Katılımlı Çalışma Durumu

Bu eğitimde katılımlı ve katılımsız durumların ne olduğundan bahsettik. Temelde, katılımsız durumda robotu bir defa ayarladıktan sonra çalışması için ek bir müdahaleye ihtiyacı olmaz. Katılımlı durumda ise insan ve robot arasında bir iletişim gerektiğinde kullanılır.