İşe Alım Süreçlerinizde Otomasyonu Nasıl Kullanabilirsiniz? -

by Burak Koçak
7 ay ago
632 Views

Çalışan işe alımı, kuruluşlar için kritik bir süreçtir ve yeni bir çalışanın şirket içindeki yolculuğunun başlangıç adımlarını içerir. Bu süreç, belge düzenlemeyi, şirket içi eğitimi ve çeşitli idari görevleri içerir ki, eğer optimize edilmezse oldukça karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Günümüzde birçok şirket, işe alım sürecini basitleştirmede otomasyonun potansiyelini fark etmiştir, bu da süreçlerinin sadece daha verimli olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hata oranını da önemli ölçüde azaltır.

Dijital çağda Robotik Süreç Otomasyonu gibi çığır açan teknolojiler, işletmelerin nasıl faaliyet gösterdiğini yeniden şekillendirmiştir. RPA‘nın tekrarlayan ve kural tabanlı görevleri otomatikleştirebilme yeteneği, çeşitli endüstrilerde operasyonel verimliliği artırmak için değerli bir araç hâline getirmiştir. İşe alım gibi komplike süreçlerle ilgilenen İnsan Kaynakları departmanları da günümüzde artık bu teknolojiden sıklıkla faydalanmaya başladılar.

RPA Nedir ve İşe Alım Süreci İçin Neden Önemlidir?

Genel Olarak RPA Nedir?

Robotik Süreç Otomasyonu veya RPA, tekrarlayan, kural tabanlı görevleri yüksek verimli ve hatasız bir şekilde gerçekleştirmek için yazılım robotlarından veya “botlardan” yararlanan bir teknolojidir. Bu botlar fiziksel robotlar değil, daha ziyade insanların bilgisayar sistemleriyle olan düğmelere tıklama, veri girme ve veri manipülasyonu yapma gibi etkileşimlerini taklit eden yazılım programlarıdır. RPA, finans ve sağlık hizmetlerinden üretime ve birazdan tartışacağımız gibi çalışanların işe alımına kadar çeşitli sektörlerde uygulamaları olan çok yönlü bir araçtır.

Sıkıcı ve Hataya Açık Görevlerin Zorlukları

Herhangi bir kuruluşta çalışanların işe alımı çok sayıda idari görevi içerir. Bu görevler genellikle zaman alıcıdır ve manuel olarak yürütüldüğünde insan hatalarına açıktır. Doldurulması gereken sayısız formu, çeşitli sistemlere girilmesi gereken verileri, doğrulanması gereken belgeleri düşünün. Bu tekrarlayan ve sıradan görevler yalnızca monoton değil, aynı zamanda riskli de olabilir; çünkü hatalar uyumluluk sorunlarına, gecikmelere ve yeni çalışanların hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir.

İşe Alımda Otomasyonun Rolü

RPA’nın insan kaynaklarında oyun değiştirici olarak devreye girdiği yer burasıdır. RPA, sıradan, hataya açık görevleri otomatikleştirerek insan hatası olasılığını ortadan kaldırır ve işe alım sürecini büyük ölçüde hızlandırır. Botlar verileri doğru bir şekilde alıp girebilir, belgeler oluşturabilir ve hatta yeni işe alınanlara hoş geldiniz e-postaları gönderebilir. Bu, hem İK ekibi hem de yeni çalışanlar için daha az evrak işi, daha hızlı işe alım ve daha sorunsuz bir deneyim anlamına gelir.

İşe Alım Süreçlerinin Önemi

RPA’nın işe alım sürecindeki önemi göz ardı edilemez. Verimli işe alım, yalnızca yeni çalışanlar için olumlu bir deneyim sağlamakla kalmaz, aynı zamanda uyumluluk sorunları ve maliyetli gecikme riskini de en aza indirir. İK ekipleri, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek çabalarını, çalışanların eğitimi ve entegrasyonu gibi işe alım sürecinin daha stratejik yönlerine odaklayarak daha sıcak ve üretken bir çalışma ortamı yaratabilir.

Bir sonraki bölümde, RPA kullanarak işe alım sürecinin otomasyonunu uygulamaya yönelik pratik adımları inceleyeceğiz.

Otomasyona Geçiş İçin 3 Adım

Adım 1: İhtiyaç Alanlarınızı Tanımlayın

Otomasyona geçiş yolculuğu, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarının net bir şekilde anlaşılmasıyla başlar.

  • Mevcut işe alım sürecinizin kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak başlayın.
  • Tekrarlayan, zaman alan ve hataya açık görevleri belirleyin. Bunlar otomasyonun başlıca adaylarıdır.
  • Otomatikleştirmenin dikkate alınması gereken ortak alanlar arasında veri girişi, belge oluşturma, uyumluluk kontrolleri ve yeni işe alınanlarla iletişim yer alır.

Otomasyondan yararlanabilecek alanları belirledikten sonra, onları işe alım süreci üzerindeki etkilerine ve potansiyel zaman ve maliyet tasarruflarına göre önceliklendirin. Bu adım, başarılı bir işe alım otomasyon stratejisinin temelini oluşturur.


Adım 2: Kuruluşunuzu İşe Alım Otomasyonuna Hazırlayın

İşe alım otomasyonuna geçmeden önce, kuruluşunuzun geçişe hazır olduğundan emin olmanız çok önemlidir. Bu hazırlık birkaç temel unsuru içerir:

  • Paydaşların Katılımı: İK personeli, BT ekipleri ve yönetim kademesi dâhil olmak üzere kilit paydaşların işe alım otomasyonu girişimi ile uyumlu olduğundan emin olun. Onların desteği girişimin başarısı için çok önemlidir.
  • Veri Entegrasyonu: İK yazılımı ve belge yönetimi platformları gibi mevcut sistemlerinizi ve araçlarınızı değerlendirin. Seçtiğiniz RPA çözümü ile sorunsuz bir şekilde entegre olabildiklerinden emin olun.
  • RPA Eğitimi: İK ekibiniz veya RPA botlarını yönetecek ve denetleyecek atanmış çalışanlar için eğitime yatırım yapın. Doğru eğitim, otomasyona geçişin sorunsuz ve verimli olmasını sağlar.

Adım 3:Otomasyona Hazır İşe Alım Görevlerini Daraltın

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarını net bir şekilde anladıktan ve gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, otomasyona hazır olan belirli işe alım görevlerini daraltmanın zamanı geldi. RPA çözümünü denemek için yönetilebilir bir dizi görev seçerek başlayın. Bu, İK sistemlerine veri girişini otomatikleştirmeyi, teklif mektupları ve iş sözleşmeleri oluşturmayı veya uygunluk kontrollerini gerçekleştirmeyi içerebilir.

Bu aşamada, RPA botlarının takip edeceği iş akışlarını ve süreçleri dikkatlice tasarlayın. Kuralların ve mantığın iyi tanımlandığından ve kuruluşunuzun işe alım gereksinimleriyle uyumlu olduğundan emin olun.

Bu adım adım yaklaşımı benimseyerek, yalnızca işe alım otomasyonuna daha sorunsuz bir geçiş sağlamakla kalmaz, aynı zamanda süreçlerinizi ilerledikçe iyileştirme ve optimize etme fırsatına da sahip olursunuz. RPA’nın esnek bir araç olduğunu ve kuruluşunuz otomasyon konusunda rahatladıkça işe alım sürecinizin daha fazla yönünü kapsayacak şekilde kullanımını kademeli olarak genişletebileceğinizi unutmayın.

İşe Alım Otomasyonuna Başlamaya Hazır mısınız?

Çalışan işe alım süreçlerinizi otomatikleştirme yolculuğu sadece teknolojik bir yükseltme değildir; kuruluşunuzun verimliliği, uyumluluğu ve yeni işe alınanların genel deneyimi üzerinde derin bir etkiye sahip olabilecek stratejik bir harekettir.

İşe alım otomasyonunun belirli bir sektörle sınırlı olmadığını anlamak çok önemlidir. Sağlık, finans, üretim veya başka bir sektörde olun, RPA ilkeleri işe alım sürecinizi basitleştirmek ve geliştirmek için uygulanabilir. Faydaları evrenseldir – daha hızlı işe alım, daha az hata ve daha üretken bir İK ekibi.

VooDoo RPA:

İş süreçlerinizi otomasyonla basitleştirmeye ve geliştirmeye hazırsanız, VooDoo RPA size yardımcı olmak için burada. Çok yönlü platformumuz, kullanım durumu ne olursa olsun görevlerinizi daha verimli ve hatasız hâle getirmek için tasarlanmıştır! VooDoo RPA ile otomasyonun getirdiği avantajları keşfedin ve nasıl işlemlerinizi iyileştirebileceğinizi öğrenin. Daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

Siz de Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisini süreçlerinize dâhil etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adresimiz: Onezero Zeki Teknoloji – Onezero Akıllı Teknoloji Elmar Towers, Konutkent Mahallesi, Cadde 3028, E Blok, Daire:1 06810 Çankaya/Ankara

E-posta: info@onezeroi.com

Bizi arayın: +90 312 265 06 65

Kaynakça

What is Robotic Process Automation (RPA). (2021, May 3). https://www.voodoorpa.com/what_is_robotic_process_automation_rpa/

 

Prajapati, S. (2022, December 19). A comprehensive guide to onboarding automation. Nividous Intelligent Automation Company. https://nividous.com/blogs/onboarding-automation