ve veri odaklı yapısı, otomasyon için ideal bir adaydır. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zeka (AI) gibi teknolojileri kullanarak sigorta şirketleri, hasar işleme, poliçe düzenleme ve belge doğrulama gibi rutin görevleri etkili bir şekilde yönetebilir. Bu sadece bu süreçleri hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatalarının riskini azaltarak daha yüksek doğruluk ve düzenleyici gereksinimlere uyumu artırır.

Ayrıca otomasyon, sigorta endüstrisinin müşteri odaklı evrimine önemli katkılarda bulunur. Otomatik sohbet botları ve sanal asistanlar sayesinde sigorta şirketleri, müşteri memnuniyetini artırabilir, soruları yanıtlayabilir ve müşterilere poliçe seçenekleri konusunda rehberlik edebilir. Bu sadece müşteri memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerin karmaşık süreçleri kendi başlarına çözme ihtiyacını azaltır. Otomasyon destekli veri analizi, risk değerlendirmesinde önemli bir rol oynar ve sigorta şirketlerine gerçek zamanlı olarak büyük miktarda veriyi işleyerek daha bilinçli sigorta tahsis kararları almalarını sağlar. Bu, kişiselleştirilmiş poliçe teklifleri ve daha adil prim fiyatlandırması ile sonuçlanır, sigorta ürünlerini bireysel ihtiyaçlar ve koşullarla daha yakından uyumlu hâle getirir.

Operasyonel verimlilik ve müşteri odaklı iyileştirmelerin ötesinde, otomasyon sigorta sektörü içinde uyum kabiliyetini teşvik eder. Rekabeti hızlı teknolojik gelişmelerin belirlediği bir dönemde otomasyon, sigorta şirketlerinin hızla yeni teknolojileri entegre etmelerine ve rekabetçi kalmak için stratejilerini ayarlamalarına olanak tanır. Rutin görevleri otomatikleştirerek çalışanlar, stratejik planlama, ilişki kurma ve yenilikçi ürün geliştirme gibi daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanabilirler. Bu şekilde otomasyon, sigorta sektörünü modernleştirirken, hem müşterilere hem de paydaşlara artırılmış değer sunma ihtiyacını karşılayacak esnekliği sağlar.

McKinsey tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, sigorta sektöründe Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanımı, veri işleme süresini yaklaşık olarak %34 azaltma potansiyeline sahiptir.

Sigorta Sektöründe RPA'nın Avantajları

Robotik Süreç Otomasyonu, sigorta endüstrisine geniş bir yelpazede avantaj sunar. İşte sigorta sektöründe RPA’nın uygulanmasının hem genel hem de spesifik avantajları:

RPA’nın büyük bir faydası, “ilk yılda yatırım getirisinin %30 ila %200 arasında değişen bir oranda olmasıdır.”

Genel Avantajlar:

 • Verimliliğin Arttırılması: RPA, tekrarlanan ve kurala dayalı görevleri otomatikleştirerek manuel müdahaleyi azaltır ve işlem hızını artırır. Bu, poliçe düzenleme, talep işleme ve müşteri hizmetleri için daha hızlı geri dönüş süreleri sağlar.

 • Doğruluk ve Azaltılmış Hatalar: RPA sistemleri önceden tanımlanmış kuralları sapmadan takip ederek yorgunluk, gözetim veya veri girişi hatalarından kaynaklanabilecek insan hatası olasılığını en aza indirir. Bu, veri doğruluğunu ve uyumluluğunu artırır.

 • Ölçeklenebilirlik: RPA, insan kaynaklarında oransal artışlara gerek kalmadan büyük hacimli görevlerin üstesinden gelebilir. Bu ölçeklenebilirlik özellikle yoğun sezonlarda veya iş yükündeki ani artışlarla başa çıkarken faydalıdır.

 • Mevzuat Değişikliklerine Daha Hızlı Uyum: Sigorta mevzuatı sıklıkla değişebilmektedir. RPA sistemleri bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılabilir ve sürekli uyumluluk sağlanır.

 • Maliyet Azaltma: Sigorta şirketleri, rutin görevleri otomatikleştirerek, manuel işçilik, veri girişi hataları ve yeniden işlemeyle ilişkili operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir. Böylece maliyet tasarrufu sağlanır.

 • Gelişmiş Müşteri Deneyimi: Daha hızlı yanıt süreleri, doğru işleme ve geliştirilmiş tutarlılık, daha iyi bir müşteri deneyimine yol açar. RPA, sigorta şirketlerinin hızlı ve hatasız hizmet sunmasına olanak tanıyarak müşteri memnuniyetini artırır.

 • Uyumluluk ve Denetim Takibi: RPA, gerçekleştirilen tüm eylemlerin kaydını tutar; bu, mevzuata uygunluk ve denetim amaçları açısından çok önemli olabilir. Bu izlenebilirlik, süreçlerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlar.

 • Çalışanın Güçlendirilmesi: Çalışanlar sıradan, tekrarlayan görevlerden kurtarılır ve insan yaratıcılığı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gerektiren daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanabilirler.

Spesifik Avantajlar

 • Talep İşleme: RPA, taleplerin alınmasını, doğrulanmasını ve işlenmesini otomatikleştirebilir. Bu, hak taleplerinin çözümlenmesi için gereken süreyi azaltır ve hataları en aza indirerek daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlar.

 • Veri Girişi ve Doğrulama: RPA, uygulamalar ve tıbbi kayıtlar gibi çeşitli belgelerden veri çıkarabilir ve bunları ilgili sistemlere doğru bir şekilde girerek manuel veri girişi çabalarını azaltabilir.

 • Müşteri Katılımı: RPA, müşteri bilgilerinin toplanması, arka plan kontrollerinin yapılması ve poliçe hesaplarının oluşturulması süreçlerini otomatikleştirerek işlemi daha hızlı ve verimli hale getirebilir.

 • Yenileme Yönetimi: RPA, poliçe sona erme tarihlerini takip edebilir ve otomatik olarak müşterilere yenileme hatırlatmaları göndererek poliçelerin zamanında ve kesintisiz bir şekilde yenilenmesini sağlayabilir.

 • Müşteri İletişimi: RPA, poliçe sahiplerine güncellemeler, poliçe bilgileri ve bildirimler gibi kişiselleştirilmiş iletişimler göndererek katılımı ve iletişimi geliştirebilir.

 • Arka Ofis Operasyonları: RPA, prim mutabakatı, komisyon hesaplamaları ve düzenleyici raporlama gibi bir dizi arka ofis görevini otomatikleştirerek doğruluk ve verimlilik sağlayabilir.

 • Poliçe Yönetimi: RPA, poliçe belgelerini otomatik olarak oluşturup doğrulayarak, bildirimler göndererek ve müşteri kayıtlarını güncelleyerek poliçe düzenlenmesine, yenilemelere ve güncellemelere yardımcı olabilir.

 • Sigortalama: Robotik Süreç Otomasyonu, sigortacıların riskleri değerlendirmesine, prim oranlarını belirlemesine ve daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için çeşitli kaynaklardan veri toplayabilir ve analiz edebilir.

 • Dolandırıcılık Tespiti: RPA, farklı veritabanlarındaki bilgilere çapraz referans vererek ve tutarsızlıkları veya şüpheli kalıpları belirleyerek potansiyel sahtekarlık içeren talepleri belirlemede yardımcı olabilir.

 • Veri Taşıma ve Entegrasyon: Sigortacılar sistemleri değiştirdiğinde veya veritabanlarını birleştirdiğinde RPA, verilerin taşınmasına ve eski ile yeni sistemler arasında kusursuz entegrasyonun sağlanmasına yardımcı olabilir.

Sigorta Sektöründe RPA'nın En Yaygın 5 Kullanım Örneği

Otomasyon, bir hasar sürecinin maliyetini %30’a kadar düşürebilir.

Robotik Süreç Otomasyonu, sigorta sektöründe dönüştürücü bir teknoloji olarak ortaya çıkmış olup, işlemleri düzenlemek ve genel verimliliği artırmak için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Aşağıda yer alan beş kullanım örneği, RPA’nın sigorta sektörünü şekillendirmedeki kilit rolünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır:


1. Taleplerin Kaydedilmesi ve İşleme Alınması:

Efficient claims processing is paramount in the insurance sector. Sigorta sektöründe verimli hasar işleme son derece önemlidir. RPA, belgelerden veri çıkartmayı otomatikleştirerek, poliçe detaylarını doğrulayarak ve hasar veritabanlarını güncelleyerek hızlı ve doğru hasar kaydı sağlar. Bu, insan hatalarının potansiyelini ortadan kaldırır ve hasar ödeme sürecini hızlandırarak poliçe sahiplerinin zamanında ödemeler almasını sağlar.

Örnek: Bir müşteri araba kazası için talepte bulunduğunda, RPA ilgili bilgileri otomatik olarak belgelerden çıkartabilir, poliçe detaylarını doğrulayabilir ve hasar veritabanını güncelleyebilir. Bu, manuel veri girişi hatalarını ortadan kaldırır ve tüm hasar ödeme sürecini hızlandırır.


2. Sigortalama

RPA, sigortalama sürecinde devrim yarattı. Tıbbi kayıtları analiz ederek sağlık risklerini değerlendirebilir, kredi raporlarını hızlı bir şekilde analiz ederek kredi itibarını değerlendirebilir ve çapraz referanslama yoluyla mükerrer poliçe örneklerini tespit edebilir. Bu otomasyon, sigorta şirketlerinin bilinçli kararlar almasına ve başvuru sahiplerine özel politikalar sunmasına olanak tanıyor.

Örnek: RPA botları, başvuru sahibinin kredi itibarına göre prim oranlarını belirlemek için kredi raporlarını hızlı bir şekilde analiz edebilir. Ek olarak RPA, mükerrer politikaları içeren olası dolandırıcılık vakalarını belirlemek için yeni politika uygulamalarına mevcut olanlara karşı çapraz referans verebilir.


3. Mevzuata Uygunluk:

Düzenleyici standartlara uyum, sigorta endüstrisinin temel taşlarından biridir. RPA, düzenleyici değişiklikleri izleyerek, poliçe şartlarını güncelleyerek ve düzenleyici otoritelere gereken raporları oluşturarak uyumu sağlar. 

Örnek: RPA, veri koruma yasalarındaki değişiklikleri izleyebilir ve yeni düzenlemelere uymak için poliçe şartlarını otomatik olarak güncelleyebilir. Aynı zamanda düzenleyici otoritelere uygunluk raporları üretebilir, böylece şeffaflığı ve standartlara uyumu sağlar.


4. Analitik ve İş Süreçleri:

RPA, sigortacılara veri odaklı içgörüler sunar. Veri toplama ve analizini otomatikleştirerek, RPA müşteri davranışlarında, hasar sıklığında ve diğer önemli ölçütlerde desenleri tanımlar. Bu bilgi, bilinçli karar alma ve daha doğru risk değerlendirmesi sağlar.

Örnek: RPA, tarihsel hasar verilerini analiz ederek gelecekteki risk eğilimlerini tahmin edebilir ve rekabetçi prim oranları belirlemede yardımcı olabilir.


5. Kurumsal Ofisler:

Kurumsal ofislerde, RPA çeşitli departmanlar arası fonksiyonları optimize eder. Fatura işleme ve uzlaşma gibi muhasebe görevlerini otomatikleştirir, poliçe dağıtımını hızlandırır ve poliçe iptallerini sorunsuz bir şekilde yönetir. Bir poliçe iptali istendiğinde, RPA veritabanlarını günceller, gerekli belgeleri oluşturur ve iadeleri doğru bir şekilde hesaplar.

Örnek: Muhasebe departmanında, RPA fatura işleme, gider izleme ve uzlaşmayı otomatikleştirerek manuel çabayı azaltabilir ve hataları en aza indirebilir. Poliçe dağıtımında, RPA poliçeleri hızlı ve doğru bir şekilde müşterilere oluşturabilir ve dağıtabilir.


McKinsey’in bir sigortacı üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, özellikle 500 prim tavsiye notunu işlemek için eskiden 2 gün süren bir süreç vardı. Şimdi ise bu süre 30 dakika.

Özet

Kısacası, sigorta sektörü kendisini dönüştürücü bir kavşakta buluyor ve Robotik Süreç Otomasyonu bu evrimin temel taşı olarak ortaya çıkıyor. Tekrarlayan görevlerin otomasyonu sayesinde RPA yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda insan çalışanların karmaşık zorluklara odaklanmasını da sağlıyor. Bu teknolojinin hataları azaltma ve müşteri etkileşimlerini geliştirme yeteneği, operasyonel mükemmellik için yeni bir standart belirliyor.

İleriye baktığımızda, RPA’nın teknolojik gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlama kapasitesi, sigorta sektörünü sürekli rekabet edebilirlik için konumlandırıyor. Sektör, bu otomasyon çağını başlatarak potansiyelini yeniden tanımlıyor ve yalnızca teknolojik olarak gelişmiş değil, aynı zamanda temelde müşteri merkezli ve çevik (agile) bir gelecek sağlıyor.

KAYNAKÇA

Digital Disruption in Insurance: Cutting through the Noise, www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20reality/Digital-disruption-in-Insurance.ashx. Accessed 23 Aug. 2023.