Voodoo Stüdyo & Robot Sürüm Yönetimi - Voodoo RPA

by onezero
3 sene ago
228 Views
2.1.14 RC1
2023-11-07
EKLENDİ

Studio : Dışardan senaryo aktarılması ile gelen CBS kaynağı isimleri ile projede var olan CBS kaynağı isimlerinin çakışması durumunda dışardan gelen CBS kaynağı yeni isimle kaydedilecek ve ilgili uyarı mesajı kullanıcıya gösterilecek.

EKLENDİ

Studio : Bot ID'si senaryo parametreleri içerisinden elde edilebilecek. Örnek : "Görev Ekle" adımında Bot ID'si "\par.ConfBotId\" şeklinde belirlenerek robotun kendine iş açması sağlanabilir.

EKLENDİ

Studio : "Ekrandan Veri Arama" ve "Ekrandan Veri Çıkarımı" adımlarındaki veri kaynağı kullanımı,"Senaryo Aktar" işlemi ile uyumlu hale gelebilmesi için düzenlendi.

EKLENDİ

Studio : "Ekrandan Veri Arama" adımındaki metin doğrulama bölümüne metin ifadesi ekleme özelliği getirildi.

EKLENDİ

Studio : Plan gezgini sekmesinde zaman bilgisi bulunmayan kayıtların bulunması durumunda kayıtların eksik görüntülenme sorunu düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Aynı isimde birden fazla "CBS Kaynağı" kaydedilmesi engellendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Veri kaynağı kullanılan "CBS Çalıştır" adımının "Senaryo Aktar" işleminde sebep olduğu hata düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : "File OCR" adımında tip dönüşümünden kaynaklı oluşabilen hatalar düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : "Diyalog Kutusu" adımının ikonu değiştirildi ve "Senaryo Dışa Aktar" işleminde yaşanan sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : "Senaryo Dışa Aktar" işleminde aktarılacak senaryonun hiç adımı veya görsel kaydı bulunmaması durumunda uyarı mesajı alınması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

Studio : Veri kaynağındaki "Tarih" tipindeki kolonlar için tarih seçim menüsü eklendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Plan gezgini sekmesindeki uzun proje ve senaryo isimlerinin tam görüntülenebilmesi için tooltip eklenlendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : "Tıklama" adımında tıklama sayısının veri kaynağından alınması durumunda alınan hata düzeltildi.

GÜNCELLENDİ

Studio : "Plan Yönetimi" bölümündeki PDD görüntüleme işlemi tarayıcı üzerinden yapılacak şekilde güncellendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : İfade adımında veri kaynağı kullanılması durumunda senaryo veri kaynağı referanslarının düzenlenmesi güncellendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Adımlarda bir veya birden fazla defa aynı veri kaynağı kullanımında veri kaynağı referans kaydı tek olacak şekilde güncellendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : "CBS Kaynağı" silme işlemindeki uyarı mesajı güncellendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : "Plan Yönetimi" bölümündeki PDD görüntüleme tuşunun ismi güncellendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : CBS adımının kayıt rest servisine transactional çalışabilme özelliği eklendi.

GÜNCELLENDİ

VooDoo Service : Bazı istekler post ile çalışacak şekilde değiştirildi.

GÜNCELLENDİ

VooDoo Service : Post isteklerndeki dispatch mekanizması optimize edildi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Chunk ile gelen istekleri yöneten yapı optimize edildi.

2.1.13 RC1
2023-10-12
EKLENDİ

Studio : Uygulama Kapatma adımına trace yapısı eklendi.

EKLENDİ

Studio : Proje gezgininde pencereye sığmayan proje ve senaryo isimlerinin görülebilmesi için tooltip eklendi.

EKLENDİ

Studio : Dosya OCR adımına Text-In-Wild motoru eklendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Görsel kayır alırken karşılaşılan ekran event'ları ile ilgili hata giderildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Veri Tabanı Komut Gönderme adımı bulunan senaryoların Import edilmesinde karşılaşılan veritabanı eşleştirilemedi hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Veri Tabanı Yönetimi adımında karşılaşılan kayıt silememe hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Bir veri kaynağının birden fazla kod adımı içerisinde kullanıldığı senaryoları Export/Import ederken karşılaşılan sorun giderildi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Ekrandan Veri Çıkarımı adımındaki veri kaynağı seçim alanın "Pano" seçeneğinin görünümü ingilizce arayüz için düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Dosya OCR adımı için varsayılan maksimum tamamlanma süresi 100sn olarak güncellendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Senaryo Export/Import işlemlerinde veri kaynaklarının aktarımı düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Robot çalışırken bilgisayar oturumu kapatılmak istenirse bu durum kaydediliyor. Eğer robot üzerinde çalışan bir senaryo varsa işletim sistemine oturum kapatılmaya uygun değildir bilgisi iletiliyor.

GELİŞTİRİLDİ

Robot : PDF adımındaki PDF'ten resim çıkarma fonksiyonu için bellek optimizasyonu yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : VooDoo Servis'te gerçekleşen dosya encode/decode işlemleri için bellek kullanımı optimize edildi.

2.1.12 RC3
2023-09-21
DÜZELTİLDİ

Studio : Metin İfadesi Oluşturma adımında veri kaynağı değiştiğinde karşılaşılan kolon yerlerinin değişme sorunu düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Metin İfadesi Oluşturma adımında dosyadan aç seçeneğinin kullanılması ile ortaya çıkan dosya seçimi diyalog kutusunun gereksiz yere gösterilme hatası düzeltildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Dosya OCR adımında dosya yolu alanı boşluk içeren dosya yollarını da kabul edecek şekilde yeniden düzenlendi.

2.1.12 RC2
2023-09-20
DÜZELTİLDİ

Studio : Kod adımında debug ve optimizasyon özelliklerinin aynı anda seçilmesi, herhangi bir hataya sebep olmaması için, engellenmiştir.

GÜNCELLENDİ

Studio : CBS kaynağı eklerken CBS test işlemi yalnızca test URL bilgisi doğru formatta girilmiş ise yapılabilecek şekilde güncellendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : E-Posta dinleme adımındaki EML dosya yolu alanının konumu düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Alanlara ait bilgi ekranlarının ikonları alan üzerine geldikten sonra görünür hale gelip alandan ayrıldıktan bir müddet sonra ise gizlenecek şekilde düzenlendi.

2.1.12 RC1
2023-07-11
EKLENDİ

Studio : Kod geliştirme ortamına Debug mekanizması getirildi. Debug ortamı run, step over, step into, step out ve set instruction pointer fonksiyonları bulunmaktadır. Ayrıca breakpoint ekleme ve değişken izleme özelliklerine de sahiptir.

EKLENDİ

VooDoo Service : Rest servislere ek trace yapıları eklendi.

EKLENDİ

Studio : Kod adımında PlanDataInstanceManager sınıfına debug amaçı ile constructor eklendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Henüz görsel akış yüklenmemiş senaryo içerisinde görsel bölge seçimi yapmaya çalışıldığında karşılaşılan hata düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Metin Değeri Oluştur adımında karşılaşılan veri kaynağı kaldıramama hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Artık CBS kaynağı ekleme adımında geçerli bir URL girilmeksizin test edilmeye çalışıldığında kullanıcı uyarılacaktır.

DÜZELTİLDİ

Stduio : Artık adımlar içerisindeki alanlarla ilgili bilgilendirme ekranları alan üzerine gelindiğinde görüntülenebilecek.

GÜNCELLENDİ

Studio : Show External List alanının ingilizce arayüzü düzenledi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Event Report alanının ingilizce arayüzü düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : ICM adımındaki Method Eşleştir alanının ingilizce arayüzü düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Senaryo Import adımının ingilizce arayüzü düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Plan yönetim ekranında PDD başlıkları düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Hata Ayıklama Durum penceresinin görünümü yeni tasarıma uygun hale getirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Debug çalışırken uygulamanın güvenli bir şekilde kapatılabilmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Kod adımında birder fazla dosyaya sahip kodlarla çalışılabilmesi adına yeni bir alt yapıya geçildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Senaryo içerisindeki kod adımları güncellenmek istediğinde karşılaşılan kod şablonunun hatalı gösterilme hatası düzeltildi.

UYUMLULUK

Studio : Kod adımındaki fonksiyonel tuşların görünümü yeni tasarıma uygun hale getirildi.

UYUMLULUK

Studio : Kod adımı içerisindeki versiyon seçim ekranı yeni studio tasarımına uyumlu hale getirildi.

UYUMLULUK

Studio : CBS kaynağı ekleme adımında geçerli alanlar doldurulmadan test yapılmak istendiğinde 2 defa uyarı mesajı gelme problemi düzeltildi.

2.1.11 RC7
2023-05-12
DÜZELTİLDİ

Studio : Veri tabanı bağlantı tanımı oluşturulmaya çalışıldığında karşılaşılan "OutOfArray" hatası düzeltildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Bütünleşik konsol üzerinden oluşturulan süre.ç tasarım dökğmanlarının(PDD) stduio içerisindeki plan yönetimi bölümünden görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

2.1.11 RC6
2023-04-05
EKLENDİ

Studio : Senaryo içerisinde ifade veya kod adımı kullanırken karşılaşılan "VoodooMModelBase.dll açılamıyor" hatası düzeltildi.

2.1.11 RC5
2023-03-25
EKLENDİ

Studio : İfade adımı içerisindeki fonsiyonlar artık gerekli XML yapısını kullanarak 'Grup', 'İfade' veya 'Parametre' seviyesindeki yardım tuşlarını tasarımlarına ekleyebilecekler.

DÜZELTİLDİ

Studio : Ana ekran içerisindeki adım gezgininde karşılaşılan tooltip problemi düzeltildi.

GÜNCELLENDİ

Studio : "Plan Tanımı",''Plan Zaman Tanımı" ve "Veri Kaynağını Yönet" sekmelerinin görünümleri düzenlendi

2.1.11 RC4
2023-03-19
DÜZELTİLDİ

Studio : Rest Servis adımında, kayıt sırasında meydana gelen sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : "Ekrandan Veri Çıkarımı" adımında, "Alt Bölge Analizi" için "Seçilmiş Bölgeden Çıkar" seçeneği kullanıldığında resim seçim kontrollerinin görüntülenmesindeki sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Senaryo diyagramı, senaryo görsel kaydı seçilmeden veya adım eklenmeden önce görüntülenmek istendiğinde oluşan sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Veritabanı tanım yönetiminde form başlıklarında karşılaşılan sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Senaryo export ve import özellikleri içersindeki varitabanı ile ilişkili adımlar düzenlendi.

2.1.11 RC3
2023-03-11
DÜZELTİLDİ

Studio : Login ekranında ana formun görünüm durumu düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Çalışma zamanı kod düzenleme sürümü v1.6.0'a yükseltildi.

GÜNCELLENDİ

Voodoo Service : RDP haricindeki oturumlarda da servis robotu başlatacak şekilde ayarlandı.

GÜNCELLENDİ

VooDoo Service : Robot sağlık servisi kurumsal versiyonda çalışıyor, topluluk sürümünde ise pasif durumda olarak şekilde ayarlandı.

2.1.11 RC2
2023-03-09
EKLENDİ

Studio : Kaydedilmiş veritabanı bağlantısı tanımları , eğer bir senaryoda kullanılıyorsa, bağlantının silinmemesi için ek bir kontrol eklendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : "Senaryo Yayınla" özelliği artık her iki sürümde de görünür, ancak topluluk sürümünde bu özelliğin sadece kurumsal sürüme özgü olduğunu belirtilen bir mesaj görüntülenecek şekilde güncellendi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Ana ekranda "Dağıtım" bölümü altında yer alan "Paket yönet" özelliği, "Senaryo yayınla" olarak değiştirildi.

GÜNCELLENDİ

Studio : DAC(Data Access Component) metin yönetimi kod karıştırma mantığına göre yeniden düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Studio: PDF adımında resim çıkarma işlemi sırasında, hedef dizin "kök dizin" veya "program files" olarak belirlenemez hale getirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Oturum açma ekranında, eğer herhangi bir kullanıcı kaydı bulunmuyorsa, kullanıcı adı kutusu varsayılan olarak "Admin" kullanıcı adı ile dolu olarak görüntülenir ve değiştirilemez.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Oturum açma ekranında hiçbir kullanıcının olmaması durumunda, "Şifre Belirle" butonu görüntüleniyor. Bu buton yardımıyla yeni kullanıcı kaydı yapılabilmektedir.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Veritabanı ile yapılan kurulumlarda, kullanıcı tablosu boş ise kullanıcıların VooDoo Studio'yu açtıklarında yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmaları isteniyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : PDF adımı, aksiyonların hata durumunda adımın otomatik olarak doğrulanmadı durumuna geçmesi özelliği eklenmiştir.

EKLENDİ

Robot : Robot bakım servisine ek trace yapısı eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Robot : Robot bakım servisindeki "DeleteLocaleDbRecordsAndPreFramesAfterRelease" hizmeti sadece yerel veritabanındaki kayıtları silerken, "Delete_Directories" hizmeti preframe ve ResultEndFrame dahil tüm frame'leri silmektedir.

GÜNCELLENDİ

VooDoo Service : MaillCJob tablosunda, LRResponselength, Bodylength ve DocumentClassTemplate kolonları için boyut düzenlemesi yapıldı.

2.1.11 RC1
2023-03-02
EKLENDİ

Studio : Senaryo yayınlama için temel hizmet yazıldı ve kurumsal versiyona senaryonun zip dosyasından yayın yapma özelliği eklendi.

EKLENDİ

Studio : Rest servis adımında Json girdisi oluştururken değişken tipi belirleme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Studio : Senaryo adımlarını kopyalama özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Uygulama Kontrol adımında bekleme süresine ilişkin yaşanan sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Klavye adımı, Doküman Tablo Tanıma adımı ve Uygulama Öne Getir adımlarının ingilizce arayüzlerinde bazı düzenlemeler yapıldı.

DÜZELTİLDİ

Studio : Ana ekrandaki ingilizce başlık düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : VooDoo Studio oturum açma ekranında eğer kullanıcı "Vazgeç" butonuna basarsa gösterilen mesaj kaldırıldı ve bu işlemde oluşan hata düzeltildi.

GÜNCELLENDİ

Studio : İfade adımlarındaki System.Buffers.dll referans yöntemi artık framework yerine temel dosya referans (core file reference) modeline çevrildi.

GÜNCELLENDİ

Studio : Ana ekrandaki "Dosya Paketi Yayınla" butonu kurumsal versiyonda görünürken, topluluk versiyonunda bu buton görünmez olarak ayarlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : PDF Adımı'nda yapılan bir değişiklikle, resim dışa aktarma işleminde dizin silme işlemi artık opsiyonel olarak belirlenebiliyor. Yeni PDF adımı kaydedilirken varsayılan değer olarak "dizinin silinmemesi" seçeneği belirlendi. Daha önce kaydedilmiş adımlarda ise varsayılan değer "dizinin silinmesi" şeklindedir.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Rest servis adımında HTTP başlıkları özelleştirme özelliği eklendi. Eğer bu alanda Authorization başlığı tanımlanmışsa, authentication'da seçilmiş olan veri yerine burada tanımlanmış veri kullanılacaktır.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Artık şartlı akışlarda akış sonu Türkçe sürümde "son" İngilizce sürümde "end" anahtar kelimeleri ile ifade edilebiliyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Artık veritabanındaki senaryo referansları, ilgili sekmeden yönetilebiliyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Veritabanı bağlantı adımında veritabanı nesnesi ile referans ilişkisi adım kaydı sırasında veri tabanına ekleniyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Eğer VooDoo Studio içerisinde önceden kayıtlı bir kullanıcı yoksa, açılış ekranı sırasında kullanıcıya şifre sorularak kayıt işlemi gerçekleştiriliyor.

GELİŞTİRİLDİ

Robot : Yerel veritabanında tablo oluşturma işlemi optimize edildi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Sağlık Servisi'nde ki hataların daha detaylı tespiti için ek trace eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : VooDoo Sağlık Servisi'nde oluşan hatalarla ilgili ek bilgilendirme fonksiyonu artık daha detaylı bilgi sağlamaktadır.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Veri sınıflarında ön değer atama optimizasyonu yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service: Bellek kontrolü ve optimizasyonu için TestQueueJSRequest ve TestQueueJSRequestCheckResp fonksiyonları iyileştirildi.

2.1.10
2023-01-02
EKLENDİ

Studio : Senaryo diyagramını png formatında kaydetme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Studio : Tasarım ekranında adımlar üzerine sağ tıklanması ile açılan menüye , 'Adımı Görüntüle','Başarılı Adımına Git' ve 'Doğrulanamadı Adımına Git' fonksiyonları eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Artık senaryo diyagramında pasif olan adımlar üstü çizili font ile yazılmaktadır.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Artık senaryo diyagramı ekranında dosya aç işleminde resim seçilir ise bilgisayardaki varsayılan uygulama ile resim açılıyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Senaryo adımlarında yapılan değişiklikler gerçek zamanlı olarak senaryo diyagramına yansımaktadır.

GÜNCELLENDİ

Studio : Artık uygulama kapatılmak istendiğinde "Uygulamadan çıkmak istediğinize emin misiniz?" sorusu sorulmaktadır.

DÜZELTİLDİ

Studio : Senaryo diyagramında nodun metini değiştirildiğinde de ilgili noda erişebilme özelliği sağlandı.

GÜNCELLENDİ

Robot : Uygulama açıldıktan sonra kendini minimize ediyor.

EKLENDİ

VooDoo Service : Servis sağlık hizmeti eğer robot kapalıysa ve uzaktan bir açık oturum mevcutsa, bu oturum ile robotu çalıştırmaktadır.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo CodeSight : Fonksiyon parametreleri yazılırken acılan kılavuz kutucuğuna (varsa) 'ref'/'out' referans tip bilgileri de eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Servis bellek yönetimi iyileştirildi.

DÜZELTİLDİ

VooDoo Service : Kod adımı kayıt sırasında oluşan hata düzeltildi.

2.1.9
2022-12-23
EKLENDİ

Studio : Senaryo tasarım ekranında, adım üzerine sağ tıklanması ile açılan menüde ,'Diyagramda Görüntüle' seçeneği ile seçilen adım diyagramda vurgulanarak gösterilmektedir.

EKLENDİ

Studio : Senaryo diyagramında senaryo nodlarının bazı özellikleri (renk , font vb.) nod bazında özelleştirilebilmektedir.

EKLENDİ

Studio : Senaryo diyagramında yapılan değişikler xml dosyası olarak dışarı aktarılabilir ve tekrar içeri aktarıldığında senaryo diyagramı değiştirilmiş yapısı ile görüntülenebilmektedir.

EKLENDİ

Studio : 'Senaryo Diagram' özelliğinde tema ile uyumlu çalışan yeni bir diyagram yapısına geçildi.

EKLENDİ

Studio : Senaryo tasarım ekranında adım sıralarının gösterildiği bir kolon ilk sıraya eklendi.

EKLENDİ

Studio : Yeni mesajlaşma arayüzü geliştirildi.

EKLENDİ

Studio : Proje, Uygulama, CBS yönet, CBS parametre gibi ekranlarda sekme sırası düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Kod adımının kayıt süresi iyileştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Senaryo veri ve CBS referanslarına, adım kimliği verisi de eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : CBS nesnesi seçilip kaydedildiğinde, senaryo ve CBS arasındaki ilişki otomatik olarak referanslara kaydedilir.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Senaryoda aktif olarak kullanılan bir CBS silinmek istenirse ,senaryo adı ve (varsa) adım kimliği bilgileri görüntülenerek silme işlemine izin verilmiyor.

GÜNCELLENDİ

Robot : Robot açıldığında VooDoo Service aktif değilse otomatik olarak aktif eder.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight : Visual Basic intellisense eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight : Intellisense property listeleme özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight : Ön bellek yönetimi eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight : planDataInstanceManager alanı içerisindeki CheckIfExist, GetDataTable, GetCurrentDataDefinitionId ve SetDataTable fonksiyonlarına veri kaynağı parametre alternatiflerini görüntüleme özelliği eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo CodeSight : CodeSight özelliği, Config parametresiyle kapatılabiliyor. Eğer bu parametre konfigürasyon dosyasına eklenmemişse, varsayılan değer olarak açık olacaktır.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo CodeSight : Referans geçerliliği doğrulama sürecinde, kod içerisinde kullanılan CBS nesnelerinin ilgili projede tanımlanmış olması kontrolü eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo CodeSight : VooDoo kod editörüne üye listeleme (enumeration) özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo Service : Adım kaydedilirken senaryo referans verilerinin de kaydedilmesi özelliği eklendi, artık DataScenarioEntity listesine bu veriler adım kaydedilirken kaydedile bilmektedir. Bu özellik sayesinde, manuel olarak eklemeye sadece özel durumlarda (senaryo bazında global kullanım gibi) ihtiyaç duyuluyor.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : MailSend ve CBS adımlarında optimizasyon yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Adım silinirken senaryo referans verilerinin de (ScenarioDataEntity) otomatik olarak silinmesi özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

VooDoo Service : Senaryo CBS referansları listeleme servisinde, isim alanında null değer gelme durumunda oluşan hata düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

VooDoo Service: CodeComponent ve CodeComponentTemplate öğeleri mediumText ile çalışacak şekilde düzenlendi.

2.1.8
2022-11-18
EKLENDİ

VooDoo CodeSight teknolojisi eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, otomatik tamamlama : Noktaya basıldıktan otomatik tamamlama özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, otomatik doldurma : Ctrl-boşluk tuşuna basılarak imlecin olduğu pozisyondan otomatik doldurma özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, fonksiyon listeleme : Fonksiyon çağırırken fonksiyonun aşırı yüklenmiş versiyonlarını parametreleri ile birlikte gösterme özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, veri kaynağı tamamlama : Otomatik doldurma sırasında bir fonksiyon çağrılıyor ise ve çağrılan fonksiyon veri kaynağı parametresi alıyor ise, ilgili alanların projeden alınıp listelenmesi, seçilir ise de uygun kod üretilmesi özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, veri kolonu tamamlama : Otomatik doldurma sırasında bir fonksiyon çağrılıyor ise ve çağrılan fonksiyon veri kolunu parametrelerini alıyor ise, projeden ilgili alanların seçilen veri kaynağına göre listelenmesi, seçilir ise de uygun kod üretilmesi özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, cbs anahtar tamamlama : Otomatik doldurma sırasında bir fonksiyon çağrılıyor ise ve çağrılan fonksiyon veri kolunu parametrelerini alıyor ise, projeden ilgili alanların seçilen veri kaynağına göre listelenmesi, seçilir ise de uygun kod üretilmesi özelliği eklendi.

EKLENDİ

VooDoo CodeSight - Stüdyo: Kod editör intellisense, senaryo adımı tamamlama : Otomatik doldurma sırasında bir fonksiyon çağrılıyor ise ve çağrılan fonksiyon veri kolunu parametrelerini alıyor ise, projeden ilgili alanların seçilen veri kaynağına göre listelenmesi, seçilir ise de uygun kod üretilmesi özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

İngilizce Arayüzdeki imla düzeltmeleri yapıldı.

EKLENDİ

VooDoo Robot Config: "System.Buffers" Redirection eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama Kapatma Adımı: Uygulama ağacı kapat alt nodların kapatılması ile ilgili ek kontrol eklendi ve trace zenginleştirildi.

GÜNCELLENDİ

VooDoo Service: Versiyon kaynak bilgileri güncellendi.

GÜNCELLENDİ

VooDoo CodeSight - Studio: Dizin bin\VooDooCodeSight olarak güncellendi.

DÜZELTİLDİ

VooDoo Robot: Silme servisi düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

VooDoo Robot: Lisans kontrolü düzenlendi.

2.1.7
2022-08-29
EKLENDİ

CBS adımı eklendi.

EKLENDİ

Studio, Robot : Araçlar menüsünde arayüz dili değiştirme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Tuş adımı : Tuş çevreye aşağı ve çevreye yukarı eklendi.

EKLENDİ

Studio : Senaryo tasarım ekranında senaryo listesi üzerinde çerçeve menüsüne geliştirici perspektifi aç menüsü eklendi.i.

EKLENDİ

Veritabanı versiyon yükseltme modülü eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Alt yapı düzenlemesi yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Komut çağırma bellek yönetimi iyileştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

VooDoo Service : Http get bellek yönetim şekli değiştirildi.

2.1.6
2022-08-18
DÜZELTİLDİ

Klavye tuş adımı : Girilecek metin verisi kontrolü düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Senaryo adımları : İşlem sonrası bekleme süresi "bekle-bekleme" değişikliklerinde arayüz kontrolleri düzenlendi.

EKLENDİ

Senaryo tasarım ekranı : Adım listesinde adım durumuna bakılırken ek kontrol eklendi.

EKLENDİ

Senaryo tasarım ekranı : Adımı seçerek taşıma özelliği eklendi.

EKLENDİ

Tuş adımı : Tuş basımı öncesi bekleme süresi özelliği eklendi, varsayılan değer 0.

EKLENDİ

Tuş adımı : Sol fare aşağı ve sol fare yukarı aksiyonları eklendi.

2.1.5
2022-07-21

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

GELİŞTİRİLDİ

PDF export to image : bellek yönetimi iyileştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Kod şablonun eski versiyonunu silip, yeni versiyonu yükleme çalıştırılıyor.

GÜNCELLENDİ

Alt yapı bileşenleri yeni versiyona geçildi

GÜNCELLENDİ

DAC komut adımı : ingilizce arayüz düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Code adımı : VooDooCommonDAC.dll ve VooDooDACRunner.dll dll'leri referanslara eklendi.

GÜNCELLENDİ

Code - ifade adımı : istisnai durumlar detaylandırıldı.

DÜZELTİLDİ

DAC komut adımı : parametre boş kaydedildiğinde bir daha o kısmın açılmaması düzeltildi.

EKLENDİ

Setup : ConnectLoader.dll, WinScp.dll setup 'da Setup\TemplateLibrary\Common altına eklendi.

EKLENDİ

Kod adımı : ConnectLoader.dll, WinScp.dll referanslara eklendi.

EKLENDİ

İfade adımı : ConnectLoader.dll, WinScp.dll referanslara eklendi.

EKLENDİ

Kod adımı : Şablon (Template) güncelleme özelliği eklendi.

2.1.4
2022-05-25

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

GÜNCELLENDİ

Studio - Hakkında ekranı : Türkçe / ingilizce arayüzde tuş boyutları güncellendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio - İfade adımı : Kontrol paneli 3 kolon olabilecek şekilde düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

PDF adımı : Sıkıştırılacak hedef dosya mevcut ise silerek devam ediyor.

GELİŞTİRİLDİ

PDF adımı : Eğer sıkıştırma sırasında hata oluşur ise orijinal dosyayı kopyalıyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio - Robot : Uygulama açılışında sistem şablonları kontrolleri sırasında ifade adımları için VoodooCommonDAC.dll, VoodooDACRunner.dll dosyaları da kontrol ediliyor.

GELİŞTİRİLDİ

Studio - Hakkında ekranı : ifade betiği ve kod betiği hash ve dosya indirme güncellendi link ve https üzerinden yapılması sağlandı.

EKLENDİ

İfade adımı : Mailkit - Mimekit referansları için System.buffers.dll 'in ihtiyaç duyulan özel versiyonu ifade adımı referanslarına eklendi.

EKLENDİ

Setup : İfade adımında ihtiyaç duyulan System.buffers.dll 'ın ilgili versiyonu setup\templatelibrary\common klasörüne eklendi.

2.1.3
2022-04-28

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

EKLENDİ

Veri Tabanı adımları eklendi.

EKLENDİ

Code4 ve Code5 alanları da kullanıma eklendi

EKLENDİ

PlanInstanceManager: SetDataTable fonksiyonu eklendi.

EKLENDİ

Veritabanı Tanımı : ConStr uçtan uca şifreleme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Veri kaynağı tanımı : aynı isimde alan eklenmemesi için kontrol eklendi.

EKLENDİ

Veri kaynağı tanımı : Tanımlı veri alanı tipi değiştirme özelliği eklendi.

EKLENDİ

İfade adımına System.ServiceProcess.dll, System.Buffers.dll, System.Security.Cryptography.Algorithms.dll, System.Net.Requests.dll, System.Net.Http.dll ve Microsoft.VisualBasic.dll dll leri referans olarak eklnedi.

EKLENDİ

Plan bitiminde açık veritabanı kaynakları kapatan ve bellek kontrolü yapan yapı eklendi.

EKLENDİ

Kod adımında Veri Erişim Bileşeni nesnelerininin kullanılabilmesi sağlandı.

EKLENDİ

Veri kaynağı tanımı : aynı isimde alan eklenmemesi için kontrol eklendi.

DÜZELTİLDİ

CronExpression alanı Görev ekleme adımı Code2 alanına Code3'ü yazıp Code2 yazmama durumu düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

CronExpression alanı eklenince Studio'da oluşan zaman planı yönet hatası giderildi.

GELİŞTİRİLDİ

Bellek kullanımında iyileştirme yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

Servisle iletilen resim kalitesi olarak düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

planDataInstanceProtectedManager instance yönetimi değiştirildi.

UYUMLULUK

Veri kaynağı tanımı : Tanımlı veri alanı tipi değiştirildiğinde eğer mevcut tanımlı içerik yeni içerik tipine çevrilemiyor ise, hatanın ekranda görüntülenmesi sağlandı.

UYUMLULUK

Veritabanı kod adımından referans : Dizin kontrolünde Veri Erişim Bileşen referans dll'leri setup dizinininden VoodooReference\DAC dizinine kopyalanıyor.

UYUMLULUK

Setup : Veri Erişim Bileşeni dizinleri temp dizinine kopyalanıyor. Studio veya Robot açılışta Codebase\Db\ dizinini bulamaz ise

UYUMLULUK

Uygulama çalıştırma adımı : Çalıştırma sırasında hata oluşur ise mesajda modül, özel bileşen ve parametre bilgileri yazılıyor.

KULLANIMDAN KALKTI

Studio : Tasarım ekranı, proje seçim, uygulama seçim, görsel kayıt seçim, plan seçim, zaman planı seçim, zaman planı göster, plan çalıştır, senaryo çalıştır, veri kaynağı seç, kullanıcı seç, plan sonuç, dış iş listesi, olay görüntüle : Listede del tuşu ile silme özelliği kapatıldı.

2.1.2
2022-03-07

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

UYUMLULUK

Setup : VC ++ 2017-2019 dll'leri ilgili uygulama dizininde geliyor.

UYUMLULUK

Setup : VC ++ 2013 dll'leri ilgili uygulama dizininde geliyor. (KB 3138367)

GÜNCELLENDİ

Studio : Tasarım ekranı arama tuşları yerleri düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Hakkında : Betik indirme tuşları görünür/görünmez olmak yerine etkin/etkisiz olarak düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : Serbest ifadede eğer ifade seçilir ise ve seçilen ifadede tanımlanmış doğrulama var ise, doğrulama çalıştırılmıyor.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : Serbest ifadede ifade seçilmeden kayıt yapılabiliyor.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : "İfade oluştur" tuşu "ifade ekle" olarak değiştirildi.

GÜNCELLENDİ

İfade adımı : Düzgün ifade doğrulama (Regular expression validation) da eğer kontrol görünür ise doğrulama yapılıyor.

EKLENDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Aksiyonlara açıklama alanı eklendi.

EKLENDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Kontrol olası aksiyonları sorgula özelliği tuşu eklendi.

EKLENDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Sıra ile kontrole erişim özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Tasarım ekranı id ve isme göre aramadaki sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Tuş, takvim, veri listesi, doküman tablo tanıma, ekrandan veri çıkarma, ekrandan veri arama adımı : Adım akış varsayılan değerinde oluşan sorun düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Yönetici (Admin) olarak çalıştırılıyor. İlk açılışta oluşan dosya kopyalama problemleri oluşmaması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

Studio : Tanıma parameterleri ekranı ocr engine yineleme problemi düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Studio : Tasarım ekranı : Sürükle bırakta hedef bölgenin boşluk olması durumunda ek kontrol düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

İfade adımı : Import sırasında oluşan problem düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımı : Kod editör özellikleri zenginleştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımı : VooDoo siniflari için intellisense eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Tasarım ekranı 1920x1080 sığacak şekilde düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Hata ayıkla : Değişken gösteriminde ek kontrol düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Hakkında : İngilizce versiyonda düzenleme yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

Studio : Tanıma parameterleri seçim validasyonları düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: İş parçası modeli geliştirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Alt yapıda bellek yönetimi düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Veri giriş nesneleri düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz Kontrol Yöneticisi: Karakter dizisi kapasitesi arttırıldı.

2.1.1
2022-01-26

Bu versiyonda eklenen bazı özellikler için VooDoo Wiki sekmemizden destek alabilirsiniz.

EKLENDİ

Kod editor : C# dili için temel betikler tab tab ile eklenir hale getirildi.

EKLENDİ

Kod editor : { ve ( için C# dilinde otomatik tamamlama özelliği eklendi.

EKLENDİ

Doküman tablo tanıma adımı : Ek istisna yönetimi eklendi.

EKLENDİ

Kod editor : Ctrl-I otomatik girintileme yapıyor.

GELİŞTİRİLDİ

Voodoo C++ : Alt yapı iyileştirmeleri yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

Voodoo .NET : Alt yapı iyileştirmeleri yapıldı.

EKLENDİ

Eposta kutusu dinleme, metin kutusu import edilirken boş şifreli veriyi import etme özelliği eklendi.

GÜNCELLENDİ

Yeni versiyon VooDooCommonData ile çalışıldığında kod ve ifade adımında bir veri kaynağı id değeri verilir ve id değeri bellekte yüklü değil ise bu durumda ArgumentException veriliyor ve açıklamada veri kaynağı id değeri yazılıyor.

GÜNCELLENDİ

Kod ve ifade adımı hariç bir adımın kullandığı veri kaynağı ile senaryo ilişkisi kesilir ise, çalışma zamanı hatası olarak ArgumentException : "Data source not loaded, id : " ... hatası alınıyor, eski versiyon VooDooCommonData ile çalışılsa bile bu hata alınıyor.

EKLENDİ

Senaryo tasarım ekranı : Senaryo adımları sürükle bırak özelliği ile sıralanabiliyor.

EKLENDİ

Derleme adımı : Enter tuşuna basılınca ekran kapanıyor.

EKLENDİ

PDF resim çıkarma aksiyonu eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Zip çıkarma adımı : Zip dosyası içerisinde mükerrer dosya ismi var ise, yeniden adlandırarak dosya çıkarma özelliği eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Robot : Arka plan formunu manuel kapatma özelliği engellendi.

DÜZELTİLDİ

Robot : Task işleme rutini düzenlendi.

EKLENDİ

PDF Adımı : Sıkıştır özelliği eklendi.

EKLENDİ

Debug temel özellikleri ile tamamlandı.

DÜZELTİLDİ

Zip adımı veri kaynağı kullanımı düzenlendi.

EKLENDİ

Doküman tablo tanıma adımı : Koordinatlardan ilgi bölgesi eşleştirme özelliği eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Sağ taraftaki kontrol bölgesinde seçilen kontrol ile ilgili alanlar salt okunur gösteriliyor.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımı kontrollerine varsayılan değer verebilme özelliği eklendi. DefaultValueTr, DefaultValueEng xml tag'ları kullanılıyor.

DÜZELTİLDİ

Veri giriş diyalog kutusu adımı metin için veri kaynağı olayları düzenlendi.

GELİŞTİRİLDİ

Veri kaynağı görüntüle adımı otomatik satır boyutlandırma ve satır güncelleme özellikleri eklendi.

EKLENDİ

Ekran görüntüsü fark eşiği studio config dosyasından değiştirilebiliyor.

EKLENDİ

Ekran görüntüsü alınırken fark analizi ile kaydetme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Veri kaynağı görüntüle adımı eklendi.

EKLENDİ

Ekrandan veri çıkarım adımı : Resim yolunda açılan ekranda dosya yolu seçilebiliyor.

DÜZELTİLDİ

Ekrandan veri çıkarım adımı : Resim çıkarımında dosya yolu etiketi düzenlendi.

EKLENDİ

Klavye tuş adımı : Adım sonunda ekran görselini kaydet özelliği opsiyonlu olarak eklendi.

DÜZELTİLDİ

Bölge seçim ve senaryo tasarım ekranı : Bir bölge seçilirken küçültülüp tamamı seçildiği durumda oluşan hesap hatası düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

Klavye tuş adımı : Metin simüle et yönteminde eğer Access is Denied gelir ise (0x80004005) bu durumda adım tamamlanma süresi içinde ise tekrar deneme yapılıyor.

DÜZELTİLDİ

PDF adımı : Başlık düzenlendi.

EKLENDİ

PDF adımı : Sayfayı resim olarak dışarı al özelliği eklendi.

DÜZELTİLDİ

Bölge tanıma işlemleri : Bölge bulunamaz ise recordnotfound, metin bulunamaz ise textnotfound verecek şekilde ilgili adımlar düzenlendi.

EKLENDİ

Doküman tablo tanıma adımı : eklendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Aksiyon yukarı taşı, aşağı taşı fonksiyonları düzenlendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Aksiyon ekle - Yeni aksiyon tanımlamada ise ekliyor eğer listeden seçilen bir aksiyon ile işle, em yapılıyor ise güncelliyor.

DÜZELTİLDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Pencere başlığı düzenlendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Genişlet ve daralt fonksiyonları eklendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : İsim değerini al fonksiyonu eklendi.

EKLENDİ

Arayüz kontrol yöneticisi : Durum değiştir ve durum al fonksiyonları eklendi.

2.1.0.5
2021-12-01

Bu versiyon ile birlikte Community versiyon yayınlanmıştır. https://community.voodoorpa.com/ sitesinden indirebilirsiniz.

GELİŞTİRİLDİ

Diyagram adımında iyileştirmeler yapıldı.

EKLENDİ

Arayüz bileşen durumları ile ilgili ek kontrol eklendi.

EKLENDİ

Plan raporunda senaryo sonuçları listesinde ek bilgi görüntüle menüsü eklendi.

EKLENDİ

Çalıştırılan senaryo sonuçları listesinde ek bilgi görüntüle menüsü eklendi.

EKLENDİ

Kod ve ifade adımı : planInstanceManager'a log fonksiyonu eklendi. Eklenen logların info da görüntülenebilir.

EKLENDİ

Yeni eklenen fonksiyonların eski derlenmemiş kod ve ifade adımları ile çalışabilme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Pasif yapılan adımın derlenmemesi özelliği eklendi.

EKLENDİ

Tasarım ekranında görsel kayıt görüntülenirken ilave kontrol eklendi.

EKLENDİ

Kod ve ifade adımı : planInstanceManager'a GotoStep fonksiyonu eklendi. İstenilen adıma gidilebilmesi sağlandı.

EKLENDİ

Kod ve ifade adımı: planInstanceManager'a GetRuntimeVar, SetRuntimeVar, RemoveRuntimeVar, GetRuntimeVarWithStepId, SetRuntimeVarWithStepId, RemoveRuntimeVarWithStepId fonksiyonları eklendi. Çalışma zamanı değişken yapısı çalışır hale getirildi.

DÜZELTİLDİ

Kod ve ifade adımı: İç debug sırasında yaşanan sorun çözüldü.

DÜZELTİLDİ

Geri dönme sırasında kayıt sırasında oluşan kontrol düzeltildi.

GÜNCELLENDİ

Hata oluşması durumunda trace dosyalarına ek bilgi eklenmesi sağlandı.

GÜNCELLENDİ

Senaryo tasarım ekranında id ile filtreleme yaparken boşluk karakterinin dikkate alınmaması sağlandı.

GÜNCELLENDİ

Telerik yeni versiyona geçildi.

GÜNCELLENDİ

Projeler visual studio 2019'a taşındı.

UYUMLULUK

VooDoo studio İngilizce ve Türkçe setup olarak indirilebilir hale getirildi.

UYUMLULUK

Tasarım diyagramında kod ve ifade adımlarında GotoStep ile yapılan yönlendirmeler diyagram adımında metin verisi olmayan ok ile gösterilebilir hale getirildi.

UYUMLULUK

C++ altyapısı Runtime 2016 ile çalışır hale getirildi.

2.1.0
2021-11-08
GÜNCELLENDİ

Proje, senaryo, plan, uygulama, görsel kayıt, veri kaynağı listelerken isim sırası ile gelecek şekilde güncellendi.

EKLENDİ

Gün sonu kontrollerinde lisans kontrolü eklendi.

EKLENDİ

IkedTestCVMain IkedBsMain'e bağlandı. bsMain->IinitializeService ve FreeService lisans yönetim kısmı ile ilgili fonksiyonları da çağırılması sağlandı.

EKLENDİ

Tuş adımında {CAPSLOCK} tuşunun başka tuşlarla kullanılamayacağı mesajı eklendi.

EKLENDİ

Kurumsal lisansta rest servisin çalışması, topluluk sürümünde başlatılmaması sağlandı.

EKLENDİ

Studio ve robot açılışında lisans yüklü ise kurumsal yoksa topluluk sürümü olarak başlık görüntülenmesi eklendi.

GELİŞTİRİLDİ

Zip adımında zip yolunda verilen dosya ismi ."zip" ile bitmiyor ise otomatik eklenmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama kapatma adımında aynı isim veya ana pencere başlık ismi ile eğer birden fazla uygulama kapatılması gerektiğinde, uygulamaların kapanması arasındaki bekleme süresini belirlenmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama kapatma adımında aynı isim veya ana pencere başlık ismi ile eğer birden fazla uygulama varsa hepsini kapatması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

Senaryo dışarı aktarılırken senaryo isminde dosya sistemi isimlendirmesine göre geçersiz harfler var ise bu harfleri kaldıracak şekilde düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

İngilizce robot arayüzünde ikon kırmızı yapıldı.

DÜZELTİLDİ

Setup sırasında Add/Remove program icons düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Senayo ara filtrede bir veri girilmiş ise, ağacın nodları açılacak şekilde düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Senaryo içeri aktar başlığı düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

Adım gezginininde filtrede bir veri girilmiş ise, ağacın nodları açılacak şekilde düzenlendi.

DÜZELTİLDİ

{CAPSLOCK} ayrı bir fonksiyon ile çalışır hale getirildi.

DÜZELTİLDİ

Bazı Listview'larda scroll'dan sonra oluşan font problemi düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

İngilizce arayüzde düzeltmeler yapıldı.

2.0.10
2021-10-20
GELİŞTİRİLDİ

NotificationService 'de SecTraceManager yerine yeni NTraceManager geliştirildi ve kullanıma alındı.

GELİŞTİRİLDİ

VooDooTrace 'de eğer açılışta dosya yolu boş verilir ise dizin kontrolü yapılmaması sağlandı.

DÜZELTİLDİ

VooDoo serviste InserMailJob ve UpdateMailJob'daki local değişken problemi düzeltildi.

EKLENDİ

Robot Conf rest çözünürlük, robot.config, service.config ve smooothing değerlerini döndürülmesi sağlandı.

EKLENDİ

Serviste config bilgisi (versiyon) bilgilerini geri dönen servis eklendi.

EKLENDİ

Notification service "FROM" ve "BCC" alanları eklendi.

EKLENDİ

E-posta gönderme adımına "FROM" ve "BCC" alanları eklendi.

GÜNCELLENDİ

VooDoo servis log dosyalarının boyutu 10 Mb'dan 20 dosya üretecek şekilde düzenlendi.

GÜNCELLENDİ

Log dosyalarının boyutu 10 Mb'dan 20 dosya üretecek şekilde düzenlendi.

KALDIRILDI

Notification servis setup'tan kaldırıldı.

2.0.9
2021-10-08
EKLENDİ

Senaryo adımını aktif/pasif yapabilme özelliği eklendi.

EKLENDİ

Servise log listesi ve log dosyası döndürme eklendi.

EKLENDİ

İfade adımına System.Drawing.dll ve System.Windows.Forms.dll eklendi.

EKLENDİ

Adım listesinde sağ tuş ile adımı yukarı, aşağı, sil ve derle eklendi.

EKLENDİ

Senaryoda adım bazında derleme eklendi.

2.0.8
2021-10-06

Voodoo Robotik Süreç Otomasyonu 2.0.8 versiyonunda aşağıdaki fonksiyonel özellikler eklenmiş ve bazı hatalar giderilmiştir.

GÜNCELLENDİ

Uygulama kod adımında metaverilerde yapılan değişikliklerde bileşenlerin yeni versiyonu çıkmayacak derleme gereksinimi ortadan kaldırıldı.

GÜNCELLENDİ

Kod betiği ve ifade betiği indirme işlemleri hakkında kutusuna alındı.

GÜNCELLENDİ

Bütünleşik konsol'da arşive alınma timeout süresi 300'e çekildi.

GÜNCELLENDİ

Testplanschedule.ExecutionParams uzunluğu 4000 yapıldı.

GÜNCELLENDİ

TestQueueRequest.ExecutionParams uzunluğu 4000 yapıldı.

GÜNCELLENDİ

SenarioParams alan uzunluğu 1000 yapıldı.

GELİŞTİRİLDİ

İfade adımında artık reqiredfiled ve regularexpression kontrolü yapılması sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Studio açılışında alınan hatalar ekranın ortasına getirilmesi sağlandı.

GELİŞTİRİLDİ

Expression adımları çevrimiçi olarak indirilebilir hale getirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Robot ile duraklat/devam et, başlat, durdur işlemleri bütünleşik konsol ile uzaktan yapılabilir hale getirildi.

GELİŞTİRİLDİ

Uygulama sonlandırma adımına uygulama ağacını öldürme özelliği getirildi.

EKLENDİ

Hakkında kısmından sürüm notlarına git özelliği eklendi.

EKLENDİ

Uygulama kapat combo sıralı ve öneri yazılır hale getirildi.

EKLENDİ

Adım arama özelliği eklendi.

EKLENDİ

Uygulama öne getir adımı eklendi.

EKLENDİ

Ekran uygulamalarını kapatma özelliği eklendi.

EKLENDİ

Senaryo görsel kaydının adı ilgili senaryo seçilince studio penceresinin alt bölümünde görüntülenebilir hale getirildi.

EKLENDİ

Robotun çalıştığı ekranını göstermek ve yönetebilmek(başlat,durdur,devam et) için VooDoo Ekran servisi eklendi.

DÜZELTİLDİ

Takvim adımında koyu renkli günler ile ilgili contract sorunlar düzeltildi.

DÜZELTİLDİ

00:00 saatinde çalışan planlar için iş açma problemi düzeltildi.

2.0.7
2021-09-24
EKLENDİ

Senaryo tasarım ekranında adım listesinde SON'a yönlendirmeler için listeye "son" ibaresi eklendi.