Ekranda Veri Arama ve Gömülü Kod Ortamı

Bu eğitimde ekranda veri arama, bulma ve kod adımlarını kullandığımız bir senaryo tasarladık.