Chat-GPT’nin Gücü: RPA ile Otomasyonun Sınır Tanımayan İşbirliği

by Burak Koçak
1 sene ago
433 Views

Chat-GPT ve RPA: Otomasyonun Yeni Boyutu

Chat-GPT ve RPA, son yıllarda iş dünyasında önemli bir yere sahip olan iki teknolojidir. Chat-GPT, dil işleme alanındaki en gelişmiş yapay zekâ modellerinden biridir ve sohbet formatında etkileşimli bir şekilde insan gibi cevap verebilmektedir. Diğer yandan, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), birçok iş sürecinin otomatikleştirilmesine olanak tanıyan ve bu süreçlerin hızlı, verimli ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir teknolojidir. 

Bu iki teknolojinin birleşimi, otomasyonun yeni bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Chat-GPT, RPA süreçlerinde insana benzer şekilde etkileşim kurarak, iş akışlarında önemli bir yer tutabilmektedir. Bu blog yazımızda Chat-GPT ve RPA teknolojilerinin birlikte nasıl kullanılabileceğini, bu birleşimin otomasyon süreçlerindeki potansiyel faydalarını ve VooDoo RPA ile Chat-GPT iş birliğini gösteren bir süreç örneğini inceleyeceğiz.

Chat-GPT’nin Eğitim Yöntemleri ve İşlevselliği

Chat-GPT (Generative Pre-trained Transformer), son derece karmaşık bir yapısı olan büyük bir dil modelidir. Bu model, doğru cevapları üretmek için büyük miktarda metin verisiyle eğitilir. Eğitim süreci, önce modelin temel yapısını oluşturan büyük bir dil veri kümesi toplama aşamasıyla başlar. Ardından, bu veriler kullanılarak modelin parametreleri ayarlanır ve eğitim verileri model üzerinde tekrarlanarak modelin performansı artırılır. Bu süreç, Chat-GPT’nin diğer dil modellerinden ayıran en önemli özelliklerinden biridir.

Chat-GPT’nin işlevselliği, eğitim sürecinin sonucunda elde edilen dil modelinin kalitesine bağlıdır. Model, yüksek doğruluk oranı ve çok yönlülük sağlar, böylece geniş bir yelpazedeki dil görevlerinde kullanılabilir. Bu dil görevleri arasında çeviri, konuşma tanıma, duygu analizi, yazım denetimi, metin tamamlama ve gibi bir çok özellikler yer alır. Chat-GPT, aynı zamanda, kullanıcıların ana dillerindeki sorulara yanıt vermek için kullanıldığında da yüksek performans gösterir. Özellikle, chatbotlar gibi yapay zekâ tabanlı sistemlerde kullanıldığında, insanlarla doğal bir şekilde etkileşim kurabilmelerini sağlar.

Chat-GPT’nin RPA ile Otomasyon Potansiyeli

Chat-GPT ve RPA teknolojilerinin bir arada kullanılması, otomasyonun yeni bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Chat-GPT, RPA süreçlerinde insana benzer şekilde etkileşim kurarak, iş akışlarında önemli bir yer tutabilmektedir. Örneğin, Chat-GPT tabanlı chatbotlar, müşteri hizmetleri süreçlerinde kullanılabilir ve müşteri sorularına anında yanıt verilebilir. Bu sayede, müşteri memnuniyeti artırılabilir ve şirketlerin insan gücünden tasarruf etmesi mümkün olabilir.

Chat-GPT aynı zamanda, RPA süreçlerindeki veri analizi ve raporlama görevlerinde de kullanılabilir. Chat-GPT, RPA ile entegre edildiğinde, belirli bir veri seti üzerinde analiz yapabilir ve sonuçları raporlayabilir. Örneğin, bir finans şirketi, Chat-GPT tabanlı bir model kullanarak, müşteri hesaplarından elde edilen verileri analiz edebilir ve bu analizler sonucunda müşteri portföylerini optimize edebilir.

Chat-GPT ve RPA’nın bir arada kullanımı, iş süreçlerinin daha hızlı, daha doğru ve daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Şirketlerin zaman ve maliyet tasarrufu yapmasına olanak tanırken, müşteri memnuniyeti ve şirket performansı da artırılabilir. Chat-GPT ve benzeri doğal dil işleme teknolojileri ile RPA’nın birleşimi, gelecekte iş dünyasında daha sık kullanılacak ve otomasyonun sınır tanımayan bir işbirliği olarak karşımıza çıkacaktır.

VooDoo RPA ve Chat-GPT

Bu blog yazısı, Chat-GPT ve Robotik Süreç Otomasyonu teknolojilerinin ne olduğunu ve bu iki teknolojinin bir arada kullanımının neler yapabileceğine dair kısa bir özet sunmaktadır.

Ancak, bu teknolojilerin potansiyeli sadece bu yazıda belirtilenlerle sınırlı değildir. Chat-GPT ile müşterilerin taleplerine yanıt vermekten tutun kişisel Twitter hesabınızdan RPA aracılığıyla otomatik olarak içerik üretip paylaşmasını bile sağlayabilirsiniz. Bu iki teknoloji ile ne yapmak istediğiniz tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır. Chat-GPT ve RPA’nın üst düzey yetenekleri sayesinde birçok iş sürecini otomatik hâle getirebilirsiniz.

Aşağıdaki videoda, VooDoo RPA ile bir iş sürecine entegre edilmiş Chat-GPT’nin, müşterilerle nasıl insan temsilcisi gibi iletişim kurduğunu görebilirsiniz.

Eğer siz de iş süreçlerinizi VooDoo RPA ile otomatikleştirmek ve doğal dil işleme teknolojisi kullanarak süreçlerinizin üstesinden gelmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz: 

İletişim sayfamız için tıklayınız.

KAYNAKÇA

“Introducing ChatGPT: A State-of-the-Art AI Model for Natural Language Processing” by OpenAI, 11 June 2020. https://openai.com/blog/chatgpt.

“OpenAI’s GPT-3: A Robotic Apocalypse or a Language Assistant?” by Two Minute Papers, 17 July 2020, YouTube video, 4:19. https://www.youtube.com/watch?v=4tQ_tktIHQE.

“ChatGPT and RPA: Automating Thought and Action in Healthcare” by Automation Anywhere, 17 February 2021. https://www.automationanywhere.com/company/blog/rpa-thought-leadership/chatgpt-and-rpa-automating-thought-and-action-healthcare.

“Enable Automation: How ChatGPT and RPA Tools Can Boost Productivity and Customer Service” by FeatSystems, 24 September 2020. https://www.featsystems.com/blog-details?40035-Enable-Automation:-How-ChatGPT-and-RPA-Tools-Can-Boost-Productivity-and-Customer-Service.